4 วัน ตาย 234 เจ็บ 2,656

2 ม.ค.53 - นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 1 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ 4 ในช่วงรณรงค์ 7 วันอันตราย พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวม 777 ครั้ง เสียชีวิต 83 คน บาดเจ็บ 845 คน
      
ทั้งนี้ยังได้สรุปตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสะสมตลอด 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2553 - 1 มกราคม 2554 ว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุรวม 2,473 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 234 คน ผู้บาดเจ็บ 2,656 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ จ.เชียงราย 86 ครั้ง รองลงมาคือ จ.เชียงใหม่ 79 ครั้ง ขณะที่ จ.ลพบุรี มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด จำนวน 12 คน รองลงมาคือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 คน และจังหวัดที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุด คือ จ.เชียงราย 92 คน รองลงมาคือ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก จังหวัดละ 82 คน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์