บรรจุมอเตอร์เวย์ในแผนชายแดนใต้ เล็งจัด ‘Expo Asian’ ที่ด่านไทย–มาเลย์

เมื่อเวลา 08.00 วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2554 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3) ออกอากาศรายการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหากับรัฐมนตรีถาวร ถ่ายทอดสดจากห้องส่งของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(ช่อง11) กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายถาวร เปิดเผยในรายการว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) มีคำสั่งโดยนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ การค้า การลงทุน และการพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีตน เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานชุดนี้ ทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการ บูรณาการและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ กำกับ เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้งและพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับแผนการและนโยบายของคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พิเศษ การค้า การลงทุน และการพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ 1.ตนวางแผนที่จะจัดงาน ‘Expo Asian’ โดยจะจัดงานที่ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ด่านใดด่านหนึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน ค้าขาย สร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยว 2.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายหาดใหญ่-สะเดา(ชายแดนมาเลเซีย) ได้บรรจุอยู่ในแผนแม่บท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว 3.สนับสนุนให้จัดตั้งปั้มแก้ส NGV 4.ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่จังหวัดปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพ 5.ส่งเสริมการบริการน้ำมันราคาถูกให้กับผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้าน 6.อำนวยความสะดวก ประสานงานเพื่อให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กับคนไทยที่จะทำงานในประเทศมาเลเซียลดลงจาก 15,000 บาท 7.ส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่ กรณีความคืบหน้าของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สนใจที่จะตั้งโรงงานผลิตแอร์ ที่จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งขายต่างประเทศปีละจำนวนมาก “แผนการและนโยบายเหล่านี้รอรัฐบาลใหม่มาสานงานต่อ หากรัฐบาลประชาธิปัตย์ได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง โครงการเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง” นายถาวร กล่าว นายถาวร เปิดเผยต่อไปว่า ที่ผ่านมาคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ได้ดำเนินการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี ยะละ นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี โดยมีสิทธิพิเศษและมาตรการเพื่อจูงใจนักลงทุนมาดำเนินการในพื้นที่ สิทธิพิเศษและมาตรการดังกล่าว ได้แก่ 1.มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิ/เดือน 2.มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหลือร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ/ยอดเงินที่พึงประเมิน/เดือน 3.มาตรการลดภาษีธุรกิจเฉพาะ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.1 ของกำไรสุทธิ/เดือน 4.มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม เหลือร้อยละ 0.1 5.มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด 6.มาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยอันเกิดจากการก่อการร้าย 7.มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีโดยให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในพื้นที่ 8.มาตรการสินเชื่อผ่อนปรน โดยขอกู้เงินและเสียดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 1.5/ปี โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยส่วนต่าง ซึ่งตามปกติต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 7/ปี ขณะนี้รัฐบาลมีงบประมาณอยู่ 350,000 ล้านบาท โดยได้ปล่อยกู้ไปจำนวนหนึ่งแล้ว สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจ การค้า และลงทุน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ปัตตานี ยะละ นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี สามารถกู้เงินได้จากธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารนครหลวงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต 9.มาตรการหลักประกันด้านแรงงาน เช่น การรับจดทะเบียนด้านแรงงาน, การผ่อนปรนด้านแรงงานต่างด้าว ฯลฯ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์