สมัชชาสังคมก้าวหน้า:สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112

 

จากกรณีที่กลุ่มนิติราษฎร์ได้แจ้งสารถึงผู้อ่านว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่อง "ผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการ : กรณีการอภิปรายเรื่อง สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ของ ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล"  โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2554 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็คงชวนให้หลายคนที่ได้รับข่าวรู้สึกตระหนก และตั้งคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์สมศักดิ์และแวดวงวิชาการกันแน่?

เมื่อทบทวนถึงหัวข้อที่จะมีการแถลงข่าว ในไม่ช้าก็พอจะคาดเดาได้ว่าคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ แต่จะถึงขั้นถูกเล่นงานด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 หรือไม่นั้น ยังคงต้องรอฟังการแถลงข่าวจากกลุ่มนิติราษฎร์และอาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลในวันพรุ่งนี้   แม้ว่าในการอภิปรายครั้งนั้นจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นการพูดที่เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการตามที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ก็ตาม

หากแต่ในบริบทของสังคมไทย ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอุดมการณ์แบบรอยัลลิสต์ ดังที่นักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ได้อภิปรายในงานเสวนาครั้งก่อนว่า แม้บางครั้งกฎหมายจะเขียนไว้ดีเพียงใดก็ตาม หาก ‘ผู้ใช้กฎหมาย’ ยังคง ‘ตีความ’ ด้วยอุดมการณ์แบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การใช้กฎหมายนั้นก็จะยังคงทำให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่ดี

กรณีครั้งนี้ ก็คงจะไม่ต่างกันนัก แม้ว่าการอภิปรายเรื่องสถาบันกษัตริย์จะทำอย่างรัดกุมภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่รองรับสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการ หากแต่ตัวกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ม. 112 ก็มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้ว เพราะใครก็สามารถเป็นผู้ฟ้องร้องก็ได้ รวมไปถึงบรรยากาศทางสังคมที่ฝ่ายรัฐ อย่างประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและพลพรรคทหารในสังกัดที่ดาหน้าตบเท้าออกมาสำแดงอำนาจอ้างว่าปกป้องสถาบัน โดยวิธีการข่มขู่กล่าวหาหลายฝ่ายว่าเป็นผู้ไม่จงรักภักดี และพร้อมจะปฏิบัติการใช้อำนาจได้ทุกเมื่อ ภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ จึงดูเหมือนว่าจะยิ่งหนุนส่งให้การกล่าวหาต่อนักวิชาการที่อภิปรายถึงสถาบันกษัตริย์อยู่ในข่ายการกล่าวหาดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม บทบาททหารในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทย การใช้อำนาจข่มขู่กล่าวหาประชาชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอจนคิดได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปเสียแล้ว ซึ่งเราคงไปหวังให้ทหารไทยมีสำนึกเคารพประชาชนอันเป็นที่มาของอำนาจอธิปไตย และเลิกพฤติกรรม ‘เบ่ง’ ดังที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ได้ เพราะมันคงเป็นสันดานอย่างหนึ่งของฝ่ายที่มีอาวุธอยู่ในมือ

แต่ที่เราต้องการเรียกร้องต่อกรณี ผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการที่เกิดขึ้นล่าสุดกับสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างก็ตาม คือ การเรียกร้องกับ ‘ประชาคมวิชาการ’ ด้วยกัน ไม่ว่าเขา/เธอจะสังกัดในศาสตร์สาขาใด สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ประชาคมวิชาการควรจะต้องร่วมยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เพราะหากปล่อยให้เกิด ‘การคุกคาม’   แม้แต่ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นวิชาการอย่างยิ่งแล้ว เราคงไม่อาจคาดหวังได้เลยว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปจะไม่ถูกคุกคาม   

ทั้งนี้ในความเป็นจริง ก็อย่างที่ปรากฏในหลายกรณีแล้วว่ามีประชาชนธรรมดาที่ถูกคุกคามจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ม.112 นี้ อย่างไม่เป็นธรรมมาแล้วหลายต่อหลายราย ดังกรณีการพิจารณากรณีปิดลับของคุณดารณี ชาญเชิงศิลปกุลหรือ ‘ดา ตอปิโด’ เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีแต่ ‘ความเงียบ’ จากประชาคมวิชาการทั่วประเทศเรื่อยมา นี่เป็นความจริงของสังคมไทยที่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นสถาบันกษัตริย์ เป็นสิ่งที่หลายคนหวาดหวั่น แม้แต่ในแวดวงวิชาการเอง การนำเสนออภิปรายอย่างตรงไปตรงมาตามสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเย็นยิ่ง   

ท่ามกลางความเงียบ แต่เรายังคงหวังว่า นักวิชาการปัญญาชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการอาวุโสที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมวงกว้าง  จะได้หันมาสนใจต่อปัญหาการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย และปัญหาอันเกิดจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ม.112 ซึ่งขัดแย้งกับอุดมการณ์หลักในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในการอภิปรายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของสมศักดิ์ก็ตาม เพราะการเคารพความคิดเห็นต่างถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องยอมรับความแตกต่างในการแสดงความคิดเห็นได้

ในกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ การยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพทางวิชาการของกลุ่มนิติราษฎร์และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในแง่หนึ่งจึงเป็นคำถามต่อบทบาทของนักวิชาการในสังคมไทย และอาจจะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญต่อประชาคมวิชาการทั้งหมดว่า พวกเขาจะยังทน ‘นิ่งเฉย’ ต่อการที่รัฐไทยใช้อำนาจละเมิดเสรีภาพประชาชนได้ต่อไปอีกหรือไม่ หาไม่เช่นนั้นแล้วการจัดเสวนาอภิปรายทางวิชาการในสังคมไทย ก็คงจะไม่มีใครเชื่อได้อีกว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเสรีภาพอีกต่อไป และนักวิชาการไทยทั้งหลายก็ควรสำเหนียกได้ต่อคำกล่าวหาโจมตีว่า ‘ไร้กระดูกสันหลัง’ และ ‘ฉวยโอกาส’ นั้นเป็นจริงทีเดียว

 

จากบทความเดิมชื่อ: การละเมิดเสรีภาพกับบทพิสูจน์ความมีกระดูกสันหลังของประชาคมนักวิชาการ ปัญญาชนไทย: กรณีสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 

 
 

 

เสรี

[quote=เสรี]การละเมิดความคิดทางวิชาการ คือ จุดเริ่มต้นของหายะนะ[/quote]

อำนาจที่ทำลายเหตุผลและเสีภาพ หากมองจากจุดยืนประชาธิปไตย
คือ "อำนาจเถื่อน"

อำนาจแท้ไม่อยู่ในที่มืด พร้อมที่จะถูกแสงเสรีภาพและเหตุผลสาดส่องทุกแง่มุม!

โยกย้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ท

โยกย้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ทายาทอสุร

ขึ้นแผงรับตำแหน่ง

พร้อมใน

สามสิบนาที

คนที่ได้รับรางวัล

กางเขนเหล็ก

มีแต่คนปราบเสื้อแดง

คนตบเท้า

คนเต้นปราบหมิ่น

คนที่รบเขมร

ได้แต่ธงชาติ

คลุมโรง

สู้รบไปก็เท่านั้น

มันละครน้ำเน่า

ดอกส้มสีทอง

ก็เอาปืนใหญ่ไปตั้ง 120 มม

ไปตั้งฐานยิงในอำเภอ

กูหูจะแตกตาย

โยกย้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ท

โยกย้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ทายาทอสุร

ขึ้นแผงรับตำแหน่ง

พร้อมใน

สามสิบนาที

คนที่ได้รับรางวัล

กางเขนเหล็ก

มีแต่คนปราบเสื้อแดง

คนตบเท้า

คนเต้นปราบหมิ่น

คนที่รบเขมร

ได้แต่ธงชาติ

คลุมโรง

สู้รบไปก็เท่านั้น

มันละครน้ำเน่า

ดอกส้มสีทอง

ก็เอาปืนใหญ่ไปตั้ง 120 มม

ไปตั้งฐานยิงในอำเภอ

กูหูจะแตกตาย

คนที่ โดนกฎหมายนี้เล่นงาน

คนที่ โดนกฎหมายนี้เล่นงาน ต้องย้ายจากบ้านไปนอนคุกแทน ต่างพูดความจริงด้วยกันทั้งนั้น ทำไมกฎหมายมีไว้ลงโทษคนพูดความจริง ขอรับกระผม?

ตกลงมันยังไงกัน ข้อเท็จจริงคื

ตกลงมันยังไงกัน

ข้อเท็จจริงคืออะไร เอามาพูดกันก่อน เช่น อ. สมศักดิ์ ถูกฟ้องหรืออย่างไร

คุกคามในความหมายของ นักวิชาการกลุ่มนิติราษฎร์ หรือสมัชชาสังคมก้าวหน้าคืออะไร

รอฟังแถลงของอ.สมศักดิ์ก่อนดีกว่าใหม
ก่อนที่จะด่าอุดมการณ์อื่นๆที่ไม่เหมือนของตัวเอง

เบื่อโฆษณาเกินจริงที่โฟสในนี้

เบื่อโฆษณาเกินจริงที่โฟสในนี้จริงๆ

อุส่าห์ไม่เปิดทีวีช่วงข่าวตอนเย็นแล้วเนี่ย

ยังต้องมใาเจอในนี้อีก

เบื่อโว้ย โฆษณาเกินจริง

คนดีจริงไม่ต้องโฆษณา

คนที่โฆษณามักไม่ดีจริง

ยังไม่ทัน...มีหมายมาเรียก

ยังไม่ทัน...มีหมายมาเรียก เหล่าคุณเจ้าตัวพ่อก็ตกใจ สร้างกระแส ใช้ข่าวใหญ่เป็นเกราะป้องกัน

ไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้น...เรื่องนี้ควรจบที่ศาล ไม่ใช่จบที่ข้างถนน

ถ้ามั่นใจว่า ทำถูก ไม่มีใครไปแตะตัวอยู่แล้ว

ได้เวลาพิสูจน์ ทองแท้ แล้วครับ...พี่น้อง

สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็

สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู

อ.เจียม ก็ควรจะยืดอกรับให้สมเป็น คุณเจ้าตัวพ่อ หน่อย

พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ จะมาหาพวกเป็นเกราะ เลยดูแปลกตาไปซักหน่อย

น่าจะแถลงการณ์ ให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้ อย่างที่เคยไล่เรียงด่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพราะเห็นต่างในประเด็นสถาบัน

ที่เห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด หนึ่งในนั้นก็มีบทความที่ว่าด้วย...ในหลวงกับโทรเลขวิกิลีกส์

ก็ดีครับ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนตัว...ถึงจะไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ คุณดา พูด

แต่นับถือสตรีผู้นี้ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดการณ์

และคราวนี้ ก็มากกว่าชายอกสามศอก อย่างเห็นได้ชัด...

Benni Deutschland

[quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู

อ.เจียม ก็ควรจะยืดอกรับให้สมเป็น คุณเจ้าตัวพ่อ หน่อย

พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ จะมาหาพวกเป็นเกราะ เลยดูแปลกตาไปซักหน่อย

น่าจะแถลงการณ์ ให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้ อย่างที่เคยไล่เรียงด่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพราะเห็นต่างในประเด็นสถาบัน

ที่เห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด หนึ่งในนั้นก็มีบทความที่ว่าด้วย...ในหลวงกับโทรเลขวิกิลีกส์

ก็ดีครับ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนตัว...ถึงจะไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ คุณดา พูด

แต่นับถือสตรีผู้นี้ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดการณ์

และคราวนี้ ก็มากกว่าชายอกสามศอก อย่างเห็นได้ชัด...[/quote]

หึหึ ...แดกดันกันเข้าไปนะครับ

จริงๆการจัดงานครั้งนี้ เริ่มด้วยกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงปกป้องสมศักดิ์

แต่เป็นการปกป้อง 'เสรีภาพ' ของสมศักดิ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการปกป้องพื้นที่เสรีภาพที่เหลืออยู่น้อยนิดในสังคมเฮงซวยนี้ด้วย การแถลงข่าวครั้งนี้ ก็ถือเป็นการตบเท้าส่งสัญญาณตอบโต้กองทัพทหารโง่ๆสอพลออำนาจของไทยในตัวด้ววย

ผมสนใจเรื่อง 'ความเข้มแข้ง/ความกล้าหาญ' ที่คุณพูด และสงสัยว่า ถ้ามีหน่วยงานรัฐสักกลุ่มนึง คอยติดตามคุณ 24 ชม. พร้อมทั้งมีการขมขู่รายวันส่งคนมาติดตาม และถึงขั้นผบ.ทบ. โทรศัพท์มาถึงบ้าน ...คุณ Benni คงจะเฉยๆ และ 'เชื่อมั่น' ในระบบกฎหมายไทย- ทหารไทย มากสินะครับ ....หึหึ พวกที่ชอบพูดถึงความกล้าหาญแบบนี้ ผมว่าแม่งดัดจริตว่ะ

Homo erectus wrote:Benni

[quote=Homo erectus][quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู

อ.เจียม ก็ควรจะยืดอกรับให้สมเป็น คุณเจ้าตัวพ่อ หน่อย

พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ จะมาหาพวกเป็นเกราะ เลยดูแปลกตาไปซักหน่อย

น่าจะแถลงการณ์ ให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้ อย่างที่เคยไล่เรียงด่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพราะเห็นต่างในประเด็นสถาบัน

ที่เห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด หนึ่งในนั้นก็มีบทความที่ว่าด้วย...ในหลวงกับโทรเลขวิกิลีกส์

ก็ดีครับ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนตัว...ถึงจะไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ คุณดา พูด

แต่นับถือสตรีผู้นี้ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดการณ์

และคราวนี้ ก็มากกว่าชายอกสามศอก อย่างเห็นได้ชัด...[/quote]

หึหึ ...แดกดันกันเข้าไปนะครับ

จริงๆการจัดงานครั้งนี้ เริ่มด้วยกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงปกป้องสมศักดิ์

แต่เป็นการปกป้อง 'เสรีภาพ' ของสมศักดิ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการปกป้องพื้นที่เสรีภาพที่เหลืออยู่น้อยนิดในสังคมเฮงซวยนี้ด้วย การแถลงข่าวครั้งนี้ ก็ถือเป็นการตบเท้าส่งสัญญาณตอบโต้กองทัพทหารโง่ๆสอพลออำนาจของไทยในตัวด้ววย

ผมสนใจเรื่อง 'ความเข้มแข้ง/ความกล้าหาญ' ที่คุณพูด และสงสัยว่า ถ้ามีหน่วยงานรัฐสักกลุ่มนึง คอยติดตามคุณ 24 ชม. พร้อมทั้งมีการขมขู่รายวันส่งคนมาติดตาม และถึงขั้นผบ.ทบ. โทรศัพท์มาถึงบ้าน ...คุณ Benni คงจะเฉยๆ และ 'เชื่อมั่น' ในระบบกฎหมายไทย- ทหารไทย มากสินะครับ ....หึหึ พวกที่ชอบพูดถึงความกล้าหาญแบบนี้ ผมว่าแม่งดัดจริตว่ะ[/quote]
อาจจะมีคนโทรศัพท์มาจริง แต่มั่นใจได้อย่างไรว่า เป็นสายตรงมาจาก ท่าน ผบ.ทบ.

และที่ว่ามีคนมาดักรอตลอดวัน ก็ไม่เห็นเอาหลักฐานอะไรมาแสดง

ผมไม่กล้าทักท้วงว่า เป็นการจัดฉาก

แต่ถ้าไม่มีอะไรมาแสดง แม้กระทั้งจะพาพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเปิดตัว

อันนี้ควรเรียกว่าอะไรดี ตื่นตูม ตื่นตัว ตื่นตระหนก หรือ สร้างกระแสเพื่อเป็นเกราะ

ผมเห็นด้วย ถ้าเรื่องนี้จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ไม่ต้องกลัว ชาติทหารเต็มตัว เค้าไม่คิดจะแตะพลเรือนอยู่แล้ว

ยกเว้น...ถ้ามีใครไปติดอาวุธให้ ก็เป็นอีกเรื่องครับ

Benni Deutschland wrote:Homo

[quote=Benni Deutschland][quote=Homo erectus][quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู

อ.เจียม ก็ควรจะยืดอกรับให้สมเป็น คุณเจ้าตัวพ่อ หน่อย

พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ จะมาหาพวกเป็นเกราะ เลยดูแปลกตาไปซักหน่อย

น่าจะแถลงการณ์ ให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้ อย่างที่เคยไล่เรียงด่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพราะเห็นต่างในประเด็นสถาบัน

ที่เห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด หนึ่งในนั้นก็มีบทความที่ว่าด้วย...ในหลวงกับโทรเลขวิกิลีกส์

ก็ดีครับ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนตัว...ถึงจะไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ คุณดา พูด

แต่นับถือสตรีผู้นี้ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดการณ์

และคราวนี้ ก็มากกว่าชายอกสามศอก อย่างเห็นได้ชัด...[/quote]

หึหึ ...แดกดันกันเข้าไปนะครับ

จริงๆการจัดงานครั้งนี้ เริ่มด้วยกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงปกป้องสมศักดิ์

แต่เป็นการปกป้อง 'เสรีภาพ' ของสมศักดิ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการปกป้องพื้นที่เสรีภาพที่เหลืออยู่น้อยนิดในสังคมเฮงซวยนี้ด้วย การแถลงข่าวครั้งนี้ ก็ถือเป็นการตบเท้าส่งสัญญาณตอบโต้กองทัพทหารโง่ๆสอพลออำนาจของไทยในตัวด้ววย

ผมสนใจเรื่อง 'ความเข้มแข้ง/ความกล้าหาญ' ที่คุณพูด และสงสัยว่า ถ้ามีหน่วยงานรัฐสักกลุ่มนึง คอยติดตามคุณ 24 ชม. พร้อมทั้งมีการขมขู่รายวันส่งคนมาติดตาม และถึงขั้นผบ.ทบ. โทรศัพท์มาถึงบ้าน ...คุณ Benni คงจะเฉยๆ และ 'เชื่อมั่น' ในระบบกฎหมายไทย- ทหารไทย มากสินะครับ ....หึหึ พวกที่ชอบพูดถึงความกล้าหาญแบบนี้ ผมว่าแม่งดัดจริตว่ะ[/quote]
อาจจะมีคนโทรศัพท์มาจริง แต่มั่นใจได้อย่างไรว่า เป็นสายตรงมาจาก ท่าน ผบ.ทบ.

และที่ว่ามีคนมาดักรอตลอดวัน ก็ไม่เห็นเอาหลักฐานอะไรมาแสดง

ผมไม่กล้าทักท้วงว่า เป็นการจัดฉาก

แต่ถ้าไม่มีอะไรมาแสดง แม้กระทั้งจะพาพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเปิดตัว

อันนี้ควรเรียกว่าอะไรดี ตื่นตูม ตื่นตัว ตื่นตระหนก หรือ สร้างกระแสเพื่อเป็นเกราะ

ผมเห็นด้วย ถ้าเรื่องนี้จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ไม่ต้องกลัว ชาติทหารเต็มตัว เค้าไม่คิดจะแตะพลเรือนอยู่แล้ว

ยกเว้น...ถ้ามีใครไปติดอาวุธให้ ก็เป็นอีกเรื่องครับ[/quote]

1. คุณเบนนิ คุณเป็นเยอรมัน จะรู้และเข้าใจ วิธีคิดของทหาร ไทยได้อย่างไร ปรัชญาของเขา ไม่ได้เป็นแบบของคุณ คุณรู้

ได้อย่างไรว่า ทหารไทย มีเกียรติ รักเกียรติพอที่จะไม่แตะพลเรื่อน คุณไปมุด "ถ้ำแบบไทยๆ ที่ไหนมา" ถึงคิดและเชื่อ

แบบ "ฝรั่งอินโนเซ้นท์" ซะขนาดนั้น

2. คุณเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ ว่า นี่คือการ "ตื่นตูม ตื่นตัว ตื่นตระหนก" คุณ "มุดถ้ำไทย" ซะนาน จนไม่รู้หรือว่า อาการดัง

กล่าว ที่คุณว่า มา น่ะ คนไทยเขาเป็นกันทั้งประเทศ ในกลุ่มคน ที่ไม่ได้เสวยสุขอยู่บนกองทรัพยากรที่วนเวียนกันอยู่แต่

พวกกระฎุมพี ถ้าคุณคือ "ฝรั่งกระฎุมพี ที่นิยมความเป็นมนุษย์ที่วิเศษกว่าคนอื่น จึงเอาเปรียบคนได้มากกว่าคนอื่น โดย

โมเมมานานว่านั่นน่ะคือความชอบธรรม แบบอินเดียโบราณ" แล้วละก็ เวทีนี้ มิใช่สำหรับคุณ เพราะพวกเราคือ "คนไทย

รุ่นใหม่ ที่กำลังจะแหวก ความเป็นอินเดียโบราณ "แขกโบราณ" ออกไปจากบ้านของเรา

3. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเสมอ เป็นสัจธรรม ไม่มีใครคัดค้านได้ เพราะนี่คือความจริงของโลก แต่กี่สิบปี กัน ที่ มี

ระบบร่างแห เครือข่าย"ผู้มีพระคุณกันไปหมด" จนแกะไม่ออก กันในประเทศนี้ ถ้าระยะเวลาที่เกิดมีสิ่งเหล่านี้ขึ้น ไม่

สามารถ convince ให้คุณเชื่อได้ว่า 2 เรื่องนี้ มีความequality ที่พอเทียบเคียงกันได้ละก็ คุณจะมาเป็น "ฝรั่งที่กำลัง

พยายาม ทำให้คนไทยกลับไปมุด มุด มุด ถ้ำ ตามแบบที่คุณต้องการ น่ะ" มันไม่สมเหตุสมผลนะ จะพยายามอย่างไร อีก

ฝ่ายก็ไม่เข้าใจหรอก เรามาพิสูจน์กันดีกว่า ว่า "แบบไหน ที่มีความเลว น้อยที่สุด ต่อมนุษย์ชาติไทย ที่สืบสาย เกิดมี กิน

ขี้ ปี้ นอน กระทำกิจอันพึงมีของมนุษย์เหมือนๆ กัน กระจัดกระจายกันไปในที่ต่างๆ ตามภูมิประเทศของไทย ไร่นาบ้าง สัน

เขาทางเหนือเชียงรายบ้าง ข้างจอมปลวก ริมโขง ทางอิสานบ้าง ริมทะเลบ้าง.....ไม่ใช่ตามแบบของ ฝรั่งที่ กระทำกิจ

ดังกล่าว อยู่แต่บน หอคอย งาช้างแบบคุณ และบรรดากระฎุมพี อีก ประมาณ 5 %ของประเทศนี้"

reply
อ้างอิงความเห็นนี้

alor wrote:Benni Deutschland

[quote=alor][quote=Benni Deutschland][quote=Homo erectus][quote=Benni Deutschland]สงสัยจะกลัวจริง...เลยทำตัวเป็นข่าวใหญ่โต

ไม่ต้องกังวลไป...คนดีจริง ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ทางกองทัพเค้าชัดเจนว่า จะให้ดำเนินการตามกฏหมายบ้านเมือง ไม่มีกฏกู

อ.เจียม ก็ควรจะยืดอกรับให้สมเป็น คุณเจ้าตัวพ่อ หน่อย

พูดอะไรไว้ ทำอะไรไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ จะมาหาพวกเป็นเกราะ เลยดูแปลกตาไปซักหน่อย

น่าจะแถลงการณ์ ให้มันดูหนักแน่นเข้มแข็งกว่านี้ อย่างที่เคยไล่เรียงด่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ เพราะเห็นต่างในประเด็นสถาบัน

ที่เห็นว่าเข้าข่ายกระทำความผิด หนึ่งในนั้นก็มีบทความที่ว่าด้วย...ในหลวงกับโทรเลขวิกิลีกส์

ก็ดีครับ ถ้ามีการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาล จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ส่วนตัว...ถึงจะไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่ คุณดา พูด

แต่นับถือสตรีผู้นี้ ที่แสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ยึดมั่นในอุดการณ์

และคราวนี้ ก็มากกว่าชายอกสามศอก อย่างเห็นได้ชัด...[/quote]

หึหึ ...แดกดันกันเข้าไปนะครับ

จริงๆการจัดงานครั้งนี้ เริ่มด้วยกลุ่มนักวิชาการหลายกลุ่ม ซึ่งเป้าหมายไม่ใช่เพียงปกป้องสมศักดิ์

แต่เป็นการปกป้อง 'เสรีภาพ' ของสมศักดิ์ ซึ่งเท่ากับเป็นการปกป้องพื้นที่เสรีภาพที่เหลืออยู่น้อยนิดในสังคมเฮงซวยนี้ด้วย การแถลงข่าวครั้งนี้ ก็ถือเป็นการตบเท้าส่งสัญญาณตอบโต้กองทัพทหารโง่ๆสอพลออำนาจของไทยในตัวด้ววย

ผมสนใจเรื่อง 'ความเข้มแข้ง/ความกล้าหาญ' ที่คุณพูด และสงสัยว่า ถ้ามีหน่วยงานรัฐสักกลุ่มนึง คอยติดตามคุณ 24 ชม. พร้อมทั้งมีการขมขู่รายวันส่งคนมาติดตาม และถึงขั้นผบ.ทบ. โทรศัพท์มาถึงบ้าน ...คุณ Benni คงจะเฉยๆ และ 'เชื่อมั่น' ในระบบกฎหมายไทย- ทหารไทย มากสินะครับ ....หึหึ พวกที่ชอบพูดถึงความกล้าหาญแบบนี้ ผมว่าแม่งดัดจริตว่ะ[/quote]
อาจจะมีคนโทรศัพท์มาจริง แต่มั่นใจได้อย่างไรว่า เป็นสายตรงมาจาก ท่าน ผบ.ทบ.

และที่ว่ามีคนมาดักรอตลอดวัน ก็ไม่เห็นเอาหลักฐานอะไรมาแสดง

ผมไม่กล้าทักท้วงว่า เป็นการจัดฉาก

แต่ถ้าไม่มีอะไรมาแสดง แม้กระทั้งจะพาพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเปิดตัว

อันนี้ควรเรียกว่าอะไรดี ตื่นตูม ตื่นตัว ตื่นตระหนก หรือ สร้างกระแสเพื่อเป็นเกราะ

ผมเห็นด้วย ถ้าเรื่องนี้จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ไม่ต้องกลัว ชาติทหารเต็มตัว เค้าไม่คิดจะแตะพลเรือนอยู่แล้ว

ยกเว้น...ถ้ามีใครไปติดอาวุธให้ ก็เป็นอีกเรื่องครับ[/quote]

1. คุณเบนนิ คุณเป็นเยอรมัน จะรู้และเข้าใจ วิธีคิดของทหาร ไทยได้อย่างไร ปรัชญาของเขา ไม่ได้เป็นแบบของคุณ คุณรู้

ได้อย่างไรว่า ทหารไทย มีเกียรติ รักเกียรติพอที่จะไม่แตะพลเรื่อน คุณไปมุด "ถ้ำแบบไทยๆ ที่ไหนมา" ถึงคิดและเชื่อ

แบบ "ฝรั่งอินโนเซ้นท์" ซะขนาดนั้น

2. คุณเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ ว่า นี่คือการ "ตื่นตูม ตื่นตัว ตื่นตระหนก" คุณ "มุดถ้ำไทย" ซะนาน จนไม่รู้หรือว่า อาการดัง

กล่าว ที่คุณว่า มา น่ะ คนไทยเขาเป็นกันทั้งประเทศ ในกลุ่มคน ที่ไม่ได้เสวยสุขอยู่บนกองทรัพยากรที่วนเวียนกันอยู่แต่

พวกกระฎุมพี ถ้าคุณคือ "ฝรั่งกระฎุมพี ที่นิยมความเป็นมนุษย์ที่วิเศษกว่าคนอื่น จึงเอาเปรียบคนได้มากกว่าคนอื่น โดย

โมเมมานานว่านั่นน่ะคือความชอบธรรม แบบอินเดียโบราณ" แล้วละก็ เวทีนี้ มิใช่สำหรับคุณ เพราะพวกเราคือ "คนไทย

รุ่นใหม่ ที่กำลังจะแหวก ความเป็นอินเดียโบราณ "แขกโบราณ" ออกไปจากบ้านของเรา

3. ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเสมอ เป็นสัจธรรม ไม่มีใครคัดค้านได้ เพราะนี่คือความจริงของโลก แต่กี่สิบปี กัน ที่ มี

ระบบร่างแห เครือข่าย"ผู้มีพระคุณกันไปหมด" จนแกะไม่ออก กันในประเทศนี้ ถ้าระยะเวลาที่เกิดมีสิ่งเหล่านี้ขึ้น ไม่

สามารถ convince ให้คุณเชื่อได้ว่า 2 เรื่องนี้ มีความequality ที่พอเทียบเคียงกันได้ละก็ คุณจะมาเป็น "ฝรั่งที่กำลัง

พยายาม ทำให้คนไทยกลับไปมุด มุด มุด ถ้ำ ตามแบบที่คุณต้องการ น่ะ" มันไม่สมเหตุสมผลนะ จะพยายามอย่างไร อีก

ฝ่ายก็ไม่เข้าใจหรอก เรามาพิสูจน์กันดีกว่า ว่า "แบบไหน ที่มีความเลว น้อยที่สุด ต่อมนุษย์ชาติไทย ที่สืบสาย เกิดมี กิน

ขี้ ปี้ นอน กระทำกิจอันพึงมีของมนุษย์เหมือนๆ กัน กระจัดกระจายกันไปในที่ต่างๆ ตามภูมิประเทศของไทย ไร่นาบ้าง สัน

เขาทางเหนือเชียงรายบ้าง ข้างจอมปลวก ริมโขง ทางอิสานบ้าง ริมทะเลบ้าง.....ไม่ใช่ตามแบบของ ฝรั่งที่ กระทำกิจ

ดังกล่าว อยู่แต่บน หอคอย งาช้างแบบคุณ และบรรดากระฎุมพี อีก ประมาณ 5 %ของประเทศนี้"

reply
อ้างอิงความเห็นนี้[/quote]
----------------------------------

๑. ถ้าเป็นผู้นำทหารรุ่นก่อน ผมยอมรับว่า ไม่รู้จักนิสัยใจคอ แต่ถ้าเป็นผู้นำทหารรุ่นนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเค้าคิดอะไร

และที่ผมบอกว่าเค้าจะไม่แตะตัวพลเรือนอย่าง อ. เจียม ก็เพื่อปลอบใจแก ไม่อยากให้คิดฟุ้งซ่าน สะดุ้งสะเทือนตื่นตูมตื่นกลัวจนขึ้นสมอง แสดงอาการแบ้วๆ ออกมาจนเกินงาม ไม่สมกับที่เคยไล่เรียงคนอื่นด้วยฝีปากดุดัน

บางทีการกระทำอย่างที่คุณเจ้าตัวตัวพ่อกระทำอยู่ อาจไม่ต่างอะไรกับ พวกถ้ำมอง ที่พอถูกคนจับได้ก็วิ่งหนีจุกตูด เพราะกลัวและอาย

แต่คราวนี้มาแปลก ถูกจับได้ ดันวิ่งหนีไประดมหาพวกมาเป็นเกราะ เลยค้านสายตาอยู่พอสมควร

๒. อาการตื่นกลัวนั้น ผมเห็นว่าเป็นเพียงเฉพาะคนบางกลุ่ม มิใช่ทั้งประเทศอย่างที่คุณกล่าวมาเลย

ไม่มีทหารต่างหาก ที่จะทำให้ ปชช. ตื่นกลัว

ใครจะเป็นคน ควบคุมเหตุร้ายจากหัวรุนแรงที่แฝงมากับผู้ชุมนุม

ใครจะไปเอาตัวรับกระสุนแทน ปชช. จากผู้รุกรานต่างชาติ หรือจากผู้ก่อการร้าย

ถ้าคุณว่า...ผมอยู่ในถ้ำไทยนาน ก็อาจจะจริง แต่ก็เป็นถ้ำที่คนไทยทั้งประเทศใช้หลบภัย และถ้ำนั้น ก็คือ กองทัพ

หากคนนั้นมิได้...วิพากวิจารณ์สถาบันในทางเสียหาย จะตื่นกลัวไปทำไม

ผมยอมรับว่า...อาจจะมีหลายคนตื่นกลัวเมื่อเห็นตำรวจ แต่ทหารมันเป็นอีกเรื่อง

ส่วนประเด็น...อินเดียโบราณ หรือแขกโบราณ ผมว่ามันไปไกลอีกเรื่อง ขออนุญาตไม่ต่อความในประเด็นนี้

คุณเป็นคนไทยรุ่นใหม่ เป็นความหวังของชาติ ลองตอบผมหน่อยว่า ถ้าไม่มีกองทัพ ชาติไทยจะอยู่อย่างไร

และคนบางกลุ่ม ที่ตื่นกลัวทหารจนขึ้นสมอง มันมาจากสาเหตุอะไรครับ...

๓. ผมเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณที่ว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเสมอ ส่วนชาวตะวันตกก็ไม่ได้ดีเด่นไปกว่าไทยเรา และแนวคิดอย่างฝรั่งนั้น ก็ไม่สามารถเอามาใช้กับเราได้

แต่ระบบเครือข่าย ผู้มีพระคุณนั้น มีทุกยุคสมัย และเป็นกันทุกประเทศ เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม

ที่คุณแสดงตนออกมาตำหนิผม ก็เพราะเพื่อจะปกป้องคนหรือเครือข่ายที่คุณนับถือมิใช่หรือ

ถ้าเช่นนั้นคุณกำลังตำหนิใคร คนต่างชาติ สังคมไทย หรือตัวคุณเอง

ส่วนผมมิได้พยามอะไรมาก ก็แค่อยากจะแสดงความเห็นในเวทีเสรีประชาไทแห่งนี้

ซึ่งคุณไม่เห็นด้วย และพยามผลักไสผมออกไป มันไม่ดูใจแคบไปหน่อยหรือครับ...