สร.ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส เผยบรรลุข้อตกลงที่ยื่นให้กับนายจ้าง

20 เม.ย. 54 - สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) รวม 16 ข้อเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา และได้มีการเจรจากันระหว่างผู้แทนสหภาพฯ กับผู้แทนบริษัทฯ นั้น มาวันนี้ (20 เม.ย. 54) ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯ ตกลงขยายระยะเวลาการใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ โดยให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นับตั้งแต่เกษียณอายุไปจนถึงสิ้นปีปฏิทินในปีที่เกษียณอายุนั้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะพนักงานเท่านั้นไม่รวมครอบครัว เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพ โดยหากเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพด้อยกว่าการเบิกรักษาพยาบาลขั้นต้น บริษัทฯ จะหารือกับสหภาพแรงงานฯ เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป 2. บริษัทฯ ตกลงขยายเงื่อนไขการลาพิเศษ ตามระเบียบบริษัทฯ ให้ครอบคลุมถึงการลาเพื่อดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายในการคลอดบุตร โดยการลาพิเศษสามารถลาได้ไม่เกินปีละ 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง 3. บริษัทฯ ตกลงเพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับพนักงานระดับ 0 ถึง 6 ดังนี้ อายุงาน 20-24 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ 14 วัน อายุงาน 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ 15 วัน 4. บริษัทฯ ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนของบริษัทฯ ดังนี้ อายุงาน 1-2 ปี จ่ายในอัตรา 50% อายุงาน 2 ปีขึ้นไป จ่ายในอัตรา 100% 5. บริษัทฯ ตกลงให้กรรมการ อนุกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ ลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อร่วมกิจกรรม หรือการประชุมหรืออบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน จำนวนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยลาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 วัน โดยบริษัทฯ จะกำหนดรูปแบบใบลางานขึ้นมาโดยเฉพาะและประธานสหภาพแรงงานฯ หรือกรรมการสหภาพแรงงานเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการลาและเสนอต่อหัวหน้าและฝ่ายทรัพยากรบุคคลอนุมัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันทำงาน 6. บริษัทฯ ตกลงให้สภาพการจ้างอื่นใดที่ใช้อยู่แล้วและมิได้มีการปรับปรงแก้ไข และมิได้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงสภาพการจ้างแบับนี้ให้ใช้ต่อไปอย่างเดิม และข้อตกลงนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2557 ทั้งนี้ทางสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส ระบุว่าส่วนข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ยื่นสวนมายังสหภาพแรงงานฯ นั้นยังเจรจากันไม่จบ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์