ภาคประชาสังคมไทย-กัมพูชาเรียกร้องทั้งสองรัฐบาลใช้สันติวิธี

คณะกรรมการร่วมเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชาและไทย หรือ KTPR ออกข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย-กัมพูชา ให้ทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี เชื่อความขัดแย้งไม่สามารถจบลงได้ด้วยปืน พร้อมจัดงานที่ FCCT เพื่อสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนสองชาติในวันที่ 10 นี้ 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการร่วมเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชาและ ไทย (Joint Committee for Khmer & Thai Relationship Building – JC) หรือ KTPR ได้ออกข้อเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย โดยเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี เชื่อความขัดแย้งไม่สามารถจบลงได้ด้วยปืน

นอกจากนี้เครือข่าย KTPR เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 10 ก.พ. เวลา 18.30 น. ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ถ.เพลินจิต มูลนิธิศักยภาพชุมชน (People’s Empowerment Foundation – PEF) จากประเทศไทย และ Buddhist Khmer Society Network (BKSN) จากประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น 2 องค์กรหลักในคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความสัมพันธ์ประชาชนไทย-กัมพูชา จะจัดกิจกรรม “ความสัมพันธ์ประชาชนกัมพูชา-ไทย ความเป็นเพื่อนบ้าน รัก และ สันติภาพโดยปราศจากปืน” (“Cambodian-Thai People Relationship: Neighborhood Love and Peace without Guns”) ร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูสันติภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาชนทั้งสอง ประเทศ โดยจะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน, เพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองฝากฝั่งให้เข้มแข็ง, เพื่อส่งเสริมให้สังคมรับฟังเสียงของประชาชนคนธรรมดา และเพื่อเรียกร้องสันติภาพและความสงบสุขให้กลับคืนมาในพื้นที่ชายแดนระหว่าง ทั้งสองประเทศ

สำหรับรายละเอียดของแถลงการณ์โดยเครือข่าย KTPR มีดังนี้

000

 

คณะกรรมการร่วมเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชาและไทย
(Joint Committee for Khmer& Thai Relationship Building - JC/KTPR)

ข้อเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทย

คณะกรรมการร่วมเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประชาชนกัมพูชา และไทย เป็นความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการอันประกอบด้วยกลุ่มพุทธศาสนิกชนกัมพูชา องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่องค์กรทางศาสนา และองค์กรพัฒนาเอกชนไทย บุคคล นักวิชาการ และประชาชนที่เป็นห่วงใยต่อความสมานฉันท์ และสันติภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เราเฝ้าสังเกตบริเวณชายแดนกัมพูชา ไทยอย่างวิตกกังวลในการเพิ่มขึ้นของความรุนแรง และขอเสนอความเห็น ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทั้งสองประเทศดังนี้

1) หยุดการสู้รบที่ชายแดนและขอให้พิจารณาความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี และเคารพในตัวบทกฎหมาย เพราะว่าความขัดแย้งทั้งปวงไม่สามารถจบลงได้ด้วยปืน ดังนั้นเราจึงขอให้ปัญหาความขัดแย้งยืนอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและ คุณธรรม

2) ให้เคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนของประชาชนท้องถิ่นทั้งสองประเทศ

3) ให้สนับสนุนความสมานฉันท์ สันติภาพและการพัฒนา บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศโดยให้รับฟัง เสียงของประชาชน ในพื้นที่

4) ให้ปฏิบัติตามนโยบายของอาเซียน

เราหวังว่าทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาจะยินดีรับข้อเรียกร้องและพิจารณาข้อเสนอของเรา

(ลงชื่อ)

อุบาสิกา โสทา โรส ตัวแทนของสมาชิกกัมพูชาคณะกรรมการร่วมฯ
นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ตัวแทนสมาชิกไทยคณะกรรมการร่วม ฯ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์