ครม. สั่งข้าราชการใส่ชุดผ้าไทยทำงานสัปดาห์ละวัน

7 มิ.ย.54 ทำเนียบรัฐบาล นพ.มารุต มัสยวานิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.ได้พิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ กรณีมีพระราชกระแสรับสั่งระหว่างเปิดอาคารที่ทำการกรมหม่อนไหม เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ต่อผู้ร่วมโต๊ะเสวย ซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี องคมนตรี และผู้เกี่ยวข้องว่า ฝรั่งถามว่าทำไมคนไทยชอบใส่สูท ไม่ใส่เสื้อตัดเย็บแบบกระดุม 5 เม็ด ที่สวยและเหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย ที่สามารถนำผ้าไหมหรือผ้าไทยมาตัดเย็บได้ ที่ประชุมครม.จึงมีมติให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใส่เสื้อผ้าดังกล่าวสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมไปดูแบบเสื้อที่เหมาะสม นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้เชิญชวนคนไทยใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค.2554 เพื่อถวายความจงรักภักดี โดยให้ใส่นับแต่วันนี้จนถึงช่วงเวลาจัดงาน ซึ่งสามารถใส่ได้ทุกสี ยกเว้นสีดำกับสีน้ำเงินเข้ม ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ