เครือข่ายองค์กรคนจนเตรียมชุมนุมต่อเนื่องร้องรัฐแก้ปัญหา 14 ก.พ.นี้

เครือข่ายองค์กรคนจนร่วม "ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม" ยื่นหนังสือ "อภิสิทธิ์" ร้องการแก้ปัญหา ชี้ตั้งคณะกรรมการมาหลายชุดปัญหายังไม่คืบ เผยเตรียมชุมนุมใหญ่ 14 ก.พ.นี้เป็นต้นไป

 
วันนี้ (7 ก.พ.54) เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส) ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) และสมัชชาคนจน (กรณีกลุ่มเขื่อนปากมูน) รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
 
หนังสือเรียกร้องดังกล่าวระบุว่า ตลอดการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นที่ผ่านมานั้น พบว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาให้เป็นข้อยุติได้ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม สามารถสำเร็จเห็นผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว จึงเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจน และสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ
 
จดหมายระบุด้วยว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจะมาติดตามเพื่อให้มีการแก้ปัญหาอีก ครั้งในวันที่ 14 ก.พ.2554 และจะชุมนุมต่อเนื่องจนกว่าปัญหาจะได้รับการ แก้ไขให้เสร็จสิ้น
 
ทั้งนี้จดหมายดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้
 
 
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
 
เรื่อง   ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
เรียน  ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องเร่งด่วน
      
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ประกอบด้วยเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.), เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน ( กรณีกลุ่มเขื่อนปากมูล ), เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) อันเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายรัฐ การบังคับ ใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม การถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการยังชีพ ตลอดจนโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้งกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานขึ้นหลายคณะ  ดังที่รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ตลอดการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและคณะ อนุกรรมการที่รัฐบาลได้แต่งตั้งขึ้นที่ผ่านมานั้น พบว่ายังไม่สามารถแก้ปัญหาให้เป็นข้อยุติได้ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม สามารถลุล่วงและสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงขอเรียนมายัง ฯพณฯ เพื่อให้มีนโยบายที่ชัดเจน และสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจะได้มาติดตามเพื่อให้มีการแก้ปัญหา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไปจนกว่าการแก้ปัญหาจะแล้วเสร็จ
 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาสั่งการ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
.........................................................           .........................................................
ผู้แทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย         ผู้แทนเครือข่ายสลัม 4 ภาค
 
.........................................................           .........................................................
ผู้แทนสมัชชาคนจน ( เขื่อนปากมูล )              ผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์