รายงาน: ย้อนรอยจำแนกข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุม 10 เมษา 53

หลังปฏิบัติการ 'ขอคืนพื้นที่' 10 เมษายน 2553 มีผู้เสียชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่และพลเรือน 26 คน นับเป็นจุดเปลี่ยนความรุนแรงของสถานการณ์ที่สำคัญ ในบรรดาตัวเลขเหล่านั้น สามารถจำแนกตัวเลขในมิติต่างๆ ได้อีกหลายประการ อาทิ อาชีพ การศึกษา ลักษณะการถูกยิง

ทหารเสียชีวิต 5 นาย

ชื่อ
สาเหตุการเสียชีวิต
บาดแผล
สถานที่
พลทหารภูริวัฒน์ ประพันธ์ (25 ปี)
ถูกสะเก็ดระเบิด
กะโหลกเปิด ท้ายทอยขวาน่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ
ถนนดินสอ
พลทหารอนุพงษ์ เมืองอำพัน (21 ปี)
ถูกสะเก็ดระเบิด
ทรวงอกฟกช้ำ น่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ
ถนนดินสอ
พลทหารสิงหา อ่อนทรง (22 ปี)
ถูกสะเก็ดระเบิด
ที่ศีรษะ
ถนนดินสอ
พ.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม (43 ปี)
ถูกสะเก็ดระเบิด
ท้ายทอยขวาฉีกขาดน่อง 2 ข้างฉีกขาด ฟกช้ำอกซ้ายและด้านหน้า ต้นขาซ้ายฉีกขาด
.ดินสอ หน้า ร..สตรีวิทยา
พลทหารอนุพงศ์ หอมมาลี (22 ปี)
ถูกสะเก็ดระเบิด
ที่ศีรษะ
ถนนดินสอ

พลเรือนที่เสียชีวิต 21 ราย

อายุตั้งแต่ 23 - 55 ปี
เสียชีวิตในวันเกิดเหตุ 19 ราย
เสียชีวิตในภายหลัง 2 ราย คือ นายมนต์ชัย แซ่จอง วันที่ 14 เม.ย.53, นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์ วันที่ 15 พ.ค.53
 
สถานที่และเวลา
คอกวัว 9 ราย, ถนนดินสอ 7 ราย, กระทรวงศึกษาธิการ 1 ราย, อื่น 4 ราย
 
คอกวัว (ตะนาว)
 
โรงเรียนสตรีวิทยา (ดินสอ)
กระทรวงศึกษาฯ
อื่นๆ
เทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์ (20.00 น. เศษ)
จรูญ ฉายแม้น
(20.00 น. เศษ)
เกรียงไกร คำน้อย
(15.00 น. เศษ)
ยุทธนา ทองเจริญพูลพร
(ไม่ทราบ)
อนันต์ สิริกุลวาณิชย์
(20.00 น. เศษ)
คนึง ฉัตรเท
(ไม่ทราบเวลาชัดเจน)
 
บุญจันทร์ ไหมประเสริฐ
(ไม่ทราบ)
สวาท วางาม
(20.00 น. เศษ)
ฮิโรยูกิ มูราโมโต หรือ ฮิโระ (ไม่ทราบเวลาชัดเจน)
 
นภพล เผ่าพนัส
(ไม่ทราบ)
อำพน ตติยรัตน์
(19.00 น. เศษ)
ทศชัย เมฆงามฟ้า
(20.00 น. เศษ)
 
มนต์ชัย แซ่จอง
(เสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
ธวัฒนะชัย กลัดสุข
(เกือบ 19.00 น.)
วสันต์ ภู่ทอง
(20.00 น. เศษ)
 
มานะ อาจราญ
(เขาดิน 23.00 น.)
ไพรศล ทิพย์ลม
(19.00 น.)
สยาม วัฒนนุกูล
(ไม่ทราบเวลาแน่ชัด)
 
 
บุญธรรม ทองผุย
(20.00 น. เศษ)
 
 
 
สมิง แตงเพชร
 (ไม่ทราบเวลาแน่ชัด)
 
 
 
สมศักดิ์ แก้วสาร
(ไม่ทราบเวลาแน่ชัด)
 
 
 
รวม 9 ราย
รวม 6 ราย
รวม 1 ราย
รวม 5 ราย
 
ลักษณะการเสียชีวิต
กระสุนที่หัว 9 ราย, กระสุนที่อกและท้อง 9 ราย, กระสุนที่คอ 1 ราย, กระสุนที่หัวเหน่า 1 ราย, หัวใจวายเฉียบพลัน 1 ราย
 
กระสุนที่หัว
กระสุนที่อก-ท้อง
หัวใจวายเฉียบพลัน
อื่นๆ
สวาท
เทิดศักดิ์
มนต์ชัย
อนันต์ (กระสุนที่คอ)
อำพน
จรูญ
 
บุญจันทร์ (หัวเหน่า)
ยุทธนา
คนึง
 
 
ไพรศล
ธวัฒนะชัย
 
 
บุญธรรม
ฮิโรยูกิ
 
 
ทศชัย
เกรียงไกร
 
 
วสันต์
สยาม
 
 
สมิง
สมศักดิ์
 
 
มานะ
นพพล
 
 
รวม 9 ราย
รวม 9 ราย
รวม 1 ราย
รวม 2 ราย
 
อาชีพ
พนักงานบริษัท (3) เทิดศักดิ์, ไพรศล, ทศชัย          
ขับแท็กซี่ (4) จรูญ, บุญธรรม, สมศักดิ์, ธวัฒนะชัย
ขับรถตุ๊กตุ๊ก (1) เกรียงไกร
รปภ.จุฬา (1) คนึง
รับเหมาทำอลูมิเนียม (1) อนันต์
ขับรถส่งของ (1) สวาท
กำลังศึกษา (2) อำพน, ยุทธนา
ทำไร่อ้อย (1) บุญจันทร์
ค้าขาย (2) มนตร์ชัย, สมิง
ช่างเย็บผ้า (1) วสันต์
ช่างซ่อมรถโดยสาร (1) สยาม
นักข่าว (1) ฮิโรยูกิ
เจ้าหน้าห้องแล็บ มหาวิทยาลัย (1) นภพล
เจ้าหน้าที่เขาดิน (1) มานะ
 
 
จังหวัด (ที่อาศัยปัจจุบัน)
กรุงเทพ (13) จรูญ, คนึง, อนันต์, สวาท, อำพน, ไพรศล, บุญธรรม, ทศชัย, เกรียงไกร, สมิง, สยาม, สมศักดิ์, มานะ
ปทุมธานี (1) เทิดศักดิ์
นนทบุรี (1) ธวัฒนะชัย
สมุทรปราการ (2) มนต์ชัย, วสันต์
ราชบุรี (2) ยุทธนา, บุญจันทร์
ชลบุรี (1) นพพล
ญี่ปุ่น (1) ฮิโรยูกิ
 
การศึกษา
ปริญญาตรี (4) เทิดศักดิ์, นภพล, อนันต์, ยุทธนา
ปริญญาตรี เทอมสุดท้าย (1) อำพน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (1) ทศชัย
ม.6 (3) เกรียงไกร, วสันต์, ธวัฒนะชัย
ม.3 (2) บุญธรรม, สมศักดิ์
ป.6 (1) สวาท
ป.4 (3) จรูญ, บุญจันทร์, สมิง
อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ (1) มนต์ชัย
ไม่ทราบ (5) คนึง, ไพรศล, สยาม, ฮิโรยูกิ, มานะ
 
ยานพาหนะที่เดินทางจากบ้าน/จากราชประสงค์ ไปสมทบที่สะพานผ่านฟ้าฯ
มอเตอร์ไซด์ (8) เทิดศักดิ์, สวาท, อำพน, ยุทธนา, ไพรศล, ทศชัย, สมิง, สยาม
แท็กซี่ (5) จรูญ, บุญธรรม, อนันต์, ธวัฒนะชัย, สมศักดิ์
รถกระบะผู้ชุมนุม (1) คนึง
อยู่ในที่ชุมนุม (4) บุญจันทร์, มนต์ชัย, ฮิโรยูกิ, นภพล
รถส่วนตัว (1) วสันต์
รถตุ๊กตุ๊ก (1) เกรียงไกร
อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต (1) มานะ

 

เรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือ "วีรชน 10 เมษา คนที่ตายมีใบหน้า คนที่ถูกฆ่ามีชีวิต" และข้อมูลบางส่วนจากศูนย์ข้อมูลประชาชนฯ หรือ ศปช.

แก้ไขเพิ่มเติม 11 เม.ย.56 ประชาไทมีการปรับแก้ข้อมูลการเสียชีวิตของ สิบเอกอนุพล พลฯภูริวัฒน์ ส.ท.อนุพงษ์ และพลฯสิงหา ประสบเหตุที่บริเวณสีแยกคอกวัว และพลฯสิงหา ถูกยิงเข้าที่หน้าอกซ้าย ขณะที่พลฯภูริวัฒน์ ถูกยิงเสียชีวิตเช่นกัน (อ่านรายละเอียด)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์