กก.บห.เสียงข้างมากประกาศ "พรรคการเมืองใหม่" ร่วมโหวตโน

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมีองใหม่เสียงข้างมาก 10 คน ประกาศ \พรรคการเมืองใหม่\" ร่วมโหวตโน แจงล่ารายชื่อยื่นถอดถอน \"สมศักดิ์\" จากตำแหน่งหัวหน้าพรรค คาดครบ 2

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์