ขบวนเกษตรกร-คนจน ระดมพลร่วม 5,000 คน ปักหลักชุมนุมยาวจี้รัฐแก้ปัญหาค้างคา

สมัชชาคนจนเขื่อนปากมูล คปท. คปสม. และชาวสลัม ร่วม “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” เดินทางเข้ากรุงฯ ชุมนุมใหญ่ หวังทวงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากับรัฐบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ (16 ก.พ.54) กลุ่มชาวบ้านกว่า 5,000 คน จาก “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.), เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล), และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ได้เดินทางจากจังหวัดต่างๆ เพื่อทวงถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และมีกำหนดปักหลักชุมนุมยืดเยื้อ จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 
บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มชาวบ้านเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศที่ ร้อนระอุ โดยชาวบ้านในกรณีปัญหาต่างๆ รวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการแบ่งสรรกันไว้ สังเกตได้จากป้ายผ้าและแผ่นป้ายที่ระบุชื่อกลุ่มเครือข่าย และข้อเรียกร้องของแต่ละพื้นที่ ในส่วนการรักษาความปลอดภัยได้มีการกั้นพื้นที่การชุมนุมด้วยเชือกฟาง และทำทางเข้าโดยมีชาวบ้านที่รับหน้าที่การ์ดคอยดูแล
 
จากนั้น เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้ชุมนุมเปิดเวทีแถลงข่าว โดยนางนุชนารถ แท่นทอง แกนนำเครือข่ายสลัม 4 ภาค ทำหน้าที่อ่านแถลงการณ์โดยระบุว่า “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” เป็นขบวนการของเกษตรกรและคนจนเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้รับผลกระทบอันเลวร้ายจากนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสิ้น 7 กลุ่มปัญหาหลัก ดังนี้ 1.ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโฉนดชุมชน ที่หน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลักรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำโฉนดชุมชน
 
2.ปัญหาคดีความคนจน ที่ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณา แก้ไขปัญหาและเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ถูกคดี ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนจน 3.ปัญหาที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่รัฐ 4.ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค 5.ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และโรงโม่หิน 6.ปัญหาสัญชาติและชาติพันธุ์ 7.ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
 
นางนุชนารถ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องมีทั้งหมด 31 กรณีปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่กำลังจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ และกรณีเหมืองแคดเมี่ยม อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ชาวบ้านต้องเสียชีวิตมากกว่า 30 คน จากมลพิษของการทำเหมืองดังกล่าว ปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลยังไม่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างใดเลย
 
ในส่วนแนวทางการแก้ปัญหา นางนุชนารถ ระบุว่า ต้องการให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เร่งเปิดการเจรจากับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างเป็นทาง การโดยเร็ว ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้เข้ายื่นข้อเสนอการแก้ไข ปัญหาต่อรัฐบาลแล้วตั้งแต่ในวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา  ที่รัฐสภา เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ค้างคามายาวนาน แต่ก็ยังไม่มีความคือหน้าใดๆ
 
เมื่อเวลา 13.00 น.ตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมารับจดหมายระบุข้อเรียกร้องในการให้เปิดเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยรับปากนำเรื่องดังกล่าวรายงานต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่ยังไม่สามารถระบุระยะเวลาในการตอบรับใดๆ ได้ ส่วนเรื่องการตั้งเวทีเจรจาหรือคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องทั้งหมดคงเป็นไป ได้ยากเพราะปัญหาประกอบด้วยหลายกรณี อีกทั้งในบางกรณีเรื่องก็ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว เช่นกรณีปัญหาสัญชาติ หรือเรื่องโฉนดชุมชนที่รัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่
 
ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องเพิ่มเติมให้ตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานกับทาง กทม.เพื่อจัดรถสุขา และน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคมาบริการแก่ชาวบ้านที่บริเวณลานพระบรมรูปทรง ม้า นอกจากนี้ ได้มีผู้เรียกร้องให้รัฐบาลสนใจความเดือนร้อนของชาวบ้านที่เดินทางมาจากภาค อีสาน ซึ่งขณะนี้ได้มาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณหน้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ด้วย
 
ผู้ร่วมชุมนุมสมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล) คนหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ชาวบ้านกรณีปัญหาเขื่อนปากมูลได้ชุมนุมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดมาเป็นเวลา 1 เดือน กับ 3 วัน แล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ ทั้งที่กรณีเขื่อนปากมูลนี้มีมติคณะอนุกรรมการฯ แล้วว่าให้เปิดเขื่อน ชาวบ้านจึงเคลื่อนขบวนกันมาทั้งหมดเพื่อมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหา จะเหลืออยู่ที่บ้านก็เพียงคนเฒ่าคนแก่เพื่อคอยส่งเสบียง แต่บางคนที่ยังไหวเขาก็มากัน
 
“การแก้ปัญหาประเด็นนี้รัฐบาลไม่ต้องลำบากใจที่จะพูดกับสังคม แต่ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะกล้าพอหรือเปล่า”  ผู้ร่วมชุมนุมกล่าว
 
ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องของชาวบ้าน สมัชชาคนจน (กลุ่มเขื่อนปากมูล) คือ ให้รัฐบาลนำมติคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ที่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นประธาน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เปิดเขื่อนปากมูลถาวร และจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลกว่า 3,000 คน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้ขบวนชาวบ้านได้นัดหมายกันตั้งแต่ในช่วงเช้าที่บริเวณพระบรมรูปทรง ม้าเพื่อเคลื่อนต่อไปยังรัฐสภา แต่ไม่สามารถเคลื่อนขบวนต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกันพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทำให้ต้องปักหลักชุมนุมอยู่ตรงจุดเดิม
 
 
 
แถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับที่ 2
“เปิดการเจรจา แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาคนจน”
 
คนจนกับปัญหาคนจนเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” เป็นขบวนการของเกษตรกรและคนจนเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับผลกระทบอันเลวร้ายจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มคนจน 4 เครือข่าย 3 กรณีปัญหา คือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล, และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน ได้เดินทางจากภูมิลำเนา มารวมตัวกันปักหลักอยู่บริเวณหน้าลานพระรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ค้างคามายาวนาน
 
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ยื่นข้อเสนอการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลแล้วตั้งแต่ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ณ รัฐสภา รวมทั้งสิ้น 7 กลุ่มปัญหาหลัก ดังนี้
 
1.ปัญหาด้านนโยบายที่ไม่สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโฉนดชุมชน ที่หน่วยงานราชการ 5 กระทรวงหลักรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ยอมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ทำโฉนดชุมชน
 
2.ปัญหาคดีความคนจน ที่ทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณา แก้ไขปัญหาและเยียวยาจากรัฐบาล ซึ่งการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ถูกคดี ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนจน
 
3.ปัญหาที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่รัฐ
 
4.ปัญหาที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค
 
5.ปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และโรงโม่หิน
 
6.ปัญหาสัญชาติและชาติพันธุ์
 
7.ปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
 
โดยมีกรณีเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องทั้งหมด 31 กรณีปัญหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังจะถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ และกรณีเหมืองแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ชาวบ้านต้องเสียชีวิตมากว่า 30 คน จำนวนมากจากมลพิษของการทำเหมืองดังกล่าว ปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลยังไม่ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างใดเลย
 
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมีความเห็นว่า แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ นายกรัฐมนตรีจะต้องเร่งเปิดการเจรจากับตัวแทน ขปส. อย่างเป็นทางการ โดยเร็ว
 
ด้วยความรักและสมานฉันท์ในหมู่พี่น้องคนจน
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
16 กุมภาพันธ์ 2554

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท