ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เตรียมเข้ากรุงฯ ชุมนุมใหญ่16 ก.พ.นี้

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับแรกรับวาเลนไทน์ “ทวงสัญญาความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาของคนจน” จวกรัฐบาลดองปัญหา มัวตั้งคณะกรรมการแต่ไม่ยอมลงมือแก้

แถลงการณ์มีเนื้อหาดังนี้

 
แถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับที่ 1
“ทวงสัญญาความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาของคนจน”
 
ผลการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาของคนจนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผ่านกระบวนการตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานจำนวนหลายชุด ขณะนี้ยังคาราคาซัง ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงและสัมฤทธิ์ผลได้ ปัญหาคนจนที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายรัฐ ส่วนใหญ่ยังคงไม่มีความคืบหน้า ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดคดีคนจน ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนคดีความใหม่กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น การถูกกีดกันสิทธิในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรเพื่อการดำรงชีพ อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชน ส่งผลในทางลบกับวิถีชีวิตของชุมชน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และไม่มีแนวทางแก้ไขจากรัฐบาล
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” อันประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล), และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาของคนจนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่ สุด ตามข้อเสนอและข้อเรียกร้อง ที่แนบในหนังสือ ที่ ขปส.1/2554 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
 
ปัญหาและข้อเสนอเหล่านี้ ประกอบด้วย ข้อเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลสั่งการอย่างเร่งด่วน 28 กรณี และข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 7 กลุ่มกรณี อันประกอบไปด้วย ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโฉนดชุมชน ที่หน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลักและกรุงเทพมหานคร ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำโฉนดชุมชน ปัญหาคดีความคุกคามคนจน ปัญหาที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่รัฐ ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ โรงไฟฟ้าและโรงโม่หิน ปัญหาสัญชาติ และปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
 
ณ วันนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากรัฐบาล ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อผลักดันให้รัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาประชาชน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จึงขอแจ้งมายังรัฐบาลและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านว่า ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ที่จะถึงนี้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจากทั่วประเทศ จะเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร เพื่อปักหลักทวงถาม ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคนจน จนกว่าจะได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจ
 
ด้วยความรักและสมานฉันท์ในหมู่พี่น้องคนจน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
14 กุมภาพันธ์ 2554

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์