สนนอ.กร้าว!!...ปกป้องเสรีภาพนิสิต มมส. ค้าน โซตัสทุกระดับ ทั่วภาคอีสาน!!

นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน(สนนอ.) ร่อนแถลงการณ์ถึงเพื่อนนักศึกษาชี้แจงจุดยืน และข้อเสนอในนามของ สนนอ. ต่อกรณีประเพณีการรับน้องในสถาบันอุดมศึกษา ชื่นชมเพื่อนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส.)ที่มีความกล้าหาญ ถามถึงผู้บริหาร คณาอาจารย์ อนุญาตให้มีการปลูกฝังค่านิยมเผด็จการในมหา’ ลัยได้อย่างไร! ย้ำเดินหน้าปกป้องเสรีภาพนักศึกษา ต่อต้านการรับน้องแบบกดขี่ทั่วภาคอีสาน แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) ฉบับที่ 4/2554 “ปฏิเสธการรับน้องแบบกดขี่ บังคับ สนับสนุนเสรีภาพในการกำหนดชีวิตตนเองของนักศึกษา” จากเหตุการณ์การเคลื่อนไหวต่อต้านกิจกรรมการรับน้อง ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) ขอชื่นชม และเชิดชูในวีรกรรมอันหาญกล้าดังกล่าว ที่กล้าขัดขืนต่อประเพณีการรับน้องแบบรุนแรง และไม่สร้างสรรค์ เพื่อการก้าวพ้นจากการกดขี่ บังคับ และสร้างศักดิ์ศรีของความคนอย่างแท้จริง การคัดค้านประเพณีการรับน้องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถูกเผยแพร่ขึ้นในสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆในโลกไซเบอร์ ซึ่งชี้ชัดว่าเป็นการรับน้องที่มีวิธีปฏิบัติระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแบบรุนแรง เช่น การบังคับให้เข้าแถวแบบเคร่งครัดดังเช่นเดี๋ยวกับทหาร วิธีการว้ากด้วยถ้อยคำรุนแรง และเสียงดังแสดงถึงการเหนือกว่าทางอำนาจของรุ่นพี่ การพูดกดดันข่มขู่ หรือแม้กระทั่งการทำข้อตกลงในเรื่องของการได้รุ่น/ตัดรุ่น การตัดพี่ตัดน้อง สถาบันนิยม จนส่งผลให้เกิดความกังวลและความหวาดกลัวต่อนักศึกษาใหม่ เกิดการล้มป่วยในระหว่างการร่วมกิจกรรม ตามที่ปรากฏในช่วงแรกๆของคลิปวีดีโอ จนต้องประสานรถพยาบาลเพื่อมารับไปรักษา และที่สำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมของรุ่นน้องนั้นมาด้วยวิธีการเกณฑ์ ไม่ใช่การสมัครใจของรุ่นน้องโดยตรง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยพื้นฐานการกดขี่ และบังคับ!! พูดอีกอย่างถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างชัดเจน จากกรณีดังกล่าวนี้ยังสะท้อนได้อีกว่า ทัศนคติของผู้บริหาร และคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นๆมีลักษณะเอนเอียงไปเช่นไร?? ทำไมถึงให้เกิดขึ้นโดยไม่คัดค้าน?? การให้สัมภาษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใช้คำพูดในเชิง”ดูเบา”ต่อนักศึกษาที่มาประท้วงถึงการที่เป็นลักษณะชั่วครู่ชั่วคราวว่าเป็น”พวกร้อนวิชา” และคำถามสำคัญ ทำไมจึงมีการยินยอมให้มีการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ในปฏิบัติกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมเผด็จการในทุกๆปี ให้แก่นักศึกษาใหม่ได้อย่างไร?? ทั้งผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่คัดค้านกรณีดังกล่าวแสดงว่ามีส่วนได้ด้วยใช่หรือไม่?? เช่น การเกณฑ์นักศึกษาเข้าสู่พิธีกรรมต่างๆ ตามที่ทางผู้บริหาร และอาจารย์ต้องการ ทำให้นักศึกษาเชื่อง การผลิตคนให้ไม่ต้องมีปากมีเสียง ว่านอนสอนง่ายไม่คิดต่าง อย่างนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกระนั้นหรือ?? สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) ขอปฏิเสธประเพณีการรับน้องอันมาจากพื้นฐานการกดขี่ บังคับ ไม่สร้างสรรค์ เราในนามของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) ขอชี้แจงจุดยืน และข้อเสนอต่อกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1.เราขอปฏิเสธการจัดกิจกรรมรับน้องที่มีพื้นฐานมาจากการกดขี่ บังคับ ที่แสดงถึงการเหยียบย่ำ ศักดิ์ศรีความเป็นคน จากรุ่นพี่ต่อรุ่นน้อง และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรับน้องในรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม บนหลักการแห่งความเสมอภาค และเสรีภาพ รุ่นพี่กับรุ่นน้องต้องมีความเท่าเทียมกันเป็นพื้นฐาน ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคอีสาน 2.เราขอปกป้องเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่อต้านกิจกรรมรับน้อง ของนิสิตมหาวิทยาลัยสารคาม(มมส.)ที่กำลังดำเนินการอยู่ และที่จะตามมา เช่นกิจกรรมเสวนาที่มหาวิทยาลัยสารคามที่จะมีขึ้น และสนนอ.จะมีการเคลื่อนไหวในทันที ถ้ากลุ่มนิสิตที่ทำการต่อต้านกิจกรรมรับน้องในครั้งนี้ได้รับการกลั่นแกล้ง กดดันจากอำนาจทั้งในระบบและนอกระบบของทางมหาวิทยาลัย ที่จะนำไปสู่ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างปกติสุข 3.สนนอ. และกลุ่มกิจกรรมต่างๆในเครือข่าย จะสืบทอดเจตนารมณ์ การต่อต้านประเพณีการรับน้องอันมาจากพื้นฐานการกดขี่ บังคับ และไม่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน โดยจะให้องค์กรในสมาชิกของ สนนอ.คัดค้านกิจกรรมดังกล่าวในทุกระดับ ในมหาวิทยาลัยตนเองเป็นเบื้องต้น ระบบกดขี่ย่อมไม่จีรังยั่งยืน นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.) 12 มิถุนายน 2554 ด้าน น.ส.กนกพร กระโทก จากกลุ่มอิสระซุ้มเกี่ยวดาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการรับน้อง ในมหาวิทยาลัยของตัวเองว่า มีลักษณะไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยสารคาม คือใช้ระบบโซตัสเหมือนกัน มีการว๊าก มีการไซโค โดยแต่ละคณะมีความเข้มข้น รุนแรง หนัก เบา ต่างกันไป ทางกลุ่มมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับเพื่อนนิสิต มมส. และ สนนอ. คือเห็นควรมีการปรับเปลี่ยนประเพณีการรับน้องให้มีแนวทางไปในเชิงสร้างสรรค์ และในตอนนี้ทางกลุ่มกำลังมีการเตรียมการรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยตัวอยู่ ในเริ่มแรกนั้นจะมีการทำเอกสารแถลงการณ์ของกลุ่มออกออกเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย และยังจะมีการขึ้นป้ายผ้าไม่เห็นด้วยกับการรับน้องแบบเก่าบริเวรหน้าซุ้มเกี่ยวดาวใกล้ๆกลับองค์การบริหารนักศึกษา ม.ขอนแก่นด้วย ต่อเนื่องกันดังกล่าว มนัส ทองชื่น จาก ม.อุบล ก็ได้มีจดหมายจากเพื่อนถึงเพื่อน ให้กำลังใจ เพื่อนนิสิต มมส. ในการต่อสู้เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ค จากเพื่อน ถึงเพื่อน ถึง.....ผองเพื่อนนักศึกษาที่น่ารัก สืบเนื่องเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ทาง มีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรม รับน้อง มอบรุ่น มีนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งได้ออกมาแสดงพลังปกป้องสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปกครองตามระบ...อบประชาธิปไตย ความต้องการของนักศึกษากลุ่มนี้เพียงต้องการขึ้นอ่านแถลงการณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องประเพณีการรับน้องก็เท่านั้นแต่กลับถูกปฏิเสธจากนักศึกษาที่เป็น SOTUS และพร้อมข่มขู่นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นด้วยการใช้อำนาจประธานเชียร์ การแสดงออกของประธานเชียร์ในครั้งนี้แสดงถึงปรากฏการณ์อำนาจนิยมล้าหลัง กริยาคำพูดบางถ้อยคำนั้น คลั่งบ้าและป่าเถื่อน สิ้นดี ทางกลุ่มเราขอชื่นชมพี่น้องนิสิตนักศึกษาที่ออกมาแสดงพลังและจุดยืนในครั้งนี้อย่างสุดจิตสุดใจ เนื่องจากกิจกรรมรับน้องจัดโดยรุ่นพี่ที่อยู่ในสถานศึกษานั้น หลายครั้งที่รุ่นพี่มีวางตัวข่มขู่เพื่อให้รุ่นน้องยำเกรง และปฏิบัติตามคำสั่งเสียโดยดี ซึ่งนำไปสู่การใช้อำนาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควร กิจกรรมเชียร์(โซตัส)นั้น การที่รุ่นพี่มายืนตะคอกใส่หน้า เพียงเพราะมาเรียนทีหลังนี่หรือคือเหตุผล การตะโกนแบบหยาบๆ เพื่อบังคับให้คนภายใต้อำนาทำสิ่งที่ไร้สาระ และในความคิดเห็นรู้สึกว่า “ไร้อารยธรรม” มหาวิทยาลัยที่เรียกตนเองว่า มันสมองของชาติ. ควรที่จะจัดกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำลายเซลส์สมองอย่างนี้ นักศึกษาปริญญาตรีแล้วนะไม่ใช่อนุบาล 1 การสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น โดยผ่านกระบวนการต่างๆของระบบอำนาจนิยมนั้นไม่สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ ความสามัคคีมันเกิดขึ้นจากความสมัครใจพร้อมใจมิใช่การบังคับขุ่เข็ญ ทางกลุ่มเราเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพที่นักศึกษาพึงมีติดตัวอย่างน้อยก็ขอความยุติธรรมให้บังเกิดในมหาวิทยาลัยเถิด การจัดกิจกรรมเชียร์รับน้องนั้นวิธีการที่สร้างสรรค์นั้นมีหลายรูปแบบอาทิเช่น การจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา หรือการลงแรงช่วยเหลือชาวบ้านทำนาดำนา การใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่หนทางที่ดีกว่าหรือ กลุ่มมดแดงขอร่วมเป็นพลังส่วนหนึ่งของเครือข่ายต่อต้านการรับน้องที่ใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา ทุกรูปแบบ และขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ นักศึกษาทุกท่านขอให้พึงตะหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ด้วยเถิด . .มดแดงเฝ้ามอ(ง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย: มนัส ทองชื่น

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์