สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 20 - 26 มี.ค. 2554

สอท.หนุนขึ้นค่าจ้าง​แรงงานฝีมือ รับมือหลัง​เปิด​เสรี AEC ป้องกัน​เกิดสมอง​ไหล

นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม​แห่งประ​เทศ​ไทย (สอท.) ​เปิด​เผยว่า จากน​โยบาย​การบังคับ​ใช้อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ​แรงงาน​ใน 22 สาขา ของกระทรวง​แรงงาน ที่​เตรียมจะ​เสนอ​ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด​ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง​แรงงานฝีมือ​เฉลี่ยวันละ​ไม่ต่ำกว่า 250-690 บาทต่อวัน จะส่งผลดีต่อ​การพัฒนาอุตสาหกรรม​ไทย​ในอนาคต ​เพราะจะป้องกัน​ไม่​ให้​แรงงานประ​เภทฝีมือถูกดึง​ไป​ทำงาน​ในประ​เทศ​ เพื่อนบ้าน ​เมื่อ​เข้าสู่ประชาคม​เศรษฐกิจอา​เซียน (​เออีซี) ​ในปี 2558 ​ซึ่งจะมี​การ​เคลื่อนย้าย​แรงงาน​ได้อย่าง​เสรี

"​ใน อนาคต​การ​แย่งชิง​แรงงานประ​เภท ฝืมือ ​โดย​การ​ใช้ค่าจ้างที่ถูก ​เนื่องจากกลุ่มทุนต่างๆ จะ​เข้ามาขยาย​การลงทุน​ในภาคอุตสาหกรรม​ในอา​เซียนมากขึ้น ​เพื่อรองรับตลาดสินค้าที่มี​ผู้บริ​โภครวมกัน 600 ล้านคน หาก​ไม่มี​การขึ้นค่า​แรงงาน​ในกลุ่มนี้บ้าง ​ก็จะ​เสี่ยงต่อ​การถูกซื้อตัวอย่างมาก ​โดย​เฉพาะสิงค​โปร์​และมา​เล​เซีย บางบริษัทค่าจ้างสูงกว่า​ไทยมาก ประกอบกับ​แนว​โน้ม​การ​ใช้​เครื่องจักร​และ​เทค​โน​โลยี​ใน​การผลิตที่มาก ขึ้น ​ทำ​ให้ต้องพัฒนาฝีมือ​แรงงาน​และ​เพิ่มค่าจ้าง​แรงงานด้วย"นายพยุงศักดิ์ กล่าว

​ ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรม​เห็นด้วยที่จะ ขึ้นค่าจ้าง​แก่​แรงงานกลุ่มประ​เภทฝีมือ​ในระดับสูง​เพราะมองว่า​เป็น​การ​ ทำงานที่คุ้มค่า ​และสม​เหตุสมผล ต่างจากกรณีที่มี​การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 8-17 บาทต่อวัน ​ซึ่งมีผลบังคับ​ใช้​เมื่อ​ในวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมานั้น ถือว่าที่สูง​เกิน​ความ​เป็นจริง

​ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวง​แรงงาน ​เตรียม​เสนอ​การบังคับ​ใช้อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ​แรงงาน​ใน 22 สาขา อาชีพ ​ให้ที่ประชุมครม.พิจารณาตามข้อ​เสนอของอนุกรรม​การค่าจ้างกลางที่​ได้หารือ กับนายจ้าง​และ​ผู้ที่​เกี่ยวข้อง ​เพื่อ​เพิ่มราย​ได้​แก่​แรงงานที่สามารถยกระดับคุณภาพ​การ​ทำงาน​ให้อยู่​ ในระดับมาตรฐาน ​โดยค่าจ้าง​แรงงานฝีมือจะ​แบ่ง​เป็น 3 ระดับ มีราย​ได้​เฉลี่ย​ไม่ต่ำกว่าวันละ 250-690 บาท

​ โดยหลังจากที่มี​การประกาศ​ในราช กิจจานุ​เบกษา​และมีผลบังคับตามกฎหมาย​แล้ว นายจ้างราย​ใดฝ่าฝืน​ไม่จ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ​แรงงานที่ลูกจ้าง​ได้ รับ จะมีอัตรา​โทษสูงสุดจำคุก​ไม่​เกิน 6 ​เดือน ​หรือปรับ​ไม่​เกิน 1 ​แสนบาท ​หรือ​ทั้งจำ​ทั้งปรับ

"​ความ รู้สึกของ​ผู้ประกอบ​การหาก รัฐบาลขึ้นค่า​แรงที่มีฝีมือ จะ​แตกต่างจาก​การขึ้นค่า​แรงขั้นต่ำ ​เพราะ​แรงงานฝีมือนั้นจะมี​ความคุ้มค่ากับงานที่​ทำ ​และสอดคล้องกับ​ความจริง รวม​ถึง​เป็น​การ​แก้​ไขปัญหา​การขาด​แคลน​แรงงาน ส่วน​การ​เพิ่มค่า​แรงขั้นต่ำช่สงที่ผ่านมา ​เป็น​การดำ​เนิน​การที่​ไม่สม​เหตุผล ​แต่​เป็น​เพียง​การหา​เสียงหวังชนะ​การ​เลือกตั้งของรัฐบาล​แล้ว​โยนภาระ​ ให้​เอกชน" นายพยุงศักดิ์ กล่าว

(แนวหน้า, 21-3-2554)

ลำปางชี้ระวังพวกต้มตุ๋นหลอกทำงานเกาหลี

นาง สาวรัตนา อุทัยรัตน์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางกรมการจัดหางาน ได้มีการเปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครไปทำงานยังประเทศเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้น 7,300 คน แบ่งเป็นแรงงานที่จะไปทำงานด้านอุตสาหกรรม 5,300 คน งานเกษตร งานเลี้ยงสัตว์ และงานก่อสร้าง อีก 2,000 คน สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 – 39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

อย่างไรก็ตาม ส่วนของภาคเหนือ ได้กำหนดจัดและเปิดรับสมัครในช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2554 นี้ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ จึงฝากเตือนให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน ให้ติดต่อที่ สำนักงานจัดงานจังหวัดลำปางได้ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และขอเตือนให้แรงงานที่สนใจ ให้ระวัง เพราะอาจจะมีมิจฉาชีพทำการชักจูง และหลอกลวงคนหางานที่ต้องการจะไปทำงาน ในประเทศดังกล่าว

(สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, 21-3-2554)

วันรำลึกชาติพันธุ์ชนเผ่าปะโอ

 

19  มีนาคมวานนี้  ถือเป็นวันรำลึกชาติพันธุ์ของชนเผ่าปะโอ  อีกหนึ่งชนเผ่าที่อยู่ในประเทศพม่า  แต่ชาวปะโอในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เข้ามาขายแรงงาน  เลือกจัดกิจกรรมในวันนี้  เนื่องจากเป็นวันหยุดของพวกเขา

นี่คือคำยืนยันของวัยรุ่นที่รักใน ความเป็นชาวปะโอ   ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากนัก  ยิ่งทำให้เสน่ห์ของชาวปะโอนั้นชัดเจนมากขึ้น  ภายใต้รากฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด  ภาษาเขียน  การแต่งกาย  และความสามารถทางดนตรี

ชาวปะโอ  หรือที่คนไทยเรียกว่ากะเหรี่ยงดำ  เป็นกลุ่มชนเผ่าเล็กๆ  ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของรัฐฉาน  ประเทศพม่า  รวมถึงจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน  ของประเทศไทยด้วย  ก่อนจะเข้ามาขายแรงงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การเข้ามาทำงานของแรงงานข้ามชาติ เหล่านี้  ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการลักลอบเข้าเมือง   แม้บางคนจะเข้ามาอย่างถูกกฏหมายก็ยังคงถูกกดขี่  รีดไถ่จากเจ้าหน้าที่รัฐ  ก่อนจะตามมาด้วยการสวมสิทธิ์  และสวมบัตร

ชาวปะโอกลุ่มนี้หลายคนอยู่ในประเทศ ไทยมานานกว่า  10  ปี  จนรู้สึกผูกพัน  ชอบความเป็นอยู่  วิถีชีวิต  และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  พวกเขาจึงหวังว่าวันหนึ่งชาวปะโอจะสามารถเปิดเสรีภาพทางความคิดให้กับนานา ชาติได้รู้จัก  ด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วิจารณ์แซด! จัดประกวด"เทพธิดาแรงงาน"ในวันเมย์เดย์ ไม่เหมาะสม จวกใช้เงิน 5 แสนไร้สาระ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม นางอารายา แก้วประดับ รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 เปิดเผยว่า ในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่ 1 พฤษภาคม จัดประกวด "ธิดาแรงงาน" เพื่อคัดเลือกผู้หญิงไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ในโครงการขยายความคุ้มครองประกัน สังคมในมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม ซึ่ง สรส.และกลุ่มองค์กรสตรีได้เคลื่อนไหวคัดค้านกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมองว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันแรงงานที่ต้องการ เฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้
 
นางสุนี ไชยรส กรรมการจัดงานวันสตรีสากล กล่าวว่า ในการจัดงาน 100 ปี วันสตรีสากล ที่เพิ่งผ่านมาได้พูดถึงคุณค่าของสตรีในด้านความรู้ความสามารถหลากหลาย แต่การจัดงานวันแรงงานในปีนี้กลับย่ำยีแรงงานหญิง ทั้งๆ ที่วันแรงงานมีเป้าหมายเพื่อแสดงพลังให้สังคมได้รับรู้และสร้างอำนาจต่อกับ รัฐบาล อย่างไรก็ตาม การจัดการประกวดธิดาแรงงานครั้งนี้ได้ยินว่าใช้งบประมาณ 5 แสนบาท ไม่แน่ใจว่าเป็นงบประมาณจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) หรือไม่ แต่เป็นการคัดเลือกคนเพื่อเอาไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ตามมาตรา 40 ซึ่ง หากเป็นงบฯจาก สปส.จริงก็สะท้อนให้เห็นปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของ สปส.ที่ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง และเป็นการนำมาใช้อย่างอีลุ่ยฉุยแฉก
 
น.ส.ธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการสตรี กล่าวว่า คัดค้านเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะการเอาผู้หญิงมาเดินโชว์ โดยดูจากรูปร่างหน้าตา และส่วนสูง ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดี การหาพรีเซ็นเตอร์มาตรา 40 นั้นไม่คัดค้าน แต่ไม่เห็นด้วยเพราะแทนที่จะเอาเจ้าของปัญหามาร่วมสะท้อน กลับคัดคนด้วยการประกวด ทั้งนี้จะทำหนังสือคัดค้านไปยังสปส.ที่มีการเอาเงิน 5 แสนมาใช้เช่นนี้ รวมทั้งทำหนังสือคัดค้านไปที่คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ไม่เห็นด้วย

ข่าว แจ้งว่าคณะกรรมการจัดงานวันแรง งานฯได้จัดทำระเบียบการประกวดเทพธิดาแรงงาน ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ อาทิ ต้องมีสุภาพสตรีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี เป็นโสดหรือสมรสแล้วก็ได้ โดยสามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท และของรางวัลพิเศษอื่นๆ ส่วนรองอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท รองอันดับ 2 ได้รับรางวัล 2 หมื่นบาท แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพธิดาแรงงานและรอง 2 คน ต้องเป็นตัวแทนในการถ่ายโปสเตอร์ของกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมโดย มีภาระผูกพันกับกองประกวด 1 ปี

(มติชน, 23-4-2554)

เปิดรับคนไปทำงานเกาหลี กว่า 7 พันคน-ยื่นด้วยตนเอง

น.ส.รัตนา อุทัยรัตน์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่10 เพื่อรับสมัครไปทำงานประเทศเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ 7,300 คน แบ่งเป็นด้านอุตสาหกรรม 5,300 คน งานเกษตร งานเลี้ยงสัตว์และก่อสร้าง 2,000 คน ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครเป็นเพศชายหรือหญิง อายุ 18-39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่เกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ วัณโรค นิ่วในไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจิตวิปริต ตาบอดสี สายตาสั้น รวมถึงไม่มีประวัติการลงโทษจำคุก ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติด

ในส่วนภาคเหนือทางกรมการจัดหางานได้ กำหนดวันเปิดรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม-1 เมษายน 2554 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง เพียงแห่งเดียว

น.ส.รัตนา กล่าวว่า มิจฉาชีพอาจหลอกคนหางานที่ต้องการไปทำงานประเทศเกาหลีว่าสามารถช่วยได้ จัดหางานจังหวัดลำปาง ขอประกาศอย่าหลงเชื่อให้มาสมัครด้วยตนเอง การสมัครเก็บค่าธรรมเนียม 750 บาท เท่านั้น การออกข้อสอบ การดำเนินงานสอบและการตรวจข้อสอบ รวมทั้งการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านให้นายจ้าง เกาหลีจะคัดเลือกตามความต้องการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบจากกระทรวงแรงงานเกาหลี และกรมการจัดหางานจะเป็นหน่วยงานผู้จัดส่งเพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้น บุคคลที่มาแอบอ้างและชักจูงจะไม่สามารถช่วยได้ ผู้ได้เดินทางไปทำงานคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีเท่านั้น

ส่วน การเตรียมพร้อมด้านภาษานั้น ผู้สมัครสามารถหาซื้อหนังสือมาศึกษาด้วยตนเอง หรือเลือกเรียนในโรงเรียนสอนภาษา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของผู้สมัครสอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องดังกล่าวโดยติดต่อได้ที่ 054 - 265051-2 

(คม ชัด ลึก, 23-4-2554)

นักวิชา​การ​เห็นด้วยตั้งกรอบคุณวุฒิ​แห่งชาติ สามารถ​เชื่อม​โยงกับคุณวุฒิ​ในระดับสากล​ได้

ดร.ศิริ พรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษา​ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน​เลขาธิ​การสภา​การศึกษา​และคณะวิจัย กล่าว​ถึงผล​การพัฒนากรอบคุณวุฒิว่า กรอบคุณวุฒิ​แห่งชาติ (NQF) ​ เป็นกรอบที่​แสดง​ให้​เห็นระดับ​ความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิ​การศึกษา​และ คุณวุฒิวิชาชีพ​หรือระดับ​ความสามารถ​ใน​การปฏิบัติงานของบุคคล ที่มี​เกณฑ์มาตรฐาน​เป็นที่ยอมรับ​และ​เป็น​เครื่องมือพัฒนา​และจัดประ​เภท คุณวุฒิของชาติ​ในระดับต่างๆ ​และสามารถ​เชื่อม​โยงกับคุณวุฒิ​ในระดับสากล ​ซึ่งประ​เทศ​ไทยมี​แต่กรอบมาตรฐานของ​แต่ละระดับ ​เช่น อุดมศึกษา อาชีวศึกษา ​การศึกษาขั้นพื้นฐานที่บอกว่าจะจบ​การศึกษาต้องมีสมรรถนะอะ​ไร ​แต่ยัง​ไม่มีกรอบ​ใหญ่ที่ครอบคลุมทุกระดับ​การศึกษา​หรือกรอบคุณวุฒิของประ ​เทศ

สำหรับ​การดำ​เนิน​การ จะ​เริ่มจาก​การศึกษากรอบคุณวุฒิ​ในประ​เทศต่างๆ ​เช่น กรอบคุณวุฒิ​แห่งชาติของ EU ​ และของประ​เทศต่างๆ ​เช่น อังกฤษ ออส​เตร​เลีย ​และประ​เทศ​ในอา​เซียน หลังจากนั้นนำมาวิ​เคราะห์กับ​การศึกษาของ​ไทย ​ซึ่งพบว่าประ​เทศ​ไทยสามารถ​แบ่งระดับคุณวุฒิ​ได้ ๗ ระดับ ตั้ง​แต่ม. ต้น ​ถึง ปริญญา​เอก ​โดย​เน้นองค์ประกอบสำคัญ ๓ ด้าน คือ ๑.ด้าน​ความรู้ ​เช่น ​ความรู้คอมพิว​เตอร์ ​ความรู้ภาษาอังกฤษ ๒. ด้านทักษะ ๓. ด้านสมรรถนะ ​เช่น ​การ​แก้ปัญหา ​ความรับผิดชอบ ​การ​ทำงาน​เป็นทีม ​เป็นต้น ​ซึ่งองค์ประกอบ​ทั้ง ๓ จะ​แตกต่างกัน​ไป​ใน​แต่ละระดับ ​ซึ่งหัว​ใจสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ คือ สมาคมวิชาชีพ ​ผู้ประกอบ​การต้องมีบทบาทสำคัญ​ใน​การกำหนดมาตรฐานอาชีพ ว่าอาชีพนั้น ๆ ต้อง​การคนที่มีลักษณะ​ใด ​และต้องมีหน่วยงานกลางมารับผิดชอบจัด​ทำคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบัน​การศึกษา​ก็ต้องพัฒนาหลักสูตร​ให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพที่สมาคม วิชาชีพต้อง​การด้วย

นาย จิระพันธ์ กัลประวิทย์ ​ผู้อำนวย​การสำนักยุทธศาสตร์​และ​การวาง​แผนพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรม​การพัฒนา​การ​เศรษฐกิจ​และสังคม​แห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหา​เรื่องกำลังคนของ​ไทย คือ ๑. ค่านิยมที่คนมุ่ง​เรียนปริญญาตรี ​ไม่มีคนอยาก​เรียนอาชีวะ ๒. คุณภาพ​การผลิต ​ไม่ตรงตาม​ความต้อง​การของภาคอุตสาหกรรม ​ทำ​ให้ภาคอุตสาหกรรมต้อง​เสีย​เวลาผลิต ๓. คนที่จบ​การศึกษา​ก็คิดว่าตนจบ​แล้ว​จึง​ไม่สน​ใจ​เรียนรู้อย่างต่อ​เนื่อง ขาด​ความคิดที่จะ​เรียนรู้ตลอดชีวิต ​ทำ​ให้​ไม่ทันต่อ​เทค​โน​โลยีที่​เปลี่ยน​แปลง​ไปตลอด​เวลา ​จึง​เกิดปัญหาต้องออกจากงาน ​เพราะ​ทำ​ไม่​ได้ ๔. ประ​เทศ​ไทยต้อง​เตรียมรองรับ​การ​เคลื่อนย้าย​แรงงาน​เสรีของประชาคมอา​ เซียน ถ้า​ไม่มีมาตรฐาน ​ไม่มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่สามารถ​เปรียบ​เทียบกับต่างประ​เทศมารองรับ คน​ไทยอาจสู้ประ​เทศอื่น​ไม่​ได้ ​เรื่องของกรอบมาตรฐาน​แห่งชาติ​จึง​เป็น​เรื่องสำคัญ ดังนั้น องค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ​ความรู้ ทักษะ ​และสมรรถนะ จะอยู่​แต่​เพียง​ในกระดาษ​ไม่​ได้ ต้อง​เอา​ไปปฏิบัติ ​ซึ่งอย่าง​แรกต้องมีกฎหมายรองรับ ​ซึ่งขณะนี้ผ่าน ครม. ​แล้ว กำลังรอผ่านสภา​ผู้​แทนอนุมัติ ​และ๒. ต้องมีสถาบันกลางมารับผิดชอบ​การจัด​ทำคุณวุฒิ​แห่งชาติ ​เพราะอุตสาหกรรมมีหลากหลายสาขา ​การจัด​ทำคุณวุฒิจะ​เป็น​แกนกลางที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ ดังนั้น​ผู้ประกอบ​การ​จึงต้องมาร่วมกันกำหนดว่า​แต่ละอุตสาหกรรมต้อง​การคน ​ในคุณลักษณะ​ใด ​เมื่อ​ได้มาตรฐาน​แล้ว ​ในอนาคตสถาบันกลาง​ก็จะ​ใช้​เป็น​เกณฑ์​ใน​การ​เทียบสมรรถนะกับคุณวุฒิ​การ ศึกษาต่อ​ไป

(แนวหน้า, 23-4-2554)

ส่งศาลรธน.ตีความจ่ายเงินสมทบขัด รธน. หรือไม่

วันนี้  23  มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ที่ กระทรวงแรงงาน นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกรณีจัดเก็บเงินสมทบ ประกันสังคมว่า จะนำข้อเสนอของชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนที่เรียกร้องไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ กรณีรักษาพยาบาล เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 30 เข้า ที่ประชุมกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) ภายในต้นเดือนเม.ย. เพื่อหารือว่าควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ ขณะเดียวกันระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญจะเร่งให้สำนักงาน ประกันสังคม (สปส.)ปรับปรุงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น
 
"ถ้ามองในมุมแคบคือส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่ถ้ามองในภาพรวมว่ารัฐต้องให้การดูแลประชาชนอย่างเสมอภาคก็ควรขยายสิทธิ ประกันสังคมให้ครอบคลุมไปถึงประชาชนกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่อยู่ในระบบด้วย ช่วงนี้อยากให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวหยุดวิพากษ์วิจารณ์ และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไปก่อน"นายสมเกียรติกล่าว
 
ด้านพญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญคือกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มากกว่า เพราะกฎหมายระบุว่าผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลสาธารณสุขของรัฐโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สปสช.กลับเปิดให้ผู้ที่ไม่ยากไร้มาใช้สิทธิด้วย เป็นการสร้างภาระงบประมาณแก่แผ่นดิน เริ่มแรกใช้เงิน 3-4 หมื่นล้าน แต่ปัจจุบันต้องใช้เงินค่ารายหัวรวมกว่า 1.2 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากปีแรกถึง 141 %ทั้ง นี้ระบบ สปสช.กำลังถูกตรวจสอบในเรื่องการใช้งบประมาณว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ รวมทั้งมีคำถามว่าจะไปรอดหรือไม่ เทียบกับประกันสังคมที่มีมา 20 ปีซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดี  ควรหรือไม่ที่จะเปิดให้ประชาชนที่ไม่ยากไร้และรับสิทธิฟรีมาร่วมจ่ายในระบบ ประกันสังคม
 
นายสุธรรม นทีทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า หากพูดถึงการดูแลจากรัฐโดยเสมอภาค ปัจจุบันผู้ยากไร้เป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลจากรัฐน้อยที่สุดคือ มีสิทธิบัตรทอง ได้ค่าใช้จ่ายรายหัวประมาณ 2,800 บาท กับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาท ขณะที่ผู้ประกันตนได้รับการดูแลจากรัฐและนายจ้างรวมกัน 7,470 บาท/ปี ฉะนั้นหากพูดถึงความเท่าเทียมต้องเอาตัวเลขทั้งหมดในภาพรวมมาพูดกัน อย่าดูแบบแยกส่วนเฉพาะการรักษาพยาบาล
 
ขณะที่น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ตัวแทนชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน กล่าวว่าประเด็นที่เรียกร้องคือ 1.ตีความว่าการจ่ายสมทบขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ 2.ระหว่างที่ยังรอความชัดเจนจะมีมาตรการใดให้ผู้ประกันตนหยุดจ่ายเป็นการ ชั่วคราวจนกว่าจะได้ข้อยุติ เพราะปัจจุบันมีข้าราชการ 5 ล้านคน รัฐอุดหนุนเงินให้ 9 หมื่นล้านบาทต่อปี ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 48 ล้านคน รัฐอุดหนุนให้ 1.2 แสนล้านบาทต่อปี แต่ผู้ประกันตน 9.4 แสนคน กลับต้องจ่ายเงินเอง กลายเป็นความซ้ำซ้อนเพราะจ่ายภาษีไปแล้วยังต้องมาจ่ายเงินสมทบอีก

(เดลินิวส์, 23-3-2554)

เตือน​แรงงาน​ไทยลิ​เบีย ยื่นขอคืนค่าบริ​การ 30 วัน

นาย ​โชคชัย ศรีทอง ​ผู้ตรวจราช​การกรม​การจัดหางาน หัวหน้าศูนย์ช่วย​เหลือ​แรงงาน​ไทย​ในลิ​เบีย กล่าวว่า กระทรวง​แรงงาน​ได้มี​การติดตามสถาน​การณ์​ในลิ​เบียอย่างต่อ​เนื่อง สำหรับ​แรงงาน​ไทยที่​เดินทางกลับมาก่อนหน้านี้ ขณะนี้​ได้มี​การขอรับ​เงินช่วย​เหลือจำนวน 15,000 บาท จากกองทุน​เพื่อช่วย​เหลือคนหางาน​ไป​ทำงานต่างประ​เทศ​ไปบางส่วน​แล้ว​ใน จังหวัดต่างๆ ส่วนกรณีที่​แรงงาน​ไทยที่​เดินทาง​ไป​ทำงานที่ประ​เทศลิ​เบีย ​ได้ร้อง​เรียนผ่านกรม​การจัดหางานว่า บริษัทจัดหางานที่จัดส่ง​ไม่จ่าย​เงินค่าบริ​การจัดส่งคืน ​ซึ่ง​เป็น​เรื่องที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบหาก​เกิด​เหตุฉุก​เฉินจนคนงาน​ ไม่สามารถ​ทำงานครบสัญญาจ้าง

ตาม กฎหมายกรณีของลิ​เบียนั้น ถือว่า​ไม่​ได้งานตามที่กำหนด​ในสัญญาจ้าง ดังนั้น​แรงงานมีสิทธิ​เรียกค่าบริ​การจัดส่งคืนจากบริษัทจัดหางานที่​เป็น​ ผู้จัดส่ง​โดยต้องมายื่นคำร้องที่กรม​การจัดหางาน​หรือสำนักงานจัดหางาน จังหวัด ภาย​ใน 30 วัน นับจากวันที่​เดินทางกลับ​ถึงประ​เทศ​ไทย​ซึ่งนายทะ​เบียนจัดหางานจะ​เป็น​ ผู้พิจารณา​ให้บริษัทจัดหางานจ่ายค่าบริ​การจัดส่งคืน​โดยจะออกหนังสือคำ สั่ง​ให้จ่าย​เงิน หากบริษัท​ไม่จ่าย​เงินคืนภาย​ในวัน​เวลาที่กำหนดกรม​การจัดหางานจะออก หนังสือคำสั่งหัก​เงินประกันของบริษัทจัดหางานที่​ได้วาง​ไว้จำนวน 5 ล้าน บาท นำมาจ่ายคืน​ให้กับ​แรงงาน ​และหาก​เงินหลักประกัน​ไม่พอชด​ใช้​ให้คนงาน​ได้​ทั้งหมด ยังสามารถยื่นฟ้องต่อศาล​แรงงาน​ให้สั่งชด​ใช้​ความ​เสียหาย​ให้กับคนงาน​ ได้

(บ้านเมือง, 24-3-2554)

แรงงานลั่น จุดยืน 5 ข้อปฏิรูปประกันสังคม ถ้าไม่ได้ เราไม่เอา

วันนี้ (24 มี.ค.54) เวลา 10.30 น. แรงงานประมาณ 200 คน ภายใต้การนำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) รวมตัวกันบริเวณตรงข้ามอาคารรัฐสภา เพื่อแสดงพลังยืนยันข้อเสนอของคนงานต่อการปฏิรูปประกันสังคม และยื่นหนังสือผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกัน สังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเพื่อผลักดันให้คณะกรรมาธิการฯบรรจุข้อเสนอของ คสรท. ที่มีหัวใจสำคัญ คือต้องการให้ปรับปรุงสำนักงานประกันสังคมจากหน่วยราชการเป็นองค์กรอิสระ ไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ที่กำลังพิจารณาอยู่

เนื่อง จากขณะนี้ คสรท.เห็นว่าหลักการและเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบประกันสังคมที่เสนอไว้ใน ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือฉบับบูรณาการแรงงานที่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกันยกร่างขึ้น ไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรถือเอาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่ เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังพิจารณาอยู่จึงยังไม่ตอบโจทย์การปฏิรูประบบประกัน สังคมให้ไปสู่ความเป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกผู้ประกันตนกว่า 9.4 ล้านคนที่เป็นเจ้าของทุนประกันสังคม

ต่อมาเวลา 12.30 น. นางผุสดี ตามไท รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับ ที่...) พ.ศ. ... และนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.พรรคพลังประชาชน ออกมารับหนังสือจากนางสาวธนพร วิจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการสมานฉันท์แรงงานไทยในฐานะตัวแทนกลุ่มแรงงาน โดยนางผุสดี ได้กล่าวตอบต่อกลุ่มแรงงานที่มาแสดงจุดยืนว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาเดือดร้อนของแรงงาน ในฐานะที่ทำงานฝ่ายนิติบัญญัติก็อยากทำกฏหมายให้ดีและอยากให้ผ่านเร็วที่สุด แต่ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ฟ้าและดิน เพราะเราต่างก็มีข้อจำกัดในการทำงานด้วยกันทั้งสองฝ่าย ยืนยันว่าสภาจะหาที่ลงให้ข้อเสนอของแรงงาน แต่คงไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงขอเสนอให้เรียงลำดับความสำคัญสิ่งใดอยากได้ก่อนได้หลัง

ขณะที่นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสงคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ใน ฐานะรองประธานกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ถ้าประเด็นของเราไม่ได้รับพิจารณา เราก็ไม่เอา เรารับไม่ได้ และจะเคลื่อนไหวต่อ แต่ถ้ารัฐบาลเอาข้อเสนอ 5 ข้อ เราก็จะสนับสนุน

สำหรับข้อเสนอ 5 ข้อเพื่อการปฏิรูประบบประกันสังคมของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มีดังนี้
1.ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ
2.ความโปร่งใสและกระบวนการตรวจสอบ
3.บัตรเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลคู่สัญญา
4.หนึ่งคนหนึ่งเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
5.ประกันสังคมถ้วนหน้าเพื่อคนทำงานทุกคน

กลุ่ม แรงงานได้กล่าวปราศรัยทิ้งท้าย ก่อนแยกย้ายว่า หวังว่าคณะกรรมาธิการฯจะนำข้อเสนอของเราไปพิจารณา และถ้าไม่ได้เราจะกลับมาใหม่อย่างแน่นอน

(ประชาไท, 24-3-2554)

ก.แรงงานเตรียมนำร่องนำเข้าแรงงานบังกลาเทศ แทนแรงงาน 3 สัญชาติ

ก.แรงงาน 24 มี.ค.- ก.แรงงาน เตรียมนำร่องนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากบังกลาเทศ เผยเป็นทางเลือก หลังแรงงาน 3 สัญชาติ มีปัญหานำเข้าแบบถูกกฎหมายยาก ชี้บังกลาเทศมีความพร้อมสูง ส่งออกแรงงานปีละ 10 ล้านคน

นาย สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเพื่อนำร่องนำเข้าแรงงานสัญชาติบังกลาเทศอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งระบบนี้เป็นการใช้แรงงานต่างด้าว ในประเทศที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศที่ยังประสบปัญหาขาดแคลน แรงงาน  ขณะ เดียวกันก็เป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงในประเทศ ที่ยังมีการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดถึงตัวเลขนำเข้าแรงงานบังกลาเทศที่ชัดเจน เพราะจะต้องกำหนดรายละเอียดประเภทกิจการ ที่จะอนุญาตให้เข้ามาทำงาน  แต่เบื้องต้นคงหนีไม่พ้นงานกรรมการ ก่อสร้าง  และงานแม่บ้าน

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ในประเภทกิจการแม่บ้านและงานก่อสร้างนั้น แรงงานทั้ง 3 สัญชาติ คือพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในประเทศไทย มีข้อจำกัดที่ติดระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยาก ขณะที่แรงงานสัญชาติบังกลาเทศมีความพร้อมมากกว่า โดยบังกลาเทศเป็นประเทศที่ส่งแรงงานออกไปทำงาน ในจำนวนสูงถึง 10 ล้านคน  ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทางการไทยได้มีการแจ้งความประสงค์ไปยังประเทศพม่า เพื่อขอนำเข้าแรงงานพม่าจำนวน 100,000 คน  แต่ได้มาแค่ 1,803 คน เท่านั้น  ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการ  นอกจากนี้จะมีการพิจารณาถึงการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติอินโดนีเซียเข้ามาภาย หลังด้วย

ทั้ง นี้ หากมีการกำหนดประเภทกิจการเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวก็สามารถทำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีได้ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า เมือง (กบร.)

ขณะ นี้นโยบายการจัดระเบียบแรงงาน ต่างด้าวเดินมาถูกทางแล้ว เพราะเราต้องการปิดกั้นแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศ ขณะเดียวกันจะเปิดทางให้กับกลุ่มแรงงานที่ถูกกฎหมายนำเข้า เพื่อทดแทนแรงงานผิดกฎหมายนั้น ซึ่งกระบวนการนั้นจะต้องทำควบคู่ไปกับระบบการทำบัตร เพื่อจะได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของแรงงานกลุ่มนี้นายสมเกียรติ กล่าวและว่า  ส่วนกรณีที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวน 200,000 คน ไม่มาขออนุญาตทำงานนั้น ขณะนี้ได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการจับกุมแล้ว เนื่องจากถือเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายโดยปริยายนายสมเกียรติ กล่าว

(สำนักข่าวไทย, 24-3-2554)

'เฉลิมชัย' ยันคุมเข้มแรงงานต่างด้าว รับมือเอกชนช่วยสอบขู่ผิดเชือดทันที

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน ได้ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเรียกเก็บหัวคิวจากแรงงานต่างด้าว ว่า แรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และคนที่เคลื่อนย้ายแรงงานถือว่าเป็นการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกกฎหมายและหาก จับได้จะถูกผลักดันให้กลับประเทศโดยทันที และขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว หากยื่นช้ากว่าการขึ้นทะเบียนถือว่าเป็นแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้ง สิ้น  และตนได้กำชับส่วนราชการหากมีกรณีนี้เกิดขึ้นจะมีชุดเฉพาะกิจไปดำเนินการจับ กุม
  
รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า ส่วนกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ กระทรวงแรงงานมีกติกาชัดเจนว่าการดำเนินการจะเรียกเก็บเงินไม่เกิน 4,500 บาท ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการนั้น จะต้องตรวจสอบทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องมีบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยดำเนินการ แต่ก็ได้มีการกำหนดว่าจะต้องใช้จ่ายเงินไม่เกิน 4,500 บาท
  
ดังนั้นหากมีข้อมูลว่าเรียกเก็บเงินมากกว่านี้ก็สามารถแจ้ง ให้ตน ทราบเพื่อดำเนินการได้ และขอยืนยันว่าตนจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด.

(เดลินิวส์, 25-3-2554)

เตือนระวังถูกหลอกไปทำงานที่ลาวหลังตกเป็นเหยื่อแล้วกว่า 100 คน

บุรีรัมย์ 25 มี.ค.-นาย อิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนแรงงานที่จะไปทำงานยังต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อบริษัทจัดส่งคนงาน หรือสายและนายหน้าเถื่อน ที่อ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานกับบริษัท เอ.แอล.พี.พัฒนาครบวงจร และก่อสร้างชลประทาน จำกัด  ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพราะขณะนี้มีแรงงานในจังหวัดต่าง ๆ ถูกหลอกไปทำงานแล้ว จำนวน 115 คน  โดยไม่ผ่านกรมการจัดหางาน ทำให้ประสบปัญหานายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง  ซึ่ง กรมการจัดหางาน และกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย และอยู่ระหว่างสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย คืนให้กับแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานดังกล่าวอยู่

(สำนักข่าวไทย, 25-3-2554)

ปิดล้อมโรงงานสวนผึ้งจับกุมแรงงานพม่าเถื่อนกว่า 300

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ดนัย บุญตัน  รอง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบค่ายทัพพระยาเสือ กองกําลังสุรสีห์ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สนธิกําลังกับทหารพรานหน่วยจู่โจม อําเภอสวนผึ้ง ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 137 อําเภอสวนผึ้ง ตำรวจภูธร อําเภอบ้านคา ฝ่ายปกครองอําเภอบ้านคา และอาสาสมัครรักษาดินแดน อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี กว่า 300 นาย บุกจู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านพักคนงาน ชาวพม่า บริเวณพื้นที่ของโรงงาน  วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 7 ตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา จากการตรวจค้นดังกล่าวพบมีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่เข้ามาทํางานอยู่ในโรง งานกว่า 600 คน และคนไทยอีกประมาณ 400 คน รวมกว่า 1,000 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการคัดแยกผู้ที่ไม่มีบัตรออกซึ่งเป็นผู้ที่ลักลอบเข้า เมืองโดยผิดกฎหมาย  330 คน เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดส่งดำเนินคดีที่ สภ.บ้านคา

นอกจากนี้ จากการตรวจค้นภายในบ้านพักของแรงงานต่างด้าวพบรถจักรยานยนต์อีกกว่า 30 คัน ที่ไม่มีเอกสารมายืนยัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.บ้านคา ได้ตรวจยึดไว้ตรวจสอบว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมหรือแจ้งหายไว้บ้างหรือไม่ พร้อมทั้งจะได้ประสานไปยังเจ้าของรถให้มาตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทั้งหมดที่ทำ การตรวจยึดไว้ด้วย

(มติชนออนไลน์, 25-3-2554)

รวบสาวแสบตุ๋นแรงงานไปต่างประเทศ

วันนี้ (25 มี.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา ผกก.สภ.ป่าแดด จ .เชียงราย นำกำลังชุดสืบสวน จับกุมตัว นางศรีนวล โลกะรี อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตามหมายจับของศาลจังหวัดเทิง จำนวน 7 หมาย ในข้อหาร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียนจัดหางานกลาง, ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานในต่างประเทศได้ และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง, ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่นหรือประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกง
      
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551และวันที่ 3 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน นางศรีนวลกับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายในอ.ป่าแดด จ.เชียงราย รวม 7 ราย โดยอ้างว่าสามารถส่งไปทำงานต่างประเทศได้ (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตร์) แต่นางศรีนวล ไม่ได้ส่งผู้เสียหายไปทำงานตามที่ตกลงกันไว้ ได้ฉ้อโกงเอาเงินเป็นจำนวนรายละ 1 แสนบาท และร่วมกันเอาเอกสารหนังสือเดินทางของผู้เสียหายทั้ง 7 รายไป โดยหลบหนีไปทำงานที่ จ.สมุทรปราการ โดยต่อมา ผกก.สภ.ป่าแดด ได้ทำการประสานกับ พ.ต.ท.จารุวัฒน์ พาหุมัณโต สว.กก.1 ป.นำกำลังเข้าจับกุมได้ในซอยสุขุมวิท 109 ขณะเดินทางกลับที่พัก ก่อนนำตัวดำเนินคดีและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไป

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 25-3-2554)

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติค้านนำเข้าแรงงานบังกลาเทศ ทดแทนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

นาย อดิศร เกิดมงคล เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงแรงงานมีแนวคิดที่จะนำเข้าแรงงานจากประเทศบังกลาเทศ เพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาวและกัมพูชา ที่หลบหนีไม่มาต่อใบอนุญาต ว่า โดยส่วนตัวมีความเห็น ว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ทำงานในภาคประมงและประมง ต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าแรงงานจากประเทศบังกลาเทศไม่นิยมทำงานเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเห็นว่าแรงงานจากอินโดนิเซีย หรือ จีนทางใต้ สามารถทำงานดังกล่าวได้ดีกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาติใดสิ่งสำคัญ คือ ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาคนงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ชัดเจน ส่วนกรณีที่แรงงานต่างด้าวจำนวน 2 แสนคน ไม่มาจดทะเบียนต่ออายุนั้น มองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกปีและขณะนี้ยังมีแรงงานที่เข้าเมืองผิด กฎหมายหลบหนีประมาณ 1 ล้าน คน เนื่องจากแรงงานเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนนายจ้างหรือถูกนายจ้างยึดบัตรประจำตัว แรงงานและหลบหนีไปหางานใหม่ แต่ปัญหาอยู่ที่นโยบาย คือ การเปิดให้ลงทะเบียน 2 ปีครั้ง กลายเป็นช่องว่างของการเคลื่อนย้ายแรงงานและขั้นตอนที่ยุ่งยากทำให้แรงงาน บางส่วนหายไปจากระบบ

นาย อดิศร กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานมาถูกทางแล้ว แต่ยังขาดความยืดหยุ่นและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่ชัดเจนและขาด การคำนึงถึงผลระยะยาว โดยต้องจัดให้มีการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติได้ทั้งปี เพื่อแก้ปัญหาแรงงานที่มีการเปลี่ยนนายจ้างระหว่างปี ส่วนเรื่องการนำเข้าแรงงานที่ขาดแคลนก็ต้องกำหนดประเภทของกิจการ จำนวนที่ขาดแคลนอย่างชัดเจนและนำเข้ามาตามจำนวนที่ขาด ซึ่งต้องเป็นความต้องการที่แท้จริง

(สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 25-3-2554)

เครือข่ายแรงงานหญิงยืนยันค้านการประกวดเทพธิดาแรงงาน

เครือ ข่ายแรงงานหญิงจาหลายองค์กร เช่นกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ออกแถลงการณ์ร่วม  คัดค้านการจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน ที่จะจัดขึ้นในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้  เนื่อง จากเป็นการลดทอนศักดิ์ศรี และคุณค่าของแรงงานหญิง ขัดเจตนารมณ์การจัดงานวันแรงงานโลกหรือวันเมย์เดย์ ที่ต้องการให้ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงาน  และปัญหา แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ซึ่งในประวัติศาสตร์ไม่มีประเทศใดนำเรื่องการประกวดความงามมาผูกโยงกับวัน แรงงาน อย่างไรก็ตามตัวแทนแรงงานหญิง ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะสนับสนุนงบประมาณจัดการประกวด  เพื่อให้ทบทวนและยกเลิกการ ไม่เช่นนั้นเครือข่ายแรงงานหญิง จะไม่ร่วมงานวันแรงงานประจำปีนี้

(สำนักข่าวไทย, 26-3-2554)

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์