เครือข่ายลุ่มน้ำเหนือออกแถลงการณ์จี้รัฐยุติจับกุมชาวบ้าน

แถลงการณ์แถลงการณ์เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือจี้รัฐยุติการจับกุมคุมขัง ชาวบ้านคดีที่ดิน เร่งแก้ไขปัญหาประชาชน ผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมเพื่อสังคม

 
 
แถลงการณ์เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ
ยุติการจับกุมคุมขัง เร่งแก้ไขปัญหาประชาชน ผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมเพื่อสังคม
 
 
            ตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกรและคนจนเมืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ทั้ง 4 เครือข่าย คือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสลัม 4 ภาค, สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล, และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากจากโรงไฟฟ้าชีวะมวล รวมทั้งกลุ่มประชาชนคัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุบลราชธานี ได้ชุมนุมติดตามการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลมาเป็นเวลายาวนานแล้วนั้น
 
            เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา ดิน น้ำ ป่า รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำภาคเหนือ ได้ติดตามการชุมนุมของพีน้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมาอย่างต่อ เนื่อง และเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้มากกว่านี้ ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาได้สร้างความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นกับพี่น้อง ทั้งที่ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเรียกร้องนั้น คือเนื้อแท้ของการปฏิรูปสังคมไทยที่แท้จริง ที่จะสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้กับสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม การรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการยุติการจับกุมคุมขังคนจน และเร่งแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีปัญหา ฯลฯ
 
            เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น ธรรมอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน การจัดการทรัพยากรและสิทธิชุมชน รัฐบาลต้องเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุติคดี และมีคำสั่งไม่ฟ้องโดยเร็ว รวมทั้งดำเนินการถอนฟ้อง งดการบังคับคดี หรือถอนการบังคับคดี อย่างเร่งด่วน กรณีข้อพิพาทที่ยังไม่มีการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมและกรณีการใช้อำนาจ ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงดการดำเนินคดีหรือเพิกถอนคำสั่งทางปกครองไว้จนกว่า กระบวนการในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลจะแล้วเสร็จ
 
            รัฐบาลต้องดำเนินการปฏิรูปที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม รับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งยุติการจับกุมคุมขังคนจน และเร่งแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีปัญหา อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ ขอให้กำลังใจพี่น้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมสู่สังคมไทยสืบต่อไป
 
 
ด้วยจิตคารวะ
เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ
6 มีนาคม 2554 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์