ขบวนเกษตรกร-คนจน ระดมพลร่วม 5,000 คน ปักหลักชุมนุมยาวจี้รัฐแก้ปัญหาค้างคา

สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล คปท. คปสม. และชาวสลัม ร่วม “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” เดินทางเข้ากรุงฯ ชุมนุมใหญ่ หวังทวงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ (16 ก.พ.54) กลุ่มชาวบ้านกว่า 5,000 คน จาก “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.), เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล), และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ได้เดินทางจากจังหวัดต่างๆ เพื่อทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และมีกำหนดปักหลักชุมนุมยืดเยื้อ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 
บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศที่ ร้อนระอุ โดยชาวบ้านในกรณีปัญหาต่างๆ รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการแบ่งสรรกันไว้ สังเกตได้จากป้ายผ้าและแผ่นป้ายที่ระบุชื่อกลุ่มเครือข่าย และข้อเรียกร้องของแต่ละพื้นที่ ในส่วนการรักษาความปลอดภัยได้มีการกั้นพื้นที่การชุมนุมด้วยเชือกฟาง และทำทางเข้าโดยมีชาวบ้านที่รับหน้าที่การ์ดคอยดูแล
 
จากนั้น เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้ชุมนุมเปิดเวทีแถลงข่าว โดยนางนุชนารถ แท่นทอง แกนนำเครือข่ายสลัม 4 ภาค ทำหน้าที่อ่านแถลงการณ์โดยระบุว่า “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” เป็นขบวนการของเกษตรกรและคนจนเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้รับผลกระทบอันเลวร้ายจากนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสิ้น 7 กลุ่มปัญหาหลัก ดังนี้ 1.ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโฉนดชุมชน ที่หน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลักรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำโฉนดชุมชน
 
2.ปัญหาคดีความคนจน ที่ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณา แก้ไขปัญหาและเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ถูกคดี ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนจน 3.ปัญหาที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่รัฐ 4.ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค 5.ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และโรงโม่หิน 6.ปัญหาสัญชาติและชาติพันธุ์ 7.ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
 
นางนุชนารถ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องมีทั้งหมด 31 กรณีปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่กำลังจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ และกรณีเหมืองแคดเมี่ยม อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ชาวบ้านต้องเสียชีวิตมากกว่า 30 คน จากมลพิษของการทำเหมืองดังกล่าว ปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลยังไม่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างใดเลย
 
ในส่วนแนวทางการแก้ปัญหา นางนุชนารถ ระบุว่า ต้องการให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เร่งเปิดการเจรจากับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างเป็นทาง การโดยเร็ว ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้เข้ายื่นข้อเสนอการแก้ไข ปัญหาต่อรัฐบาลแล้วตั้งแต่ในวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา  ที่รัฐสภา เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ค้างคามายาวนาน แต่ก็ยังไม่มีความคือหน้าใดๆ
 
เมื่อเวลา 13.00 น.ตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมารับจดหมายระบุข้อเรียกร้องในการให้เปิดเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยรับปากนำเรื่องดังกล่าวรายงานต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่ยังไม่สามารถระบุระยะเวลาในการตอบรับใดๆ ได้ ส่วนเรื่องการตั้งเวทีเจรจาหรือคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องทั้งหมดคงเป็นไป ได้ยากเพราะปัญหาประกอบด้วยหลายกรณี อีกทั้งในบางกรณีเรื่องก็ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว เช่นกรณีปัญหาสัญชาติ หรือเรื่องโฉนดชุมชนที่รัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่
 
ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องเพิ่มเติมให้ตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานกับทาง กทม.เพื่อจัดรถสุขา และน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคมาบริการแก่ชาวบ้านที่บริเวณลานพระบรมรูปทรง ม้า นอกจากนี้ ได้มีผู้เรียกร้องให้รัฐบาลสนใจความเดือนร้อนของชาวบ้านที่เดินทางมาจากภาค อีสาน ซึ่งขณะนี้ได้มาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณหน้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ด้วย
 
ผู้ร่วมชุมนุมสมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล) คนหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ชาวบ้านกรณีปัญหาเขื่อนปากมูลได้ชุมนุมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดมาเป็นเวลา 1 เดือน กับ 3 วัน แล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ ทั้งที่กรณีเขื่อนปากมูลนี้มีมติคณะอนุกรรมการฯ แล้วว่าให้เปิดเขื่อน ชาวบ้านจึงเคลื่อนขบวนกันมาทั้งหมดเพื่อมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหา จะเหลืออยู่ที่บ้านก็เพียงคนเฒ่าคนแก่เพื่อคอยส่งเสบียง แต่บางคนที่ยังไหวเขาก็มากัน
 
“การแก้ปัญหาประเด็นนี้รัฐบาลไม่ต้องลำบากใจที่จะพูดกับสังคม แต่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะกล้าพอหรือเปล่า”  ผู้ร่วมชุมนุมกล่าว
 
ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของชาวบ้าน สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล) คือ ให้รัฐบาลนำมติคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นประธาน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เปิดเขื่อนปากมูลถาวร และจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลกว่า 3,000 คน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้ขบวนชาวบ้านได้นัดหมายกันตั้งแต่ในช่วงเช้าที่บริเวณพระบรมรูปทรง ม้าเพื่อเคลื่อนต่อไปยังรัฐสภา แต่ไม่สามารถเคลื่อนขบวนต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกันพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทำให้ต้องปักหลักชุมนุมอยู่ตรงจุดเดิม
 
 
 
แถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับที่ 2
“เปิดการเจรจา แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาคนจน”
 
คนจนกับปัญหาคนจนเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” เป็นขบวนการของเกษตรกรและคนจนเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับผลกระทบอันเลวร้ายจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มคนจน 4 เครือข่าย 3 กรณีปัญหา คือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล, และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน ได้เดินทางจากภูมิลำเนา มารวมตัวกันปักหลักอยู่บริเวณหน้าลานพระรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ค้างคามายาวนาน
 
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลแล้วตั้งแต่ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ณ รัฐสภา รวมทั้งสิ้น 7 กลุ่มปัญหาหลัก ดังนี้
 
1.ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโฉนดชุมชน ที่หน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลักรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำโฉนดชุมชน
 
2.ปัญหาคดีความคนจน ที่ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณา แก้ไขปัญหาและเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ถูกคดี ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนจน
 
3.ปัญหาที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่รัฐ
 
4.ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค
 
5.ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และโรงโม่หิน
 
6.ปัญหาสัญชาติและชาติพันธุ์
 
7.ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
 
โดยมีกรณีเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องทั้งหมด 31 กรณีปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ และกรณีเหมืองแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ชาวบ้านต้องเสียชีวิตมากว่า 30 คน จำนวนมากจากมลพิษของการทำเหมืองดังกล่าว ปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลยังไม่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างใดเลย
 
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมีความเห็นว่า แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ นายกรัฐมนตรีจะต้องเร่งเปิดการเจรจากับตัวแทน ขปส. อย่างเป็นทางการ โดยเร็ว
 
ด้วยความรักและสมานฉันท์ในหมู่พี่น้องคนจน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์