ตั้งสมาคมช่วยมุสลิมตาบอดจากไฟใต้

นายวุสนุง หมัดดา ประธานสภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลาและประธานชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตนได้ก่อตั้งสมาคมคนตาบอดมุสลิมแห่งแรกในจังหวัดยะลา ขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2553 เพื่อช่วยเหลือชาวมุสลิมที่เป็นคนตาบอด มีสิทธิได้รับการศึกษาหลักศาสนาและสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดหาคัมภีร์อัลกรุอานอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาไว้ใช้อ่าน เป็นต้น นายวุสนุง เปิดเผยต่อไปว่า การก่อตั้งสมาคมคนตาบอดมุสลิมแห่งแรกในจังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนจากผู้พิการทางสายตาที่เป็นมุสลิม และมีการเสนอให้มีการสอนคัมภีร์อัลกรุอานเป็นวิชาภาคบังคับสำหรับผู้พิการ ต่อสภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลา แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากที่ประชุมสภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลา นายวุสนุง เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับสภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 52/6 ถนนเมืองใหม่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2551 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ โดยมีการเลือกตั้งประธานสภาผู้พิการ รองประธานสภาผู้พิการ เลขานุการสภาผู้พิการ จากสมาชิกสภาผู้พิการทุกประเภท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยสภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลา เป็นผู้กำหนดนโยบายและสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาคมผู้พิการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา นายวุสนุง เปิดเผยอีกว่า สำหรับสมาคมผู้พิการจังหวัดยะลามี 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมคนตาบอด สมาคมคนหูหนวก สมาคมออทิสทิก และสมาคมผู้พิการด้านด้านการเคลื่อนไหวหรือสมาคมผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ สมาคมเหล่านี้ขึ้นตรงต่อสภาผู้พิการทุกประเภททั้งหมด นายวุสนุง เปิดเผยด้วยว่า สภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลามีสมาชิกทั้งหมด 8,241 คน จากสถิติเมื่อปี พ.ศ 2552 สภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลามีสมาชิก 4,296 คน ปัจจุบัน ปี พ.ศ 2554 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 3,453 คน โดยส่วนใหญ่สมาชิกที่เพิ่มขึ้น เป็นผู้พิการด้านเคลื่อนไหวหรือผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา นายวุสนุง เปิดเผยต่อไปว่า สภาผู้พิการทุกประเภทจังหวัดยะลาได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกรมประชาสงเคราะห์เดิม โดยผู้พิการจะได้รับความช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาทต่อคน และด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ได้รับสิทธิในการลดหย่อนค่าโดยสาร สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล โดยมีการตั้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือ พ.ก. ช่วยเหลือด้านการเยียวยา โดยสำนักงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเอง ได้รับกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้พิการเอง โดยได้รับกองทุนคนละ 40,000 บาท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์