ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เตรียมเข้ากรุงฯ ชุมนุมใหญ่16 ก.พ.นี้

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับแรกรับวาเลนไทน์ “ทวงสัญญาความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาของคนจน” จวกรัฐบาลดองปัญหา มัวตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ยอมลงมือแก้

แถลงการณ์มีเนื้อหาดังนี้

 
แถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับที่ 1
“ทวงสัญญาความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาของคนจน”
 
ผลการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาของคนจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานจำนวนหลายชุด ขณะนี้ยังคาราคาซัง ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงและสัมฤทธิ์ผลได้ ปัญหาคนจนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายรัฐ ส่วนใหญ่ยังคงไม่มีความคืบหน้า ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดคดีคนจน ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนคดีความใหม่กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น การถูกกีดกันสิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรเพื่อการดำรงชีพ อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชน ส่งผลในทางลบกับวิถีชีวิตของชุมชน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และไม่มีแนวทางแก้ไขจากรัฐบาล
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” อันประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล), และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาของคนจนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่ สุด ตามข้อเสนอและข้อเรียกร้อง ที่แนบในหนังสือ ที่ ขปส.1/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
 
ปัญหาและข้อเสนอเหล่านี้ ประกอบด้วย ข้อเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลสั่งการอย่างเร่งด่วน 28 กรณี และข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 7 กลุ่มกรณี อันประกอบไปด้วย ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโฉนดชุมชน ที่หน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลักและกรุงเทพมหานคร ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำโฉนดชุมชน ปัญหาคดีความคุกคามคนจน ปัญหาที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่รัฐ ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ โรงไฟฟ้าและโรงโม่หิน ปัญหาสัญชาติ และปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
 
ณ วันนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากรัฐบาล ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อผลักดันให้รัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาประชาชน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงขอแจ้งมายังรัฐบาลและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านว่า ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ที่จะถึงนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจากทั่วประเทศ จะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร เพื่อปักหลักทวงถาม ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคนจน จนกว่าจะได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจ
 
ด้วยความรักและสมานฉันท์ในหมู่พี่น้องคนจน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
14 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์