Skip to main content
sharethis

นายนพดล สองเมือง นายอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาจ่ายค่าอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดเผยว่า ได้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการเจรจาจ่ายค่าอาสินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมเวลา 10.30 น. วันที่ 19 เมษายน 2554 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากความไม่พร้อมของคณะกรรมการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการหาแนวทางแก้ไขกรณีชาวบ้าน 41 รายในบ้านไทย-จังโหลน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดาไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ เนื้อที่ 720 ไร่ นายนพดล เปิดเผยต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้ส่งหนังสือให้สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ให้พูดคุยเจรจากับชาวบ้านกลุ่มนี้แล้ว เพื่อให้ทราบความต้องการของชาวบ้านกลุ่มนี้ รวมทั้งเรื่องค่าชดเชยผลอาสินในที่ดินเขตพื้นที่โครงการด้วย นายนพดล เปิดต่ออีกว่า ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ได้นัดเจรจากับชาวบ้านทีละคนวันละ 2 คน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554 เป็นต้นได้ แต่ชาวบ้าน 40 คน ไม่ยอม โดยต้องการให้เจรจาพร้อมกันทั้ง 40 คน จากนั้นก็ไม่ยอมเจรจาอีก ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้า โดยปัญหาที่เกิดขึ้น ตนได้รายงานให้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ซึ่งนายถาวรยังไม่ได้สั่งการใดๆ นายนพดล เปิดเผยอีกว่า ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน( ส.ป.ก.4-01) แล้ว แต่ถูกยับยั้งไว้ เนื่องจากเป็นที่ดินจะมีโครงการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ จึงยังไม่มีการแจกหนังสืออนุญาตให้ชาวบ้าน ซึ่งการแจกหนังสือดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับคณะกรรมการเจรจาจ่ายค่าอาสินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 4 ฝ่ายของคณะกรรมการพัฒนาการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางชุลีกร ดิษโสภา ชาวบ้าน 1 ใน 41 ราย ในนามกลุ่มเครือข่ายชุมชนชาวสวนยางด่านนอก เปิดเผยว่า ชาวบ้านได้เดินทางไปที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบว่าพวกตนได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ปรากฏว่า มีหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ของชาวบ้านทั้ง 41 ราย แต่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า เหตุที่ยังไม่ได้แจกให้ชาวบ้าน เนื่องจากยังไม่ได้รับการสั่งการจากสำนักนายกรัฐมนตรี นางชุลีกร เปิดเผยด้วยว่า เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2554 พนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ได้เรียกนายอภิชาต ช่อเรืองศักดิ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 41 คนเข้าเจรจาเป็นคนแรก จากนั้นในช่วงบ่าย พนักงานอัยการเรียกนางจุรีรัตน์ ศิริคุรุรัตน์ ชาวบ้านอีกคนเข้าเจรจา ซึ่งนางจุรีรัตน์ เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านอีกหลาย และได้ตกลงกันว่า จะขอให้ทุกคนเข้าฟังการไกล่เกลี่ยด้วย แต่พนักงานอัยการไม่ยอม ชาวบ้านจึงพากันเดินทางกลับบ้าน โดยไม่ยอมพูดคุยและจะไม่ไปตามนัดอีก “ชาวบ้านทุกคนไม่ต้องการเจรจาเรื่องค่าชดเชยผลอาสินในที่ดิน แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ ไม่อยากให้สร้างด่านแห่งใหม่ที่นี่” นางชุลีกร กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสงขลานำเอกาสารให้ชาวบ้านลงชื่อขอสละสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ยังไม่มีใครลงชื่อ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ในนามเครือข่ายชุมชนชาวสวนยางด่านนอก 10 คน ได้เดินทางไปพบกับนายจำนงค์ จิตรพิวัตน์ ที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) พร้อมคณะที่เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาผลกระทบจากเหมืองหินเขาคูหาและผลกระทบจากด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ที่โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายจำนงค์ เปิดเผยว่า ขณะกำลังประชุมอยู่กับชาวบ้าน เลขานุการของนายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสาทิตย์ วงค์หนองเตย) ได้โทรศัพท์มาสอบถามตนว่า ชาวบ้านด่านนอกได้รับเอกสารหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก. 4 – 01) แล้วหรือไม่ ตนตอบกลับไปว่า ยังไม่ได้รับ นายจำนง เปิดเผยต่อไปว่า ชาวบ้านบอกตนว่า เคยไปขอเอกสาร ส.ป.ก. 4 – 01 ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสงขลา แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ยังไม่มีหนังสือสั่งการจากสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ให้แจก ส.ป.ก.4 - 01 ให้ชาวบ้าน 41 รายที่ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ “กรณีปัญหาที่ดินด่านนอก อำเภอสะเดา เป็นปัญหาใหญ่ที่สลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นแผนการพัฒนาของภาครัฐ ที่จะรองรับการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ชาวบ้านถูกกดดันจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างมาก เบื้องต้นกระทบกับที่ดินของชาวบ้าน 41 ราย และชาวบ้านออกมาเคลื่อนไหวต้องการส.ป.ก.4-01 และตั้งเป้าหมายไม่ให้มีการสร้างด่านแห่งใหม่” นายจำนงค์ กล่าว การพบปะดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้เครือข่ายชุมชนชาวสวนยางด่านนอก และคปสม.เข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ชุมนุมเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาของภาคประชาชน โดยกรณีเหมืองหินเขาคูหา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net