นักวิชาการชี้ ปี 54 เป็นปีแห่งสงครามสิทธิเสรีภาพ

นักวิชาการจุฬาฯ ชี้ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาอีกนาน กว่าจะกลับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ที่การเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญ ระบุปี 54 จะเป็นปีแห่งสงครามสิทธิเสรีภาพ หากรัฐบาลยังคง พ.ร.บ.ความมั่นคง มีความเป็นไปได้สูง ที่สื่อเสื้อแดงจะกลับมา

2 ม.ค. 54 - สำนักข่าวไทยรายงานว่านายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์สถานการณ์ประชาธิปไตย ในปี 2554 ว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน คงต้องใช้เวลาอีกนาน กว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย ที่มีระบบการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญ และเราคงไปถึงจุดนั้นช้า ตราบเท่าที่ยังมีอำนาจที่อยู่นอกรัฐสภา และเห็นว่า การคงไว้ซึ่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ถ้ามองในแง่ดี การยกเลิก พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ข้อถกเถียงในทางประชาธิปไตยคืบหน้าขึ้น โดยปี 2554 แม้ตัวประชาธิปไตย ในแง่ของกระบวนการ อาจไม่สมบรูณ์ แต่การถกเถียงในประเด็นประชาธิปไตยจะดีมากขึ้น โดยจะถกเถียงกันในเรื่องที่เป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตย ในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ

“ผมเชื่อว่า ในปี 2554 สิ่งที่ต้องเผชิญ คือ การถกเถียงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เมื่อสังคมถูกปกปิด ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารรอบด้าน ภายใต้กฎหมายความมั่นคง โอกาสที่สื่อเสื้อแดงจะกลับมาจะมีสูง ประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว การที่รัฐบาลจะอยู่ได้ รัฐบาลต้องโปร่งใส และยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อ โดยยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งหมด สื่อกระแสหลักบทบาทจะน้อยลง สื่ออื่น โดยเฉพาะโซเชียล มีเดีย ที่จะมีบทบาทมาก ปี 2554 จะเป็นปีแห่งสงครามสิทธิเสรีภาพ” นายพิชญ์ กล่าว และว่า รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการ รัฐบาลต้องอยู่ได้ ต้องทำงานต่อ รัฐบาลต้องเคลียร์ตัวเองหลายเรื่อง ขณะที่ สื่อจะต้องทำงานหนักต่อไป

เมื่อถามว่า จะบอกกับคนไทยให้อยู่กับประชาธิปไตย แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร นายพิชญ์ กล่าวว่า คนไทยต้องรู้เท่าทันสื่อ ฟังสื่อมาก ตรวจสอบได้ เชื่อเป็น หมดยุคการดูทีวีช่องเดียว ให้คำตอบได้หมด ต้องดูทีวีหลายช่อง แล้วดูว่าเขามีจุดยืนอย่างไร เรามีจุดยืนอย่างไร มุมมองเช่นนี้จะเป็นเรื่องสำคัญ

ที่มาข่าว: สำนักข่าวไทย

ถกเถียงกันเรื่องประชาธิปไตย

ถกเถียงกันเรื่องประชาธิปไตย เผด็จการ คอมมิวนิสต์ กษัตริย์ สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การรับรู้ข่าวสารตามความเป็นจริง การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่มีการดูถูกความเห็นกัน ไม่มีการปิดกั้นการแสดงออก. มีการหลอกลวงซ่อนเร้น ปิดบังความจริง นำเอาไสยศาสตร์ มาใช้ในทางการรักษาอำนาจ แย่งอำนาจกันทางการเมือง มีการดูฮวงจุ้ย-ลม น้ำ มีการลงอาคม ใช้เทย์มนตร์คาถา วิชามาร มนต์ดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ามาใช้ในการเล่นการเมือง การบริหารบ้านเมือง.

การทำรัฐประหาร การปราบโจร /ผู้ก่อการร้าย การสลายการชุมนุม การเลือกตั้ง ต้องพึ่งหมอดู ดูทิศทางลม ดูความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน ที่ตั้งบ้าน ทำเลภูมิทัศน์ของที่ตั้งพรรค

ประชาชนคนไทยในประเทศไทยยังคงต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ของระบอบที่ฉาบหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตย แต่พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเผด็จการ ยังมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงคงามคิดเห็นของประชาชน สื่อยังไม่ได้ทำหน้าที่ของสื่ออย่างแท้จริง ยังไม่ได้เสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้านอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงอย่างทั่วถึง.

นักรบ ตุลาการ มีพฤติการณ์เสื่อมศรัทธา ไม่น่าเชื่อถือ ..ร่วมมือกับ นักการเมือง. ผู้มีอำนาจ ผู้มีอิทธิพล กดหัวพลเมืองของประเทศ โดยปราศจากหิริโอตตัปปะ. ไม่รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา เอาแต่ใจตัวเอง แพ้ไม่ได้. อยากได้อำนาจโดยวิธีการตามกฎกติกาตามระบอบประชาธิปไตยตรง ๆ ไม่ได้ก็ใช้วิธีการทางลัด จับมือกันในทางที่ผิด ๆ ต่างคนต่างมุ่งประโยชน์ส่วนตน ไม่มีใครคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ประชาชน ประโยชน์ประเทศ

แหยว

[quote=แหยว]ถกเถียงกันเรื่องประชาธิปไตย เผด็จการ คอมมิวนิสต์ กษัตริย์ สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การรับรู้ข่าวสารตามความเป็นจริง การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่มีการดูถูกความเห็นกัน ไม่มีการปิดกั้นการแสดงออก. มีการหลอกลวงซ่อนเร้น ปิดบังความจริง นำเอาไสยศาสตร์ มาใช้ในทางการรักษาอำนาจ แย่งอำนาจกันทางการเมือง มีการดูฮวงจุ้ย-ลม น้ำ มีการลงอาคม ใช้เทย์มนตร์คาถา วิชามาร มนต์ดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ามาใช้ในการเล่นการเมือง การบริหารบ้านเมือง.

การทำรัฐประหาร การปราบโจร /ผู้ก่อการร้าย การสลายการชุมนุม การเลือกตั้ง ต้องพึ่งหมอดู ดูทิศทางลม ดูความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน ที่ตั้งบ้าน ทำเลภูมิทัศน์ของที่ตั้งพรรค

ประชาชนคนไทยในประเทศไทยยังคงต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ของระบอบที่ฉาบหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตย แต่พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเผด็จการ ยังมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงคงามคิดเห็นของประชาชน สื่อยังไม่ได้ทำหน้าที่ของสื่ออย่างแท้จริง ยังไม่ได้เสนอข้อมูลข่าวสารรอบด้านอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมตามความเป็นจริงอย่างทั่วถึง.

นักรบ ตุลาการ มีพฤติการณ์เสื่อมศรัทธา ไม่น่าเชื่อถือ ..ร่วมมือกับ นักการเมือง. ผู้มีอำนาจ ผู้มีอิทธิพล กดหัวพลเมืองของประเทศ โดยปราศจากหิริโอตตัปปะ. ไม่รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา เอาแต่ใจตัวเอง แพ้ไม่ได้. อยากได้อำนาจโดยวิธีการตามกฎกติกาตามระบอบประชาธิปไตยตรง ๆ ไม่ได้ก็ใช้วิธีการทางลัด จับมือกันในทางที่ผิด ๆ ต่างคนต่างมุ่งประโยชน์ส่วนตน ไม่มีใครคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ประชาชน ประโยชน์ประเทศ[/quote]
ถูกทุกข้อครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในตอนนี้คือจะไม่มีการเลือกตั้งเพราะผู้มีอำนาจไม่อยากลงจากอำนาจไอคนดีที่ว่าไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆผมอยากถามเขาว่าคุณคือใครผมไม่รู้จัก

สื่งที่ผมไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นไ

สื่งที่ผมไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็เกิดขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะหลังการปราบปรามสังหารประชาชนเมื่อเดือนเมษายน คือ เป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้รับรู้ เบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองอย่างระเอียด ถี่ยิบตั้งแต่เปลื่ยนแปลงการปกครอง จนถึงปัจจุบัน พวกเขาได้รับรู้และตระหนักว่าบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เขาหลงรักนับถือมานานแสนนาน มิใช่เป็นนักบุญอันประเสริฐ หากแต่เป็นปีศาจร้ายที่กัดกินทำร้ายประเทศชาติเสียเอง มิไยที่พวกเขาจะออกมาปฎิเสธแกมขู่ให้ประชาชนยอมรับพวกเขา แต่่ความจริงย่อมเป็นความจริง พุทธภาษิตนี้ช่างประเสริฐแท้ ต้องขอชื่นชมต่อเท็คโนโลยี่ใหม่ที่ช่วยกระจายความจริงให้ชาวไทยและชาวโลกรู้ถึงความจริง ต้องขอขอบใจวิกกี้ลีกส์ ที่่ช่วยตอกย้ำให้เราเห็นความจริง ในสื่งที่เราได้ยินมาให้เป็นความจริงยื่งขึ้นๆ อีกไม่นาน เราก็จะมีการเปลื่ยนแปลงที่ดีขึ้น อวิชชา อยุติธรรม ทั้งหลายกำลังดิ้นรนเพื่อให้พ้นผิด แต่ เวรกรรมกำลังตามมาทำลายล้างพวกมันใจที่สุด.

"ฉาบหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตย"

[b]"ฉาบหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตย"[/b]

[quote=แหยว]
ประชาชนคนไทยในประเทศไทยยังคงต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ของระบอบที่ฉาบหน้าด้วยคำว่าประชาธิปไตย แต่พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นเผด็จการ ยังมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงคงามคิดเห็นของประชาชน
[/quote]
.
...โดนครับ...เรื่องของการฉาบหน้า
.
จะว่าไปแล้วคนทุกกลุ่มชอบประชาธิปไตย
คนกลุ่มหนึ่งชอบประชาธิปไตยฉาบด้วยเผด็จการ
คนอีกกลุ่มหนึ่งชอบเผด็จการที่ฉาบด้วยประชาธิปไตย

ต่างคนต่างอ้างว่าสิ่งที่ตนชอบนั้นดีกว่า

ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีคนเตรียมเคี่ยวเผด็จการไว้อย่างดี
จับเอาประชาธิปไตยมาฉาบด้วยเผด็จการเสียหนาเตอะเกินธรรมดา
แล้วเที่ยวแจกจ่ายให้ผู้คนชิมดู ทุกคนชิมแล้วเบือนหน้าหนีรับไม่ได้

ขณะเดียวกันก็เอาเผด็จการมาฉาบอย่างหนาด้วยประชาธิปไตย
เที่ยวแจกจ่ายชวนให้ชิมเช่นกัน หลายคนติดอกติดใจในรสชาติ
แต่พอคนเริ่มติด เขาก็ฉาบประชาธิปไตยให้น้อยลง ให้บางลง

คนบางส่วนรู้ตัวว่าถูกหลอก เห็นจะจะถึงธาตุแท้ข้างในจึงผละหนี
แต่บางส่วนยังหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่ฉาบอยู่แม้จะเบาบางก็ตาม

น้ำลัด

[quote=น้ำลัด]...โดนครับ...เรื่องของการฉาบหน้า
.
จะว่าไปแล้วคนทุกกลุ่มชอบประชาธิปไตย
คนกลุ่มหนึ่งชอบประชาธิปไตยฉาบด้วยเผด็จการ
คนอีกกลุ่มหนึ่งชอบเผด็จการที่ฉาบด้วยประชาธิปไตย

ต่างคนต่างอ้างว่าสิ่งที่ตนชอบนั้นดีกว่า

ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีคนเตรียมเคี่ยวเผด็จการไว้อย่างดี
จับเอาประชาธิปไตยมาฉาบด้วยเผด็จการเสียหนาเตอะเกินธรรมดา
แล้วเที่ยวแจกจ่ายให้ผู้คนชิมดู ทุกคนชิมแล้วเบือนหน้าหนีรับไม่ได้

ขณะเดียวกันก็เอาเผด็จการมาฉาบอย่างหนาด้วยประชาธิปไตย
เที่ยวแจกจ่ายชวนให้ชิมเช่นกัน หลายคนติดอกติดใจในรสชาติ
แต่พอคนเริ่มติด เขาก็ฉาบประชาธิปไตยให้น้อยลง ให้บางลง

คนบางส่วนรู้ตัวว่าถูกหลอก เห็นจะจะถึงธาตุแท้ข้างในจึงผละหนี
แต่บางส่วนยังหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งที่ฉาบอยู่แม้จะเบาบางก็ตาม[/quote]

อ่านความเห็นนี้ของคุณน้ำลัดแล้ว นึกถึงเค้กที่ได้รับช่วงปีใหม่ ส่วนมากก็มักจะได้รับการ"ฉาบ"หน้าด้วยครีมหนานุ่ม ตกแต่งเสียจนดูสวยเสียเหลือเกิน แต่พอนึกถึงหน้าคุณหมอ ก็เลยต้อง"ปาด"เอาครีมที่ฉาบทั้งหมดออก แล้วทานแต่เนื้อเค้กข้างในพอเป็นพิธี มิให้ผู้ให้เสียกำลังใจ.....

ถ้าคุณน้ำลัดไม่ชอบสิ่งที่ฉาบหน้า ก็ต้องพยายาม"ปาด"มันออกเสีย เพียงแต่ว่า ของบางอย่างที่ฉาบมันทั้งหนา, ทั้งด้าน, ทั้งทน กว่าจะปาดออกได้คงต้องเหนื่อยแรงพอสมควร แฮ่ๆ ขอให้มีความสุขนะครับ จะได้มีแรงปาดมากๆในปีใหม่นี้

...แด่แผ่นดินผองเพื่อนปวงประช

...แด่แผ่นดินผองเพื่อนปวงประชาชนชาวไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาดูฯพณฯทำเอาเถิด...
ท่านทั้งทั้งหลายจงพินิจพิจารณาอ่าน ฟัง คิด พิจารณา มหา พิจารณาดูเถิดพยายามใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านโดยมิยึดข้อมูลด้านเดียวกันหรือแค่สื่อหนึ่งสื่อใดเด็ดขาดเราต้องดูมากกว่าสองเพื่อนำมาเปรียบเทียบทางการเมืองเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
..ความเสื่อมนั้นมันเกิดจากการกระทำของตนเองทั้งนั้นหากมันกระทำตามความต้องการของตนเองมากจนเกินพอดีหรือจนเกินไปมันย่อมเห็นความเลวร้ายในทันที...จึงนำซึ่งขาดศรัทธาต่อสิ่งนั้นแล..พี่น้องสนิมย่อมเกิดแต่เนื้อในตนอ... ขอประชาชนผู้นิยมชมชอบความยุติธรรม ความเป็นธรรม จงยืนหยัดอดทนพยายามสู้ต่อไปด้วยสติ สมาธิ ปัญญา..เพื่อแสดงให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าเรามิได้โง่เพราะกินข้าวเฒ่าเพราะอยู่นานแต่พวกเรารู้เท่าทันพวกคุณแล้วนะสิบอกไฮ้...

...................สรวงสวรรค์

...................สรวงสวรรค์ซอยสุขุมวิท 31 ....กล่องดวงใจทศกัณฐ์.?................

...................................................๑...............................

..............ซอยนี้ซ่อนสิ่งใดไว้ดอกหรือ..............มีคนถือปืนกลมืออยู่หวือหวา
ทั้งวันคืนตื่นเต้นเห็นตื่นตา...............................อารักขาของมีค่าน่าดูชม
ฆาตกรซ่อนของกลางอย่างแนบเนียน..................คดีเพี้ยนเหียนหันมันหมักหมม
เจ็ดแปดเดือนเพื่อนตายคล้ายโง่งม......................กระสุนคมใครสั่งยังลึกลับ
ไม่รู้ใครเป็นฆาตกรจึงค่อนว่า............................เหี้ยสั่งฆ่าเขาว่างั้นกันโดนจับ
กล่าวหาใครไร้หลักฐานศาลจะงับ.......................ไปกระชับพื้นที่ ๆ เหลือน้อย
..............สุขุมวิท 31 เสร็จให้ดู......................โรงแรมหรูร้างง่วงจวนร่วงผล็อย
โดนกระชับวงล้อมอ้อมหลายซอย......................ขืนยังปล่อยต่อไปใบ้รับประทาน
ซอยนี้ซุกสิ่งใดใครมาซ่อน...............................ฆาตกรนอนอยู่คู่หลักฐาน?
จะล่า " เหี้ย " สั่งฆ่ามาประจาน.........................มีทหารตำรวจตรวจเต็มซอย
เหี้ยห่าสารพัดวัฏสงสาร..................................ขายวิญญาณให้ปีศาจอำนาจหอย
อยากนั่งเคล้าเก้าอี้ที่รอคอย.............................ทนแกร่วกร่อยง่อยเปลี้ยเลียปากมา
..............โสเภณีที่ขายตัวชั่วเพราะชาย.............ที่แพ้พ่ายสายธารปรารถนา
ทั้งทางเลือกเปือกตมข่มขืนมา...........................ดื่มด่ำดำฤษณาชะตากรรม
เมื่อเธอขายเขาเข้าซื้อคือการค้า........................ต่างก็ว้าเหว่วนทนกลืนกล้ำ
บุญบาปหยาบกระหน่ำซ้ำเติมตำ.........................ขยี้ขยำวิญญาณกร้านชีวิต
..............ซอยสุขุมวิท 31 เสร็จหรือไม่..............เขากลัวใครไปปาขี้ที่สถิต
ฆาตกรนอนรูดั่งงูพิษ......................................อภิสิทธิ์ฤทธิ์ร้ายขายวิญญาณ
ฆาตกรซ่อนวิญญาณการส้องเสพ..........................มีทวยเทพไทเทือกเสือกฉาดฉาน
ผองเทพไท้ไล่ขวิดปิดทวาร...............................ไม่ให้ผ่านการคุ้มกัน สวรรยา....

........................................๒.ตำนานยักษานนทุก..............................

.............ณ เชิงเขาไกรลาศราชวังพระศิวะ............นนทุกจะล้างเท้าเทพเสพยาบ้า
เทพสนุกถอนผมนนทุก.ๆ.ๆ.ครา......................เสนอหน้าวาระต่อพระผู้ไม่ตาย
โกฏิปีที่ถอนจอนล้านเลี่ยนเตียนโล่ง..............คล้ายเด็กโข่งเขกหัวอีกไอ้ชิกหาย
นนทุกเก็บคับแค้นแสนอับอาย.........................เฝ้าเจ้านายร่ายพ้อข้อทูลเพ็ด
.............ข้าล้างเท้าให้เทวดามานานนัก..............ประมาณสักแสนโกฏิปีที่ปกเกศ
ข้าใคร่ขอสักอย่างอยากได้นิ้วเพชร...................เอาไว้เด็ดหัวได้อย่างใจนึก
เพื่อรับใช้นายท่านนาน ๆ นานนิรันดร์............................หากใครมันขันแข่งแย่งชิงตึก
ทำเลดี ๆ มีใครไปยักยึก.......................................ชี้นิ้วกึกสะอึกไปไกลเนียน ๆ
.............ตำนานนนทุกสนุกหนาเจอนารายณ์........อวตารตามหมายได้หั่นเศียร
ตำนานกษัตริย์ตรัสไว้ในรามเกียรติ์.........................ตำนานเฆี่ยนตำนานคนปนทศกัณฐ์..
แล้วไพร่ทาสประกาศตนอยู่หนไหน........................ตำแหน่งใดเด่นระดะในสวรรค์
หรือไม่มี ๆ แต่ใช่ในโลกันตร์.....................กล่องดวงใจทศกัณฐ์กรำศึกนึกเอาเอง..!?...