เครือข่ายปฏิรูปที่ดินร้องอย่าให้ทหารยุ่ง และเร่งออกโฉนดชุมชน

16 พ.ค. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ \หยุดใช้ความรุนแรงในพื้นที่โนนดินแดง\" หลัง กอ.รมน. ร่วมกับกลุ่มสภาประชาชน 4 ภาคประมาณ 5

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์