ศปถ. สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน รวมสะสม 7 วัน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน รวม 7 วัน (11 – 17 เม.ย.54) เกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 3,215 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 271 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,476 คน นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” เกิดอุบัติเหตุ 283 ครั้ง เทียบกับวันเดียวกันของการรณรงค์ปี 2553 (298 ครั้ง) ลดลง 15 ครั้ง หรือ ร้อยละ 5.03 ผู้เสียชีวิต 42 คน เทียบกับวันเดียวกันของการรณรงค์ปี 2553 (55 คน) ลดลง 13 คน หรือ ร้อยละ 23.64 ผู้บาดเจ็บ 304 คน เทียบกับวันเดียวกันของการรณรงค์ปี 2553 (300 คน) เพิ่มขึ้น 4 คน หรือ ร้อยละ 1.33 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี รองลงมา จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรวม 3,215 ครั้ง ลดลงจากปี 2553 (3,516 ครั้ง) 301 ครั้ง หรือ ร้อยละ 8.56 ผู้เสียชีวิตรวม 271 คน ลดลงจากปี 2553 (361 คน) 90 คน หรือ ร้อยละ 24.93 ผู้บาดเจ็บรวม 3,476 คน ลดลงจากปี 2553 (3,802 คน) 326 คน หรือ ร้อยละ 8.57 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสูด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รองลงมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา รองลงมา จังหวัดนครสวรรค์ และกรุงเทพฯ จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รองลงมา จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเชียงราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 38.76 พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยสูงถึง ร้อยละ 32.59 โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 81.12 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 57.73 บนถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 35.18 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 20 – 49 ปี) ร้อยละ 53.77 และกลุ่มเด็กเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 28.08 นอกจากนี้ นายชวรัตน์ ยังกล่าวด้วยว่า แม้ความพยายามของทุกฝ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 จะสามารถลดความสูญเสียลงได้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมตลอดทั้งปี อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมีปัจจัยหลักสำคัญจากการเมาแล้วขับ ทั้งนี้ นายชวรัตน์ ยังได้กำชับให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นในทุกระดับ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์สอดคล้องกับสถานการณ์และส่งผลถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง จะได้นำผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ด้าน นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานลดและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไปประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนทั่งระบบ ศปถ. จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลดภัยทางถนน และปี พ.ศ.2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มาข่าว: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์