กรรมการสิทธิชี้แนะแนวทางช่วยเหลือเหยื่อปะทะชายแดน

กรรมการสิทธิชี้แนะแนวทางช่วยเหลือเหยื่อปะทะชายแดน ระยะสั้น-ยาว แนะควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการฟื้นฟู เยียวยา สภาพจิตใจหลังเหตุด้วย

8 ก.พ. 54 - ตามที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และมีแนวโน้มที่ต้องเฝ้าระวังในบางจังหวัดชายแดน เช่น  จังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว และอุบลราชธานี คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ขอแสดงความชื่นชมหน่วยงานภาครัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ระดมความร่วมมือ ทั้งในด้านการอพยพ  จัดหาที่พักที่ปลอดภัย  อาหาร และสิ่งจำเป็นสำหรับการอุปโภค บริโภคได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่คณะอนุกรรมการฯ ยังคงมีข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ในการนี้ นางวิสา เบ็ญจะมโน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล กล่าวว่า  การดำเนินการช่วยเหลือควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ในระยะสั้น สิ่งของเครื่องใช้ที่มอบให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน นอกเหนือจากสิ่งจำเป็นเฉพาะหน้าแล้ว  ยังคงต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของ กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นกรณีพิเศษ เช่น ยารักษาโรคยาประจำตัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ นมกล่อง นมผงและขวดนม  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อทารก และเด็กอ่อน  ผ้าอนามัยและของใช้ที่จำเป็นส่วนตัว  รวมถึงระบบสุขอนามัยของกลุ่มบุคคลดังกล่าว

๒. ในระยะยาว ในการฟื้นฟู ปรับสภาพแวดล้อม พื้นที่ทำกิน  ที่อยู่อาศัย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่  แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว ควรคำนึงถึงพื้นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว อาทิ สถานที่รวมตัวเพื่อประกอบอาชีพและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆของกลุ่มแม่บ้าน  ศูนย์เด็กเล็ก  ชมรมผู้สูงอายุ  เป็นต้น  

๓. ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการฟื้นฟู เยียวยา สภาพจิตใจผู้ประสบ ความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง  นอกเหนือจากการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านวัตถุและสิ่งของจำเป็น

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  ควรจัดระบบบริหารจัดการการช่วยเหลือ  เยียวยาอย่างเข้าถึงทุกกลุ่มคนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์