หาดใหญ่โพลชี้คนใต้ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เหตุกลัวบทเรียนจากญี่ปุ่น

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 897 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา รศ.ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยถึงผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนภาคใต้ร้อยละ 45.8 รู้สึกวิตกกังวลต่อข่าวการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น และร้อยละ 40.4 ไม่วิตกกังวลต่อข่าวการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีเพียงร้อยละ 13.8 ไม่แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 ไม่เห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 15.7 ที่เห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และร้อยละ 24.0 ไม่แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 50.5 หากเกิดสถานการณ์แบบญี่ปุ่น ประเทศไทยจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีได้ ร้อยละ 26.6 เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีได้ ในส่วนของความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.4 มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 34.5 มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 18.1 มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับมากถึงมากที่สุด ประชาชนร้อยละ 58.4 เห็นว่า การคอร์รัปชันส่งผลต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีเพียงร้อยละ 19.0 ที่เห็นว่าการคอร์รัปชั่นไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และร้อยละ 22.6 ไม่แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 34.2 มีความวิตกกังวลการรั่วไหลของสารพิษในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มากที่สุด รองลงมา คือ การกำจัดกากนิวเคลียร์ คิดเป็นร้อยละ 20.1 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พบว่า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย มากที่สุด (ร้อยละ 38.4) รองลงมา ก๊าซธรรมชาติ, พลังงานน้ำ และแก๊สโซฮอล์/ไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 12.3, 11.2 และ 11.1 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 8.6 ที่เห็นว่าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงาน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 45.7 ไม่เชื่อหากมีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะทำให้ได้ใช้ไฟฟ้าถูกกว่าปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 24.8 เชื่อว่าจะได้ใช้ไฟฟ้าถูกกว่าเดิม ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์