ความคืบหน้าการปรับปรุงตลาดชาวเขาดอยมูเซอ จ.ตาก

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

บทความโดย “เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร” เผยสถานการณ์หลังเจ้าหน้าที่ ตชด. – อส. สนธิกำลังเตรียมรื้อถอนปรับปรุงอาคารตลาด ก่อนที่ภาคราชการจะยุติปฏิบัติการและยอมเจรจากับชาวบ้าน โดยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เตรียมนัดกับแกนนำชาวบ้านอีกครั้งในวันพุธนี้ที่ศาลากลางจังหวัดตาก 

กว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะลงมาเจรจากับชาวบ้าน ก็เกือบจะเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำสั่งให้มารื้อถอน อาคารกับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมุ่งจะปกป้องผลประโยชน์ และทรัพย์สินของตนเอง จากการตัดสินใจดำเนินงานโครงการปรับปรุงตลาดชาวเขา ดอยมูเซอ จ.ตาก ซึ่งทางจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนให้มาดำเนินการกว่า 7 ล้านบาท

พ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่หลายหมู่บ้าน เห็นว่าการดำเนินงานของทางจังหวัดนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาการค้าขายของตลาด ได้อย่างแท้จริง จึงรวมตัวกันคัดค้านพร้อมทั้งมีข้อเสนอให้กับทางจังหวัด แต่การคัดค้านและข้อเสนอของชาวบ้านก็ไม่เป็นผล ทางจังหวัดยังยืนยันที่จะเดินหน้าตามโครงการที่กำหนดไว้แล้ว

ก่อนถึงกำหนดวันรื้อถอน ทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากข้อเสนอของชาวบ้านมิได้รับการตอบสนอง และในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันรื้อถอน ทางจังหวัดได้ส่งกำลังขึ้นมาเพื่อทำการรื้อถอนแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนิน การได้ด้วยชาวบ้านรวมตัวกันขัดขวาง กระทั่ง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงมาเจรจาพูดคุยกับชาวบ้าน

จากการนั่งลงเจรจานั่นเอง ก็แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและไม่ครบถ้วนของผู้ ว่าฯ อันเนื่องมาจากความเชื่อมั่นและเชื่อใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท่านสั่งการให้ ลงมาทำงานแล้วใช้ข้อมูลชุดเป็นแนวทางในการตัดสินใจเดินหน้าปรับปรุงตลาดชาว เขาดอยมูเซอ

ท่านผู้ว่าฯ ได้ข้อมูลใดจากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่อาจทราบได้ จึงทำให้ท่านเริ่มต้นพูดคุยกับแกนนำชาวบ้าน ซึ่งมีนายจักรพงษ์ มงคลคีรี เป็นหนึ่งในแกนนำ ในทำนองว่าเป็นผู้ยุยงยุแหย่ให้ชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้าน ต่อต้าน ขัดขวางการสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ ที่สำคัญทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียง ให้ยุติการกระทำนั้นเสีย แล้วหันมาให้ความร่วมมือกับทางราชการ

แต่ท่านก็ไม่ได้รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งของจักรพงษ์ ซึ่งเป็นแกนนำที่ชาวบ้านเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจให้เป็นผู้นำของพวกเขา การได้การยอมรับจากชาวบ้านของจักรพงษ์มิใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอย เหลวไหล แต่เป็นเพราะความจริงใจ ความเสียสละและเอาจริงเอาจังในการทำงานเพื่อชาวบ้านตลอดเกือบยี่สิบปีที่ ผ่านมาคือบทพิสูจน์

จะว่าไปแล้วจักรพงษ์ ได้มีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดตากเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นแกนนำชาวบ้านในการดูแลรักษาป่าจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศที่มอบให้กับชุมชนที่มีผลงานการดูแลรักษาป่าเป็น ที่ประจักษ์ หรือการได้รับเลือกเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการน้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร (สสนก.) รวมทั้ง “กาแฟมูเซอ” ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟสดจากดอยมูเซอของสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยปลาหลดจำกัด ที่จักรพงษ์ เป็นแกนนำซึ่งเป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขวางมากขึ้น

ประการถัดมา ท่านไม่ได้รับทราบข้อมูลอีกหลายเรื่องที่เป็นปัญหาในการดำเนินงาน เช่น

ท่านตัดตอนแก้ปัญหาตลาดชาวเขาดอยมูเซอเฉพาะปัญหาการค้าขายใน ปัจจุบัน ซึ่งไม่พิจารณาที่ไปที่มาของปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีต รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาของชาวบ้านอื่น ๆ ทั้งที่มีข้อเสนอให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบไปจากชาวบ้าน

ท่านสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสำรวจผู้ค้าขายในตลาด ซึ่งการสำรวจของลูกน้องท่านก็ทำอย่างลวก ๆ และไม่โปร่งใส จำนวนจากการสำรวจนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง หนำซ้ำยังมีรายชื่อแทรกเพิ่มเข้ามาอีกจำนวนมาก ในขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่ค้าขายอยู่กลับตกหล่นไป

สำหรับแผงจำหน่ายสินค้าที่ทางโยธาธิการจังหวัดเป็นผู้ออกแบบนั้น ซึ่งมีขนาดเพียง 1.5 ตารางเมตร ในความเป็นจริงนั้นพื้นที่เท่านี้ไม่เพียงพอต่อการวางจำหน่ายสินค้าได้ นอกจากนั้นจำนวนแผงสินค้าที่จะจัดทำก็มีไม่เพียงพอต่อจำนวนพ่อค้าแม่ค้าที่ จะมาใช้พื้นที่จำหน่าย

หากท่านไม่ลงมาพบปะกับชาวบ้านในวันนี้ ท่านจะไม่ทราบเลยว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้ให้ลงมาเตรียมการและประสานงานนั้นผิดพลาดบกพร่อง ไปอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการการจัดประชุมทั้ง  ครั้งที่ท่านไม่ได้มาร่วมด้วยตัวเองนั้น พ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเสียงจริงกลับไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย คนที่เข้าประชุมหลายคนมิใช่ตัวจริง

ในการประชุมครั้งที่สาม ที่ท่านผู้ว่าฯ ลงมาประชุมร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งมีข้อท้วงติงจำนวนมาก ทั้งจำนวนและรายชื่อผู้ค้า จำนวนและขนาดของแผงจำหน่ายสินค้า ซึ่งท่านได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำความเข้าใจและดำเนินการปรับปรุง แก้ไข แต่ข้อท้วงติงเหล่านั้นกลับถูกรายงานให้ทราบว่ามีการดำเนินการเพียงวาจาแต่ มิได้มีการปฏิบัติจริง

ยิ่งได้พูดคุยกับแกนนำชาวบ้านมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้ผู้ว่าฯ เห็นข้อบกพร่องในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ซึ่งไม่สามารถตอบคำถามของท่านได้อย่างเต็มปากเต็มคำ ทำให้ท่านมีท่าทีที่ดีขึ้นต่อแกนนำชาวบ้าน พร้อมกับกล่าวขอโทษจากความผิดพลาด และได้นัดหารือกับแกนนำชาวบ้านอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดตาก

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์