ข่าวสารประชาชนรอบสัปดาห์ 6-12 มิถุนายน 2554

หัวข้อข่าว เอ็นจีโอจวกนโยบายพรรคการเมือง รัฐสวัสดิการไม่คืบ ชาวบ้านพร้อมใจขึ้นป้ายต้านนายทุนทำเหมืองเหล็กป่าแม่ถอด-ลำปาง ชาวบ้านแหลมฉบังหวั่นศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ สร้างปัญหาต่อชีวิต-ความเป็นอยู่ ชาวนา2ตำบลทะเลาะปัญหาระบายน้ำจากนาข้าวถูกน้ำท่วม ฝางจัดทอดผ้าป่า รำลึก 6 ปี คดีลอบสังหารพระสุพจน์ สุวโจ สลัม 4 ภาค เปิดข้อเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง กฟผ.-ชาวบ้าน เจรจายอมความไม่ฟ้องคดี จากเหตุปะทะค้านวางแนวสายส่งไฟฟ้า เตรียมจัดเวทีสาธารณะโครงการมาบตาพุด กลุ่ม “รักษ์แม่ถอด” ย้ำจุดยืนต้านเปิดเหมืองเหล็กเมืองเถิน ชาวบ้านภูซาง-เชียงคำ บุกจี้จังหวัดฯถอนโฉนด 300 ไร่ทับป่าชุมชน พบเกษตรกรแพร่เจอโทษจำคุกแล้ว หลังไม่ยอมจ่าย 2 หมื่นให้ ตร.แลกเป่าคดีรุกป่า ชาวบุรีรัมย์รุกป่า “ดงใหญ่” บุกร้องผู้ว่าฯ ชะลอคดีฟ้อง 3 แกนนำ-หยุดขับออกจากป่า ชาวบ้านแตกตื่นรถบรรทุกสารคาร์บอนไดออกไซด์รั่วฟุ้งกระจายทั่วขณะขับเข้านิคมฯแหลมฉบัง กลุ่มสตรีกาญจน์บุกจี้ผู้ว่าฯจัดการนายทุนบุกรุกแม่น้ำแม่กลอง ชาวขุนยวมร้องผู้ว่าฯ ค้านนายทุนตัดถนนขนไม้พม่า หวั่นกระทบผืนป่า-วิถีชีวิต ชาวบ้านภาคใต้เสนอ “จัดการภัยพิบัติ” เป็นวาระการเมือง คัดค้านเส้นทางชักลากไม้จากพม่า ตรวจสอบจุดเตรียมเปิดเหมืองแร่เหล็กหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม \ขบวนคนตรัง\" เดินรณรงค์ \"ค้านตัดถนน\" กันแนวเขตป่าเขาบรรทัด 3 ล้านคนไร้สัญชาติกับการทำบัตรประชาชนเมื่อ 7 ขวบ กรมควบคุมมลพิษเตรียมฟ้องบริษัทเรือน้ำตาลล่ม ระบุคดีเดิม 4 ปียังไม่จบความ ‘สุราษฎร์ฯ’ ร้อน ยกพลต้านกรมชลฯ ขวางเวนคืนที่โครงการตาปี–พุมดวง เอ็นจีโอจวกนโยบายพรรคการเมือง รัฐสวัสดิการไม่คืบ 12 มิ.ย.54 เครือข่ายประชาชนด้านสังคม ซึ่งทำงานขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดเสวนา “เท่าทันนโยบายพรรคการเมือง-วิพากษ์นโยบายรัฐสวัสดิการ” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดราว 150 คน 4 นโยบาย จี้ยกเลิก – 8 นโยบาย หนุนลงรายละเอียด เอกสารประกอบการเสวนา จัดทำมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยถึง “นโยบายพรรคการเมืองที่ใช้ไม่ได้ ประชาชนไม่สนับสนุน ต้องยกเลิกทันที” 4 ข้อ คือ 1.นโยบายสร้างเขื่อน ถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่ 2.นโยบายดึงน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จากเขื่อนฮัตจีในพม่า เขื่อนน้ำงึมในลาว หรือแม่น้ำสตรึงนัมในกัมพูชา 3.นโยบายสนับสนุนให้รัฐและเอกชนแสวงหาสัมปทานน้ำมันจากทั่วโลก 4.นโยบายยกเว้นภาษีรถยนต์คันแรก ในส่วน “นโยบายที่น่าสนใจของพรรคการเมือง” ที่ต้องมีรายละเอียดและมีกระบวนการที่ดีในการดำเนินการ มี 8 ข้อ ดังนี้ 1.นโยบายบริการสาธารณะระบบราง เช่น รถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 10 สาย 12 สายแต่ละสายเก็บ 20 บาท ผลักดันรถไฟฟ้าความเร็วสูง และปฏิรูปรถไฟทั้งระบบ 2.นโยบายเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย เช่น โฉนดชุมชน การจำกัดการถือครองที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน 3.นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ควรใช้วิธีประกันราคาผลผลิตการเกษตร การประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ แทนการประกันราคาหรือจำนำสินค้าเกษตร 4.นโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องมีการดำเนินนโยบายปฏิรูประบบภาษี ปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ครอบคลุมเป็นธรรม และจัดเก็บภาษีที่ดิน ทรัพย์สิน มรดก หุ้น แบบอัตราก้าวหน้าทันที 5.นโยบายด้านการสร้างหลักประกันสังคมแบบทั่วถึง เป็นธรรม โดยการจัดการภาษีเพื่อรัฐสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจนด้วย 6.นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศ ยกเลิกบีโอไอ ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน 7.ยกเลิกระบบราชการแบบรวมศูนย์ ยกเลิกหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ทำให้กระทรวงเล็กลง ให้อำนาจการปกครองจัดการตนเองกับประชาชนในระดับจังหวัด 8.ประกาศให้คณะรัฐมนตรีหยุดโกง เพื่อนำเงินมาอัดฉีดเศรษฐกิจของชาติ สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา นโยบายหาเสียงเลืองตั้งของพรรคการเมืองเป็นเพียงยาหอมหรือการซื้อฝัน แต่เกิดขึ้นจริงนับครั้งได้ และหากวิเคราะห์นโยบายพรรคใหญ่จะที่มีลักษณะที่ไม่หนีจากกันมากนัก อาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด เพราะส่วนใหญ่เป็นการผลิตซ้ำทางนโยบายจากอดีตเพื่อหวังผลทางการเมือง ซึ่งตรงนี้เห็นว่า ทุกพรรคการเมืองควรเน้นนโยบายด้านระบบประกันสุขภาพให้กับประชาชนทั่วประเทศ มากกว่าการทำนโยบายแบบแก้ปัญหาปลายเหตุ นอกจากนี้ ควรต้องส่งเสริมระบบประกันสุขภาพระบบเดียวทั้งประเทศ ที่มีมาตรฐาน เพราะจะทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าเขตเมือง ช่วยความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพได้ อ่านรายละเอียดที่: http://www.prachatai3.info/journal/2011/06/35408 ชาวบ้านพร้อมใจขึ้นป้ายต้านนายทุนทำเหมืองเหล็กป่าแม่ถอด-ลำปาง 11 มิ.ย.54 ชาวบ้านใน ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ถอดเหนือ ม.2 บ้านแม่ถอดใต้ ม.10และบ้านท่าสามัคคี ม.11 รวมกว่า 250 หลังคาเรือน ได้พร้อมใจกันติดป้ายข้อความ เพื่อรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมถึงต่อต้านบริษัท ยุพินวัฒนาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ ที่กำลังจะเข้ามาเปิดเหมืองแร่เหล็ก พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรอยต่อของ 3 หมู่บ้านดังกล่าว เป็นการแสดงพลังไม่ให้เกิดบ่อเหมืองแร่เหล็กขึ้นในพื้นที่ เพราะชาวบ้านวิตกกังวลว่า การเปิดบ่อเหมืองจะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจะกระทบความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เนื่องจากจุดที่มีแร่เหล็ก และเตรียมจะเปิดบ่อเหมือง อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ถอด และยังอยู่ในพื้นที่ป่าลึก ซึ่งเป็นต้นน้ำ สาขาของแม่น้ำวัง นอกจากนี้ในที่ประชุมของชมรมเรารักษ์แม่ถอด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ เป็นชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ยังได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาเปิดบ่อเหมือง ว่า ทางบริษัท กำลังทำทุกวิถีทางที่จะเปิดบ่อเหมืองแร่เหล็กในพื้นที่ดังกล่าวให้ได้ เพราะถือว่ามีแร่เหล็กประมาณ 695