‘ถาวร’ โยนคนสตูลตัดสินใจเอง ย้ำให้ชัดเอา–ไม่เอา‘ท่าเรือน้ำลึกปากบารา’

เมื่อเวลา 08.00 วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2554 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.) ออกอากาศรายการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหากับรัฐมนตรีถาวร ถ่ายทอดสดจากห้องส่งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(ช่อง11) กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดสตูล นายถาวร กล่าวในรายการว่า รัฐบาลคำนึงถึงพี่น้องชาวสตูลว่าต้องการอย่างไร ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจน เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มีการลงทุนก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราแล้ว จะไม่สามารถถอยหลังกลับมาพิจารณาได้อีก “มีคนจังหวัดสตูลส่วนหนึ่งไม่ต้องการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ต้องการพัฒนาจังหวัดสตูลให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวิถีวัฒนธรรม” นายถาวร กล่าว นายถาวร กล่าวว่า ขณะที่ยังมีคนส่วนหนึ่งต้องการท่าเรือน้ำลึกปากบารา เพื่อให้เกิดการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ท่าเทียบเรือสามารถขนส่งสินค้าได้ปีหนึ่งๆนับแสนๆล้านบาท เป็นการนำเงินเข้าสู่ประเทศ ประหยัดค่าขนส่งสินค้า ไม่ต้องขนสินค้าผ่านด่านศุลกากรสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ไปลงที่ท่าเรือปีนัง หรือ ไปยังเมื่อท่าบัตเตอร์เวิร์ต ประเทศมาเลเซีย “ถ้าพี่น้องต้องการให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเจตนารมณ์ไม่ต้องการท่าเรือน้ำลึกปากบารา หรือถ้าเห็นว่าสามารถพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบาราควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ มีการตั้งมาตรการทางกฎหมายบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะ” นายถาวร กล่าว “ทั้งนี้คนสตูลต้องร่วมคิดกันร่วมกันหลายภาคส่วน อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.),เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) หัวหน้าส่วนการปกครองส่วนภูมิภาค ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้ปกครองท้องที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง คือสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.),สมาชิกสภาเทศบาล,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)” นายถาวร กล่าว นายถาวร กล่าวในรายการว่า จังหวัดสตูลขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยว มีน้ำทะเลใส หาดทรายสวยงาม เกาะแก่งมากมาย อาทิ เกาะหินงาม เกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลใช้ท่าเรือท่องเที่ยวร่วมกับท่าเรือประมง โครงการก่อสร้างท่าเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 371 ล้านบาทในการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าว นอกจากนี้แล้วโครงการขยายผิวจราจรถนน 2 ข้าง ที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 129 ล้านบาท ไปสู่ด่านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นระยะทาง 21.85 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า เพราะว่า กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คัดค้านไม่ให้ตัดต้นไม้ 2 ข้างถนน ต่อมากรมทางหลวงแผ่นดิน กระทรวงคมนาคม ได้ปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างให้ผิวถนนจราจรแคบลง โดยไม่ต้องตัดต้นไม้ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2554 นายถาวร เปิดเผยอีกว่า สำหรับโครงการขุดลอกคลองตายาย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณจำนวน 24.88 ล้านบาท คาดว่าขณะนี้น่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์