ก่อตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อสันติศึกษาและบทบาทในการเสริมสร้างสันติภาพ

วันที่ 7 ก.พ.2554 เวลา 9.00-16.00 น. ณ.ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมเขิงปฎิบัติการ “การส่งเสริมวิชาสันติศึกษาอุดมศึกษา” โดย ศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันอัสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และเครือข่ายผู้สนใจทางด้านสันติวิธี

ผศ.ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า สภาพการณ์หลายประการในสังคมไทยในระดับต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสนใจตรงกัน และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องหันมาสนใจเรื่อง ปัญหาความรุนแรงและการสร้างสันติภาพในสังคม
 
ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่แสดงถึงความเห็นพ้องต้องกัน อย่างลึกซึ้งและจริงจังยิ่งของทุกฝ่ายที่ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง สร้างภาคีร่วมกันเกี่ยวกับการส่งเสริมวิชาสันติศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
 
ส่วนทางด้าน รศ.ดร.มารค ตามไท ได้กล่าวถึงความจำเป็นโดยเน้นมิติที่มหาวิทยาลัยต้องช่วยกันปรับบทบาทให้ สามารถรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ด้วยการเปิดวิชาสอนที่ตอบปัญหาความเดือดร้อนที่สังคมเผชิญและด้วยการเข้า ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหากับชุมชนและสังคม
 
โดยการประชุมสรุป ที่จะมีการจัดงานใหญ่ในช่วงวันที่ 18-19 เดือนเมษายน ศกนี้ อย่างไรก็ตามนักวิชาการอย่าง ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.มารค ตามไท มหาวิทยาลัยพายัพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พลเอก.เอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า ศิริชัย สาครรัตนกุล กรรมการอำนวยการนโยบาย ทีวีไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชกูล มหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ชาญชัย ชัยโกศล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์กริยา หลังปูเต๊ะ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ฯลฯ
 
โดยจะร่วมมือในการประสานงานข้างต้นเพื่อที่เตรียมงานข้างต้น ซึ่งหลักการประชุมในการจัดงานข้างต้น ได้มุ่งเน้นให้เห็นสันติศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยและนานาชาติ และบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง จุดเด่นที่สำคัญอย่างยิ่งของงานที่กำลังจะจัดขึ้นก็คือ บทสะท้อนของการใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมไทยที่เกิดความขัด แย้ง ความรุนแรง จากประสบการณ์คนธรรมดา ชุมชน พื้นที่ความรุนแรง หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ที่ได้นำหลักการสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว อย่างไร

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์