ใช้ พ.ร.บ.คอมฯ 2550 ป้องกันปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์

กระทรวงไอซีที รับมอบนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม และป้องกันการกระทำผิดฯ ย้ำแจ้งเบาะแสมายังสายด่วน 1212  ตาม พ.ร.บ.คอมฯ 2550

วันที่ 23 ก.พ. น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยภายหลังการประชุมงานรับมอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่ได้กลายเป็นปัญหาสังคมที่จำเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไข ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

กระทรวงไอซี ที เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบภารกิจครั้งนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงฯ ปฏิบัติภารกิจในด้านการป้องกัน เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้เด็ก และเยาวชนได้รับการกระตุ้นจากสื่อลามกอนาจารทุกรูปแบบได้ง่ายโดยเฉพาะผ่าน ทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งภายหลังรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็จะมีการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เพื่อใช้กำหนดเป็นนโยบายและมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงไอซีทีนำไปดำเนินการ

ที่ปรึกษา รมว. ไอซีที กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยว กับคอมพิวเตอร์ ผ่านโครงการต่างๆ หลายโครงการ ซึ่งสอดรับกับนโยบายฯ ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ โดยโครงการสำคัญโครงการหนึ่งก็คือ โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงไอซีที ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 3 กระทรวง ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง รวมถึงป้องกันการกระทำผิดฯ และแจ้งเบาะแสมายังสายด่วน 1212 เพื่อ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  ซึ่งการเฝ้าระวังและป้องปรามการเผยแพร่  สื่อ ลามกอนาจารนั้น ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของโครงการนี้เช่นกัน ส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ไอเอสพี ในประเทศเพื่อปิดกั้นสื่อลามกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังติดปัญหาในการประสานงานกับไอเอสพี จากต่างประเทศอยู่บ้าง

นอก จากนี้ กระทรวงไอซีที ยังดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ไอซีที เฮ้าส์คีปเปอร์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยในการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสามารถขอรับโปรแกรมดังกล่าวได้ฟรีที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ยังมีนโยบายที่จะจัดค่ายเยาวชนในลักษณะไอซีทีซัมเมอร์แคมป์ (ICT Summer Camp) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารอย่างเท่าทัน รวมถึงจะมีการร่วมมือกับ 4 หน่วย งาน คือ กระทรวงไอซีที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางแผนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันความก้าวหน้า และรู้จักการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างถูกต้อง

นางสาว มัลลิกา กล่าวอีกว่า นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ก็เป็นอีกนโยบายของกระทรวงฯ ที่สอดรับกับนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาคือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ ศึกษาในเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น การขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ 80% ของประเทศภายในปี 2558 จึง เป็นการกระจายความรู้ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยกระทรวงฯ จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายในการกระจายรู้  ควบ คู่ไปกับนโยบายในการป้องกัน เพื่อให้นโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่มาข่าว: ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์