นักข่าวพลเมือง: แรงงานฟิลิปปินส์รณรงค์วันแรงงาน

1 พ.ค. 54 - มะนิลา, ฟิลิปปินส์ เนื่องในวันกรรมกรสากล แรงงานและกลุ่มทางสังคมกลุ่มต่างๆได้ร่วมกันแสดงพลังไปตามท้องถนนในกรุงมะนิลาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมรวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผู้ใช้แรงงานประสบปัญหา เช่น การจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมและไม่มั่นคง ปัญหาค่าครองชีพแพงค่าแรงถูกรวมทั้งปัญหาการพยายามแทรกแซงและบ่อนทำลายสหภาพแรงงานของนายจ้างซึ่งปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกต้องประสบพบเจอ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์