ครป. แถลงเตรียมจัดเวที “เลือกนโยบายพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 54 ที่ผ่านมาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง \ท่าทีและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและกิจกรรมเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย\" โดยมีรายละเอียดดังนี้ แถลงการณ์คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย เรื่อง ท่าทีและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันและกิจกรรมเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการรรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)ได้จัดเวทีสัมมนาเรื่องการ เมืองภาคประชาชนกับการปฏิรูปประเทศไทย ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อกำหนดท่าทีข้อเรียกร้องและกิจกรรมต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปและติดตามการปฏิรูปประเทศ ซึ่งสืบเนื่องจากมาวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาความเหลื่อมล้ำของ สังคม จากการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของนักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการผูกขาดทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนต่างๆ ครป.ขอแถลงผลการสัมมนา ท่าทีและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ดังนี้ 1. เราเห็นว่า การเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสรรหาบุคคลเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่านั้น หากแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการชี้ชะตาอนาคตการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไทย ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาวิกฤติภายในชาติ การพัฒนาประเทศและการปฏิรูปประเทศไทยที่จะต้องยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของ ประชาชน บทเรียนการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นไปตามวิถีของระบอบประชาธิปไตย เราไม่อาจไว้วางใจบุคคลหรือคณะบุคคลใดเข้าสู่อำนาจ โดยไม่ยืนอยู่บนอำนาจอธิปไตยของประชาชน หรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้อีกต่อไปและเราขอประณามการกระทำหรือความ พยายามใดๆ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทุกวิถีทาง 2.เราเห็นว่า แม้นการเลือกตั้งจะเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาของประเทศ แต่พฤติกรรมของนักการเมือง เช่น การอนุมัติงบประมาณทิ้งทวนของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนับแสนล้านบาทที่ผ่านมา และความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของ สส.หรือฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนจนเป็นเหตุให้สภาล่มซ้ำซาก คือ วงจรความเลวร้ายของการเมืองไทยที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ทำให้ประชาชนหมดหวังกับนักการเมืองและการเลือกตั้งดังที่เป็นอยู่ ปัญหาเหล่านี้นักการเมืองและพรรคการเมืองที่จะเสนอตัวลงเลือกตั้ง ต้องตอบคำถามกับประชาชนว่าจะแก้ไขใม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร 3.เราเห็นว่า การนำพาการเลือกตั้งให้ข้ามพ้นการเมืองของนักการเมือง การเมืองของการแข่งขันที่เต็มไปด้วยการใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนข้อเท็จจริง บ่มเพาะและขยายความร้าวฉานสร้างความแตกแยกให้ร้าวลึกลงไปในชาติ ภาคประชาชนจะต้องสร้างวาระทางการเมือง กำหนดนโยบายให้พรรคการเมืองนำไปปฏิบัติ ทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ปัญหาความยากจน สวัสดิภาพแรงงานและเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ โดยเฉพาะข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป ทั้งเรื่องข้อเสนอการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรและข้อเสนอการปฏิรูปโครง สร้างอำนาจ เป็นต้น และเราขอเรียกร้องต่อพรรคการเมืองทุกพรรคให้กำหนดนโยบายการปฎิรูปประเทศที่ เป็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้พิจารณาตัดสิน 4.เพื่อให้เจตจำนงค์ทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการให้มีปฏิรูปตรงกับเจตจำ นงค์ในการเลือกตั้ง ครป.จะได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรประชาชนต่างๆ เพื่อจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง “เลือกนโยบายพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ทั้งเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอจากภาคประชาชน จัดเวทีประชาชนพบพรรคการเมือง จัดทำคู่มือการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศ และจะได้ติดตามการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประเทศเกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงในที่สุด ด้วยจิตสมานฉันท์และเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย แถลงโดย นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย 8 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์