‘ชาวสตูล’ จับมือนักศึกษาบุก มอ.จี้หยุดประชาสัมพันธ์ ‘ท่าเรือปากบารา’

เครือข่าวชาวสตูลจับมือนักศึกษาภาคใต้ บุกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จี้หยุดรับงานประชาสัมพันธ์ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยันถ้ายังดื้อลงพื้นที่ เกิดอะไรขึ้นต้องรับผิดชอบ “รองอธิการบดีฯ” เผย อาจารย์ผู้รับงานถอดใจ ต้องการถอนตัว

 
 
 
นักศึกษาจับมือชาวสตูล เคลื่อนขบวนต้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา
จี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หยุดรับงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 
 
ชาวสตูล–นักศึกษาบุก มอ.
28 มี.ค.54 เมื่อเวลา 13.00–16.00 น.เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคมภาคใต้ ได้เดินรณรงค์คัดค้านการรับเป็นที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์โครงการท่าเรือน้ำ ลึกปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จากกรมเจ้าท่า พร้อมกับจัดแถลงข่าวบริเวณหน้าลานพระรูปพระบรมราชชนกฯ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
นายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี ตัวแทนเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ได้ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ครั้ง โดยเครือข่ายฯ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยกเลิกสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านประชา สัมพันธ์ให้กับโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยอมรับในหลักการที่ทางเครือข่ายฯ เสนอ จนได้ข้อยุติโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเวลาดำเนินการยกเลิกสัญญาเป็นที่ ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จากกรมเจ้าท่าระยะหนึ่ง
 
จวกมหา’ลัยไม่รักษาคำพูด
นายวิโชคศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กลับทำหนังสือขอขยายเวลาสัญญา และขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการจัดทำแผนป้องกันความปลอดภัยจากกลุ่มต่อต้าน หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป กรมเจ้าท่าจึงได้ส่งหนังสือมายังผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ขอให้สนับสนุนวางแผนการจัดการป้องกันความปลอดภัยให้กับคณะทำงานด้านประชา สัมพันธ์ของที่ปรึกษา ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตกลงกับเครือข่ายประชาชน ติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 และ 22 มี.ค.54
 
“ผลการประชุมต่อเนื่อง 2 ครั้งดังกล่าว ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับข้อเสนอและตกลงกับทางเครือข่ายฯ ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่สมควรรับงานประชาสัมพันธ์โครงการท่าเรือน้ำลึก ปากบารา เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ข้อยุติ และยังปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนกฎหมาย ประกอบกับงานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่บทบาทของมหาวิทยาลัย ที่สำคัญยังเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในขณะที่ยังมีความเห็นต่างระหว่างผู้สนับสนุนและคัดค้านโครงการฯ”
 
ยัน มอ.ต้องรับผิดชอบ
นายวิโชคศักดิ์ กล่าวอีกว่า หากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล จัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้กับคณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการท่าเรือน้ำลึก ปากบารา ตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกรมเจ้าท่า และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ต่อ เครือข่ายฯ จะยุติไม่ทักท้วงมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกต่อไป หากคณะทำงานฯ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีปัญหากับคนในพื้นที่ หรือมีการนำกำลังตำรวจ ทหารเข้ามาคุ้มครองคณะทำงานฯ จนนำไปสู่ความรุนแรงและสร้างความขัดแย้งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 
นศ.ประกาศยืนข้างผู้ได้รับผลกระทบ
ในการนี้ เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคมภาคใต้ ได้แจกจ่ายแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคมภาคใต้ เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคใต้ ที่ได้ศึกษารายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พบว่า รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดสตูลมีโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจอ่าวไทย–อันดามัน โดยมีท่าเรือน้ำลึกปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 ที่บ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
 
และกำหนดให้มีโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น นิคมอุตสาหกรรม คลังน้ำมัน เขื่อน ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดสตูลโดยรวม โดยภาครัฐนำเสนอข้อมูลด้านเดียว พยายามปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงตลอดมา
 
เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคมฯ มีความเห็นร่วมกันว่า รัฐไม่สนใจต่อปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ไม่เคารพกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงไม่เคารพต่อชาวจังหวัดสตูล เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคมภาคใต้ยืนยันว่า จะร่วมต่อสู้เรียกร้องร่วมกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ด้วยแนวทางสันติอย่างถึงที่สุด
 
เผยอาจารย์ถอดใจไม่อยากทำ ปชส.
รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราแต่อย่าง ใด การที่มีชื่อตนไปลงนามเอกสารที่ส่งถึงกรมเจ้าท่าเพื่อขอชะลอการลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพราะเป็นหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ เท่าที่ทราบขณะนี้คณะอาจารย์ที่รับงานโครงการงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวด ล้อม งานประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนระยะก่อนการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา ระยะที่ 1 จังหวัดสตูล ได้มาบอกกับตนว่า ต้องการยุติการทำงานประชาสัมพันธ์ อยากจะทำเฉพาะในส่วนของงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือน้ำ ลึกปากบาราเท่านั้น
 
รศ.ดร.ฉัตรไชย กล่าวว่า จากการที่ชาวบ้านมาคุยกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ครั้ง ทางมหาวิทยาลัยเอง เข้าใจปัญหาของชาวบ้าน จึงได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานที่ปรึกษา ของกรมเจ้าท่า ด้วยการให้เหตุผลว่า ลงพื้นที่แล้วเจอการข่มขู่ คุกคาม เพราะต้องการยุติทำงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ นี้ ซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมาย ที่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน แต่กรมเจ้าท่ากลับมีหนังสือตอบกลับมาว่าไม่เป็น เหตุสุดวิสัย และให้ลงพื้นที่โดยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และแจ้งมาทางมหาวิทยาลัยว่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเคลียร์พื้นที่แล้ว จะแจ้งให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่อไป
 
นักศึกษาสตูลจัดขบวนต้านท่าเรือ
ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 27 มี.ค.54 เครือข่ายนักศึกษาเพื่อสังคมภาคใต้ ร่วมกับชาวบ้านปากบารา บ้านตะโละใส บ้านท่ามาลัย ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล และเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลกว่า 300 คน รวมตัวกันที่โรงเรียนบ้านตะโละใส หลังจากโต๊ะอิหม่ามทำพิธีขอดุฮ์อา (ขอพร) แล้วเสร็จ ขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกว่า 100 คัน ใช้ธงเขียวมีข้อความว่า “หยุดท่าเรืออุตสาหกรรมปากบารา ร่วมรักษาเภตรา ตะรุเตา ทะเลบ้านเราเพื่อลูกหลาน”  และ “รักษ์สตูล ไม่เอาท่าเรืออุตสาหกรรมปากบารา” ได้เคลื่อนออกจากโรงเรียนบ้านตะโละใส ไปยังท่าเรือปากบารา เข้าสู่ตัวเมืองละงู พร้อมกับเปิดปราศรัยบนรถแห่เกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาและโครงการ ต่อเนื่องไปตลอดเส้นทาง
 
จากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปยัง 3 แยกเขาขาว และเคลื่อนเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ก่อนจะกลับมาหยุดขบวนที่โรงเรียนบ้านตะโละใส โดยระหว่างการเคลื่อนขบวนมีประชาชนเข้าร่วมสมทบเป็นระยะ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์