กลุ่มเสรีปัญญาชนจัดนิทรรศการ"อนาคตนักศึกษาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง"

28 มกราคม 2554 ณ บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า กรุงเทพฯ กลุ่มเสรีปัญญาชน ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ก่อตั้งและทำกิจกรรมเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนากึ่งวิชาการกลางแจ้งในหัวข้อ "อนาคตนักศึกษาไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง" โดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

บรรยากาศภายในงานนอกจากมีเต็นท์แสดงภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนักศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วในช่วง17.00น.ยังมีเวทีอภิปรายกลางแจ้งโดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สนนท.และนักวิชาการจากหลายสถาบันขึ้นกล่าวปราศรัย เนื้อหาที่มีการอภิปรายส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

 

ในช่วงเวลาเดียวกันได้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ และตำรวจปราบจราจลเข้ามาประจำรอบบริเวณดังกล่าว ประมาณ 200 นาย โดยชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจได้พยายามเข้ามากดดันให้กลุ่มนักศึกษายุติการจัด เวทีปราศรัย โดยที่แกนนำนักศึกษาได้โต้แย้งว่าทางกลุ่มของตนได้ทำการขอใช้สถานที่จากหัวหน้ากองงานสถานที่ สำนักปลัด กทม.อย่างถูกระเบียบและถูกฏหมาย โดยในระหว่างนั้น มวลชนได้เข้าเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่และสนับสนุนให้มีการจัดเวทีปราศรัยต่อ ไปในเหตุการณ์ดังกล่าว หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจลยังได้ถือสายเคเบิลไทร์ ซึ่งเป็นสายที่เคยใช้ในการมัดผู้ชุมนุมกลุ่ม นปช.เมื่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์มาถือไว้ในมือด้วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจถือสายเคเบิลไทร์ แบบเดียวกับที่ใช้ช่วงสลายการชุมนุมผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์เมื่อ พ.ค. ปีก่อน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์