กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจอภิปราย ให้ฝ่ายค้านชนะ

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ “กรุงเทพโพลล์” เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภาคทั่วประเทศ พบว่า หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นลง ประชาชนให้คะแนนความไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 10 ท่านที่ถูกอภิปราย เรียงลำดับตามคะแนนความไว้วางใจดังนี้

อันดับหนึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไว้วางใจ ร้อยละ 25.6 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 57.2 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 17.2 อันดับสอง นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไว้วางใจ ร้อยละ 22.9 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 53.2 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 23.9 อันดับสาม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไว้วางใจ ร้อยละ 19.6 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 55.1 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 25.3 อันดับสี่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไว้วางใจ ร้อยละ 16.6 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 56.1 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 27.3

อันดับห้า นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไว้วางใจ ร้อยละ 16.4 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 65.6 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 18.0 อันดับหก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ไว้วางใจ ร้อยละ 16.4 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 70.9 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 12.7 อันดับเจ็ด นาง พรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไว้วางใจ ร้อยละ 14.0 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 70.3 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 15.7 อันดับแปด นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไว้วางใจ ร้อยละ 12.3 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 62.5 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 25.2

อันดับเก้า นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไว้วางใจ ร้อยละ 11.8 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 68.6 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 19.6 และอันดับสิบ นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจ ร้อยละ 11.7 ไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 69.6 ไม่ออกความเห็น ร้อยละ 18.7

สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการอภิปรายที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน 6.48 คะแนน ฝ่ายรัฐบาล 4.28 คะแนน และประธานสภาฯ 5.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการอภิปรายของ ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน พบว่า ร้อยละ 49.8 ระบุว่าเชื่อถือข้อมูลของฝ่ายค้านมากกว่า ขณะที่ร้อยละ 19.7 เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลมากกว่า และร้อยละ 30.5 ไม่เชื่อถือข้อมูลของทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลงยังคงมีประเด็นที่ประชาชนค้างคาใจมากที่สุดคือ เรื่องการสลายการชุมนุมในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม (ทำให้มีคนเสียชีวิต 91 ศพ และการเผาห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลเวิลด์) ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ เรื่องน้ำมันปาล์มขาดตลาด ร้อยละ 27.4 และเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้น ร้อยละ 8.1 ตามลำดับ

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์