ผบ.สูงสุดยันไม่มีรัฐประหาร ไปเลือกตั้งมีสิทธิหนึ่งเสียง

“พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์” ยันกองทัพไม่ยุ่งการเมือง แต่มีหน้าที่ต้องป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า-ลักลอบเข้าเมือง พร้อมปราบยาเสพติด ชี้เลือกตั้งไม่เกี่ยวกับกองทัพ ยุบสภาเป็นเรื่องของรัฐบาล และไม่มีรัฐบาล ม.7 วานนี้ (5 เม.ย. 54) ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าร่วมประชุม ผบ.เหล่าทัพ ผบ.สส.วอนประชาชนเชื่อ – ทหารไม่รัฐประหาร ไปเลือกตั้งก็มีหนึ่งเสียง จากนั้น พล.อ.ทรงกิตติ แถลงกรณีข่าวลือการปฏิวัติรัฐประหารว่า วิงวอนต่อสื่อมวลชนช่วยถ่ายทอดคำนี้จากกองทัพไทยไปยังประชาชนชาวไทยทุกท่าน อย่าเชื่อข่าวลืออย่าเชื่อข่าวอ้าง กองทัพไทยอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ท่านเชื่อเถอะว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ท่านเลิกเชื่อข่าวลือเถอะ ที่บอกว่าทหารจะปฏิวัติไม่มีหรอก ท่านเลิกเชื่อข่าวลือทหารจะเกี่ยวข้องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น เรามีสิทธิคือหนึ่งเสียงหากมีการเลือกตั้ง ถ้าเลือกตามวาระก็ปลายปีนี้ก็ไปหยอดบัตรหนึ่งเสียงเท่ากับทุกคน ตามรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 4 มาตรา 70 ถึง 74 แห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550 ข้าราชการไม่เกี่ยวพันทางการเมือง ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ทหารไม่ไปดำเนินกิจการทางการเมือง หากมีใครจะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เช่น พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีตรอง ผบ.สส. ท่านอยากดำเนินกิจกรรมทางการเมืองท่านก็ลาออก ทหารไม่ยุ่งการเมือง แต่มีหน้าที่ป้องกันการตัดไม้ การลอบเข้าเมือง ปราบยาเสพย์ติด \ท่านเชื่อเถอะครับ คำพูดของกองทัพ ของทหารเชื่อถือได้ เชื่อเถอะไม่มีใครหรอกที่จะก้าวล่วงเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะกดดัน ผลักดัน ไปแอบอิงหรือให้อิงแอบ เพื่อทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของประชาชน เชื่อเถอะเสียงของท่านแต่ละเสียงมีคุณค่าต่อประเทศไทยในอนาคต ผมยืนยันอีกครั้ง ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. ผู้แทน ผบ.ตร. ว่าไม่ยุ่งเกี่ยว\" ผบ.สส.ระบุ พล.อ.ทรงกิตติ แถลงต่อว่า ฉะนั้นท่านอย่าไปกลัว ไม่ต้องมามีข่าวอีกแล้วว่าจะมีใครไปเดินตามคอยกดดันไม่ให้มีเสรีในการหาเสียง ทุกพรรคการเมืองสามารถขอเข้ามาหาเสียงได้ในหน่วยทหาร ทหารก็ทำหน้าที่ของเราตามที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากนั้นเรายังมีภารกิจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นการตัดไม้ทำลายป่า ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยใช้คนเท่าที่มีอยู่ ซึ่งการจัดหน่วยในปัจจุบันก็ไม่พอเพียงก็มีการปรับกำลัง และจัดกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและภูมิประเทศที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะการปกป้องอนาธิปไตย แต่รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทั้งสิ้น ถึงจะมีการจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มเติม ลั่นทหารเคลื่อนย้ายกำลังโดยไม่ได้รับคำสั่งคือกบฏ พล.อ.ทรงกิตติกล่าวอีกว่า อย่าลือ อย่าอ้าง ไม่มี การดำเนินงานทางการเมืองก็ทำกันไป ขอให้อยู่บนแนวทางทางการเมืองของท่าน ทั้งนี้ คิดว่าการยืนยันในวันนี้จะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากองทัพไม่มีความเกี่ยว พัน กองทัพมีหน้าที่รักษาเกียรติ และเป็นที่มั่นใจของประชาชน เราคือคนของประชาชน เราคือประชาชน เรารู้หน้าที่ของเรา ว่าต้องทำอะไร ควรจะเว้นจากทำอะไร หากมีหน่วยใดเคลื่อนย้ายกำลังโดยไม่ได้รับคำสั่งคือกบฏ ถ้ามีทหารกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ไปเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไปกดดันท่านก็ร้องเรียนมา หากมีมูลก็จะทำการสอบสวน \"หยุดเอากองทัพมาอ้าง หยุดเอากองทัพมาแนบ และหยุดผลักกองทัพออกจากประชาชน เราขอเดินทางในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศรักษาอนาธิปไตย เกาะกลุ่มเกี่ยวแขนไปกับประชาชน เดินหน้าเพื่อพัฒนาประเทศ เดินหน้าเพื่อให้ประเทศไทยมีเกียรติยศ และชื่อเสียงเป็นที่เคารพเป็นที่มีเกียรติต่อนานาอารยประเทศ ขอยืนยันทุกเรื่องในวันนี้ ผมคิดว่านับแต่วันนี้ไปคงไม่มีข่าวอะไรที่ทำให้กองทัพออกจากประชาชน กองทัพแยกออกจากกัน\" ผบ.ทหารสูงสุดกล่าว โอนถ้ายืนยันแล้วยังไม่เชื่อ จะให้นอนยันหรือไง เมื่อถามว่า การแถลงครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของ ผบ.เหล่าทัพส่วนรวมหรือไม่ว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาด และไม่ก้าวก่ายกิจการทางการเมืองในอนาคต พล.อ.ทรงกิตติ ย้อนถามว่า จะถามว่าเป็นฉันทามติใช่หรือไม่ (หันไปมองผบ.เหล่าทัพที่ยืนข้างหลัง) ก่อนกล่าวว่า เมื่อวาน ผบ.ทบ.กล่าวไปแล้ว วันนี้ก็เหมือนกัน ผบ.ทร. ผบ.ทอ.ก็คิดเห็นเหมือนกัน ตำรวจจะไปแทรกแซงไล่บี้ชาวบ้านหรือไม่คงไม่มี ถ้ามีก็ต้องมีหลักฐาน อย่ากล่าวหากันลอยๆ อย่าสร้างข่าวกันลอยๆ พอสร้างข่าวแล้วสังคมบอกคนนี้เลวไปแล้วมันไม่ใช่ เชื่อเถอะ เรารักประเทศชาติ เรายึดมั่นครรลองของประชาธิปไตย ขอให้เชื่อเถอะครับ ณ วันนี้ มีการยืนยันกันขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อ จะให้นอนยันกันหรือไง ยันเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับกองทัพ ยุบสภาเป็นเรื่องของรัฐบาล และไม่มีรัฐบาล ม.7 พล.อ.ทรงกิตติกล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งจะมีขึ้นหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับกองทัพการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อหมดวาระการทำงานของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรซึ่งไม่เกี่ยวกับกองทัพ แต่หากมีการยุบสภาก็เป็นเรื่องของรัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการและจัดให้มีการเลือกตั้ง ในส่วนของทหารก็ทำหน้าที่ของทหาร รวมทั้งตำรวจ ส่วนคำถามที่ว่า อาจจะมีรัฐบาลแห่งชาติในมาตรา 7 ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ พล.อ.ทรงกิตติกล่าวว่า ไม่มีครับ เมื่อถามว่าเป็นห่วงน้องๆ ในกองทัพหรือไม่ เพราะใกล้เกษียณแล้วและสถานการณ์การเมืองมีความเชี่ยวกราก พล.อ.ทรงกิตติกล่าวว่า ตนทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อหมดหน้าที่ของตน ตนก็จะทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี ที่มา: เรียบเรียงจาก มติชนออนไลน์"

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์