แรงงานเหนือออกแถลงการณ์ "วันกรรมกรสากล ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง"

กลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือ ออกแถลงการณ์จี้พรรคการเมืองที่ รักและเป็นประชาธิปไตย ต้องมีนโยบายด้านแรงงานโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้แรงงานและให้ผู้ใช้แรง งานมีส่วนร่วม เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานได้อย่างแท้จริง ต้านอำนาจนอกระบบ-รัฐประหาร

30 เม.ย. 54 - กลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือ ออกแถลงการณ์ "วันกรรมกรสากล ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง" โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

แถลงการณ์วันกรรมกรสากล ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2433 ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกได้กำหนดให้เป็นวันกรรมกรสากล หรืออ “วันเมย์เดย์” (May Day) มีจุดกำเนิดมาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพในยุโรปและอเมริกา ในยุคของ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” จากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ผู้คนอพยพจากการผลิตภาค เกษตรกรรมไปเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ใช้แรงงานต้องประสพกับการถูกกดขี่ขูดรีดจากนายทุนโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ถูกบังคับให้ใช้แรงงานเยี่ยงทาส ต้องทำงานหนักถึงวันละ 14-16 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด รวมทั้งไม่มีสวัสดิการและมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานแต่อย่างใด สภาพดังกล่าว เป็นสาเหตุทำให้ผู้ใช้แรงงานมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้การกดค่าจ้างแรงงาน และให้ลดชั่วโมงการทำงานลง ซึ่งแนวความคิดนี้ได้ขยายไปหลายประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา ละตินอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย   เพื่อเรียกร้อง “ระบบสามแปด” คือ ทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน8ชั่วโมงและศึกษาหาความรู้8ชั่วโมง  อย่างไรก็ตาม   ในสังคมไทย พบว่า มีผู้ใช้แรงงานทั้งภาคอุตาสหกรรม ภาคบริหารแรงงานนอกระบบ  แรงงานข้ามชาติ  จำนวนมากที่ต้องทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง   โดยที่ ค่าจ้างขั้นต่ำไม่ถึงสองร้อยบาท ทำให้ชีวิตกรรมกรอัดคัตขัดสนมากยิ่งขึ้น

ท่ามกลางที่รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันที่จะเป็นผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคมี ราคาสูงขึ้นขณะเดียวกัน   ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอภิสิทธิ์ปัจจุบันที่มีอำนาจนอกระบบหนุนหลัง  ทำให้สังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตย  หรือประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอำมาตยาธิปไตย   เป็นผลให้การรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงาน มักถูกริดรอนสิทธิ์ ในด้านต่างๆ ที่จะนำสู่การแก้ไขปัญหาแรงงานได้ เช่น สิทธิการชุมนุม สิทธิการแสดงความคิดเห็น  เป็นต้น  ผู้ใช้แรงงานก็เหมือนคนไทยชนชั้นต่างๆก็ไม่มีอำนาจในการเลือกผู้บริหาร ประเทศได้อย่างแท้จริง   ตลอดทั้งการมีเป้าหมายที่จะทำรัฐประหารทั้งทางตรงและซ่อนเร้นของฝ่ายอำมาตยา ธิปไตยในสถานการณ์การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นไม่กี่เดิอนข้างหน้า

ดังนั้น วันกรรมกรสากลในปีนี้ เราขอเรียกร้องให้
1. พรรคการเมืองที่ รักและเป็นประชาธิปไตย ต้องมีนโยบายด้านแรงงานโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้แรงงานและให้ผู้ใช้แรง งานมีส่วนร่วม  เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานได้อย่างแท้จริง  
2. อำนาจนอกระบบต้องยุติการแทรกแซงทางการเมืองและขอต่อต้านการรัฐประหาร  
 
กลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อประชาธิปไตย  ภาคเหนือ

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์