กกต.ชวนองค์กรเสนอชื่อ "ส.ว.สรรหา" เปิดรับสมัคร 25 ก.พ.-11 มี.ค.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่เปิดรับสมัคร ส.ว.สรรหา ว่า ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. กกต.ได้เตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องสถานที่และการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.สรรหา จะต้องได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรภาคใดภาคหนึ่งใน 5 ภาค ได้แก่ ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ส.ว. ซึ่งองค์กรเหล่านั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรือได้รับการ รับรองโดยกฎหมาย และจัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมทั้งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง แต่ละองค์กรสามารถเสนอชื่อผู้สมัครได้เพียงองค์กรละ 1 คนเท่านั้น

นายประพันธ์ กล่าวว่า องค์กรที่จะเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. ต้องศึกษาระเบียบ ขั้นตอนและกระบวนการการรับสมัคร ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยขอเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็น ส.ว.สรรหา ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และมีหน้าที่เช่นเดียวกับ ส.ว.เลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ส.ว.บางส่วนที่ลาออกจากการจะสามารถเข้าชื่อเพื่อรับการสรรหาใหม่ได้หรือไม่ นายประพันธ์ กล่าวว่า อยู่ที่คณะกรรมการสรรหา ส.ว.ว่าจะใช้ดุลพินิจอย่างไร เมื่อดำเนินการสรรหาเสร็จแล้ว หากมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถร้องคัดค้านมายัง กกต.ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลการสรรหา ถ้ามีความเห็นตามที่ผู้คัดค้านร้องเข้ามาก็จะยื่นให้ศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาด ต่อไป

อนึ่ง รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดให้มี ส.ว. 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 คน (จังหวัดละ 1 คน) และ มาจากการสรรหา 74 คน คณะกรรมการสรรหา มี 7 คน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย ขณะที่เดิมรัฐธรรมนูญ 2540 กำหนดให้มี ส.ว. 200 คนมาจากการเลือกตั้ง

 

ที่มา:

มติชนออนไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์