บ้านสมเด็จโพลล์: คนกรุงเลือกเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปัตย์

บ้านสมเด็จโพลล์สำรวจความเห็นคนกรุงเทพฯ เลือกเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปัตย์ ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ ชู “ยิ่งลักษณ์” นายก 24 มิ.ย. 54 - นายสิงห์ สิงห์ขจร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีสิทธิ์ในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรโดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีสิทธิ์ใน กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,650 คน โดยแบ่งตามเขตการเลือกตั้งทั้ง 33 เขต เก็บข้อมูลในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2554 กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะเลือกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งในแบบระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยมากที่สุดร้อยละ 48.5 รองลงมาพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 36.7 พรรครักประเทศไทยร้อยละ 4.5 พรรคอื่นๆร้อยละ 1.1 ไม่เลือกพรรคใดเลย ร้อยละ 1.8 ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 7.4 กลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งในแบบระบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทยมากที่สุดร้อยละ 49 รองลงมาพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 37.8 พรรคอื่นๆร้อยละ 2.2 ไม่เลือกพรรคใดเลย ร้อยละ 2 ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 9 กลุ่มตัวอย่างคิดว่าผู้ใดเป็นผู้เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากที่สุดร้อยละ 44.3 รองลงมานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 34.3 ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 1.3 พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ร้อยละ 0.8 ยังไม่ผู้ใดเหมาะสม ร้อยละ 19.3 โดยผลการสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีสิทธิ์ในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยละเอียดมีดังต่อไปนี้ พรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งในแบบระบบบัญชีรายชื่อ เขต พรรคประชาธิปัตย์ พรรค เพื่อไทย พรรค รักประเทศไทย พรรค อื่นๆ ไม่เลือกพรรคใดเลย ยังไม่ตัดสินใจ 1 23 17 2 - 2 6 2 25 19 4 - 1 1 3 22 19 3 - 2 4 4 15 29 3 - - 3 5 22 22 1 - - 5 6 13 30 2 - - 5 7 20 24 2 - 1 3 8 12 31 5 - - 2 9 14 21 2 4 1 8 10 26 19 3 - - 2 11 20 22 1 - - 7 12 15 25 2 - - 8 13 17 30 3 - - - 14 19 27 1 - 1 2 15 15 22 2 1 - 10 16 21 27 1 - - 1 17 11 35 1 - - 3 18 19 22 2 3 - 4 19 15 34 1 - - - 20 21 23 1 1 - 4 21 15 31 1 - - 3 22 22 23 1 - 1 3 23 14 29 - - - 7 24 22 20 3 1 - 4 25 12 26 5 1 5 1 26 18 25 3 - - 4 27 17 20 6 - 6 1 28 10 16 5 7 4 8 29 15 35 - - - - 30 27 19 - - 4 - 31 20 23 4 - 1 2 32 26 19 3 - - 2 33 22 17 1 - 1 9 รวม 605 801 74 18 30 122 ร้อยละ 36.7 48.5 4.5 1.1 1.8 7.4 พรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งในแบบระบบแบ่งเขต เขต พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคอื่นๆ ไม่เลือกพรรคใดเลย ยังไม่ตัดสินใจ 1 23 17 - 2 8 2 25 19 - 1 5 3 22 19 - 2 7 4 15 29 - - 6 5 24 22 - - 4 6 13 30 - - 7 7 22 24 - 1 3 8 12 31 5 - 2 9 14 21 4 1 10 10 26 19 2 1 2 11 20 22 1 - 7 12 16 25 1 - 8 13 18 31 - - 1 14 20 27 - 1 2 15 15 22 3 - 10 16 21 27 1 - 1 17 11 35 1 - 3 18 21 22 3 - 4 19 15 34 - - 1 20 21 23 1 - 5 21 16 31 - - 3 22 22 24 - 1 3 23 14 32 - - 4 24 25 20 1 - 4 25 14 26 3 5 2 26 18 25 3 - 4 27 20 22 - 6 2 28 10 16 8 5 11 29 15 35 - - - 30 27 19 - 4 - 31 22 23 - 1 4 32 26 19 - - 5 33 22 17 - 2 9 รวม 625 808 37 33 147 ร้อยละ 37.8 49 2.2 2 9 ผู้เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขต นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ยังไม่ผู้ใดเหมาะสม 1 23 19 2 - 6 2 21 15 - - 14 3 19 18 - - 13 4 16 22 1 - 11 5 19 21 1 - 9 6 11 25 1 2 11 7 16 19 - - 15 8 10 27 2 - 11 9 16 22 - - 12 10 22 24 - - 4 11 20 22 - 1 7 12 15 29 - - 6 13 14 24 - - 12 14 13 22 1 - 14 15 15 22 - 3 10 16 17 22 - - 11 17 10 19 2 - 19 18 17 21 1 - 11 19 15 34 - - 1 20 19 20 2 - 9 21 17 22 - 1 10 22 20 19 1 - 10 23 14 21 - - 15 24 22 20 1 - 7 25 12 26 - - 12 26 17 22 1 - 10 27 17 20 - - 13 28 16 22 2 5 5 29 15 35 - - - 30 27 19 - - 4 31 21 20 2 - 7 32 24 17 - 1 8 33 16 21 1 - 12 รวม 566 731 21 13 319 ร้อยละ 34.3 44.3 1.3 0.8 19.3

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์