รัฐสภาผ่านมติร่างแก้ไข รธน. มาตรา 190 ถกสูตร ส.ส. 375 + 125 ต่อ

รัฐสภาลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ด้วยคะแนน 343 ต่อ 205 เสียง งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 2 เปิดฉากถก รธน. มาตรา 93-98

เมื่อเวลา 10.05 น. วันนี้ (25 ม.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป โดยนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่ 2 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ หนึ่ง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มาตรา 190) และ สอง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (มาตรา 93-98) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุรัฐสภา และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

โดยที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก 343 ต่อ 205 เสียง งดออกเสียง 4 และ ไม่ลงคะแนน 2 เสียง เห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมมาร่วมกันลงมติวาระ 3 ว่าจะเห็นชอบให้ประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่ 10 ก.พ.

สำหรับบทบัญญัติมาตราดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพ.ร.บ.เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ขภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

โดยขณะนี้รัฐสภากำลังพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 93-98 ต่อ 98 โดยมาตรา 93 – 98 เป็นเรื่องที่มาและจำนวนสส.ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้มี ส.ส.เขตเดียวเบอร์เดียว 375 คน และบัญชีรายชื่อ 125

โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาอภิปราย โดยทั้งนี้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลต่างอภิปรายแสดงความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับระบบ 375+125

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์