“สรส.-คสรท.” แห้วไม่มีคนมารับหนังสือค้านร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ

ตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นหนังสือค้านพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ถึงสภา เจอรปภ.ห้ามเข้า ขู่มาดีแต่ไม่มีใครต้อนรับ หากมากันมากอย่าหาว่าไม่เตือน
 
วันนี้ (11 มี.ค.54) เมื่อเวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา ตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ประมาณ 15 คน เดินทางมาขอยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการในวาระแรกและอยู่ระหว่างการพิจาณาของคณะ กรรมาธิการวิสามัญ
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดินทางมาถึงตัวแทน สรส.ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในรัฐสภา โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาไม่ได้อยู่ในรัฐสภา
 
ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลซึ่งดูแลความเรียบร้อยบริเวณถนน อู่ทองในได้ตั้งแถวปิดประตูทางเข้าหน้ารัฐสภา ทำให้ผู้มาเรียกร้องไม่พอใจและแจ้งกับสื่อมวลชนว่า วันนี้ สรส.และ คสรท.มาโดยสงบ ประสานมาว่าจะมายื่นหนังสือ แต่กลับไม่มีใครต้อนรับและไม่ให้เข้าไป โดยยังได้รับแจ้งว่าขบวนของนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส.ถูกสกัดไม่ให้ผ่านเข้ามาทางลานพระราชวังดุสิต
 
“เมื่อวันนี้พวกผมมาดีแต่ไม่มีใครต้อนรับ วันข้างหน้าหากมากันมากก็อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน” ตัวแทน สรส. กล่าว
 
 

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
เรื่อง “คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ”
 
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…. ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 นั้น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานศูนย์กลางที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและสิทธิ ประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยองค์กรสมาชิกในระดับสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชน 30 องค์กร มีความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ มีสาระสำคัญที่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิเสรีภาพ หลักสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนี้
 
1. การละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมของประชาชน
 
เนื่องจากการชุมนุมสาธารณะจะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ บัญชาการ ตำรวจนครบาล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่จัดการชุมนุม ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการชุมนุม หากแจ้งการจัดการชุมนุมน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากบุคคลดังกล่าวเสียก่อน
 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มีความเห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ การชุมนุมของประชาชนและเครือข่ายประชาชนที่มีขึ้นเป็นประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งเป็นเครื่องมือของประชาชนในการแสดงออกถึงความเรียกร้องต้องการ การชุมนุมที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความพิกลพิการของระบอบรัฐราชการและระบอบ ประชาธิปไตยตัวแทนที่มองไม่เห็นหัวคนจน การแจ้งหรือขออนุญาตเพื่อจัดการชุมนุมจึงไม่เพียงเป็นการสร้างกันชนให้กับ รัฐบาล เพื่อขัดขวางไม่ให้เกิดการชุมนุมเท่านั้น ยังจะเป็นการสั่งสมปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้เกิดมากขึ้นไปอีก
 
2. ขาดการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีความเห็นว่า การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองที่ประชาชนในสังคม ประชาธิปไตยอันพึงจะมีได้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ จึงเป็นข้อตระหนักสำคัญในการระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ ทั่วถึง แต่ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับขาดการมีส่วนร่วมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประชาชนและเครือข่ายประชาชนต่างๆ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอแสดงจุดยืนในการคัดค้านต่อการละเมิดสิทธิ เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน หากแต่ไม่ปิดกั้นหากรัฐสภาจะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
 
3. การฉวยโอกาสควบคุมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและเครือข่ายประชาชน
 
การที่รัฐบาลออกกฎหมายการชุมนุม เพื่อควบคุมและจัดการกับกลุ่มประชาชนที่ชุมนุมทางการเมือง โดยอ้างว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีความเห็นว่า การออกกฎหมายฉบับนี้มีรากฐานจากแนวคิดอำนาจนิยม ฉวยกระแสความไม่พอใจของมวลชนที่สนับสนุนตนเองจัดการกับกลุ่มต่อต้าน รวมไปถึงกลุ่มประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เศรษฐกิจ ทรัพยากร ค่าแรง การเลิกจ้าง ฯลฯ การร่างกฎหมายเพื่อควบคุมกลุ่มประชาชนที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐบาล เป็นการกระทำที่ไม่เพียงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงเท่านั้น ยังเป็นการกระทำที่น่าละอายเป็นอย่างยิ่ง
 
จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน นิสิตนักศึกษา ทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่มกิจกรรม ทุกองค์กร เข้าร่วมการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะในครั้งนี้ และช่วยกันออกแถลงการณ์ในนามองค์กรและเผยแพร่ในเครือข่ายทางสังคมทุกรูปแบบ
 
แถลงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
 
 
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์