ญาติผู้เสียชีวิต 53 จี้ทุกพรรค “ไม่เอานิรโทษกรรม” - ศปช.ชี้ต้องเปิด “ความจริง” ก่อนปรองดอง

รูปตัวแทนคณะกรรมการญาติวีรชน เม.ย.-พ.ค.53 ขึ้นอ่านแถลงการณ์บนเวที 24 มิ.ย.54 ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) จัดเวทีอภิปราย \1 ปี เหตุการณ์ 1 เม.ย.-พ.ค. 53 ความยุติธรรมที่หายไป\" ซึ่งมีการอภิปรายในหลายหัวข้อ ในช่วงหนึ่งได้มีคณะกรรมการญาติวีรชน เม.ย.-พ.ค.53 ที่เพิ่งก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้อ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองในภาระหน้าที่แสวงหาความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทย โดยระบุข้อเรียกร้องทุกพรรคการเมืองให้สัญญาประชาคม ดังนี้ 1.ตั้งองค์กร คณะกรรมการที่เป็นกลางและสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง นำผู้กระทำผิดในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐมารับผิดอาญา 2.จะต้องรับประกันว่าไม่มีการนิรโทษใดๆ 3. เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และผู้ถูกจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังมีการแถลงจุดยืนของ ศปช. ต่อประเด็น\"ความจริง\" และ \"ความยุติธรรม\" vs \"ปรองดอง\" และ \"นิรโทษกรรม\" โดยอ.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า สังคมไทยในอดีต ความปรองดองมีด้านมืด คือ ความเงียบต่อความยุติธรรมและการลืม โดยสังคมไทยโอบอุ้มและชาชินกับวัฒนธรรมแห่งการปล่อยให้ผู้กระทำผิดที่มีอำนาจลอยนวล ในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มักกล่าวว่ารัฐบาลของตนยึดหลักนิติรัฐ แต่จนบัดนี้ กระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดดูจะถูกเตะถ่วงและบิดเบือน แม้มีมูลว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายกระทำให้ประชาชนเสียชีวิต แต่รัฐบาลยังโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับคนชุดดำและผู้ชุมนุม องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถเรียกศรัทธาแก่ประชาชนได้เลย “ฉะนั้น ศปช. จึงขอประกาศว่า เราไม่ได้ปฏิเสธการปรองดอง แต่การแสวงหาความปรองดองใด ๆ หลังการเลือกตั้งจะต้องควบคู่ไปกับการสถาปนาความจริง และคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามปี 2553 ด้วย หากไม่มี “ความจริง” และ “การยอมรับผิด” จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชน การนิรโทษกรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ การปรองดองที่ปราศจากความยุติธรรมย่อมไม่ต่างอะไรกับการช่วยกันเหยียบย่ำศพและกระหน่ำตีบาดแผลของผู้สูญเสีย” คำประกาศจุดยืนของ ศปช. คำประกาศจุดยืนของ ศปช. ต่อประเด็น “ความจริง” และ “ความยุติธรรม” vs. “ปรองดอง” และ “นิรโทษกรรม” 25 มิถุนายน 2554 ไม่มีความจริงก็ไม่มีความยุติธรรม ปราศจากความยุติธรรม การปรองดอง-นิรโทษกรรม ก็เป็นแค่การสมรู้ร่วมคิดกันเหยียบย่ำคนตาย ยิ่งเข้าใกล้เลือกตั้ง เสียงเรียกร้องหาความปรองดองโดยกลุ่มต่าง ๆ ก็ดังเซ็งแซ่ควบคู่ไปกับเรื่องนิรโทษกรรม แม้จะไม่มีความชัดเจนนักว่าหมายถึงอะไรแน่ ใครปรองดองกับใคร ใครบ้างจะได้นิรโทษกรรม ในความผิดเรื่องอะไร ฯลฯ ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) ก็เห็นความสำคัญที่สังคมไทยจะต้องมีความปรองดองเช่นกัน ศปช. จึงขอเข้าร่วมมหกรรมปรองดองด้วยข้อเสนอดังต่อไปนี้ บทเรียนจากวิธีสร้างความปรองดองในอดีตที่ผ่านมาในสังคมไทยชี้ว่า ความปรองดองหมายถึง “การลืม” หรือ “ความเงียบงัน” ต่อความอยุติธรรม ความเจ็บปวด และความสูญเสียที่ผู้มีอำนาจรัฐกระทำต่อประชาชน เพื่อแลกกับ “ความมั่นคง” ของระบอบที่อุปถัมภ์ค้ำชูและสนับสนุนความรุนแรงต่อประชาชน ความรุนแรงทางการเมืองหลายครั้งหลายหน จึงจบลงด้วยการนิรโทษกรรมให้กับผู้อยู่เบื้องหลังการปราบปรามประชาชน เปลี่ยนอาชญากรรมของรัฐต่อประชาชน ให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ใครที่พยายามขุดคุ้ยเรียกร้องหาความจริงและความยุติธรรม จะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกชอบสร้างความแตกแยกปั่นป่วนให้กับสังคม ความเงียบ การยอมจำนน และความพ่ายแพ้ของเหยื่อจึงเป็นด้านมืดของการปรองดอง รัฐบาลตอบแทนพวกเขาด้วยเศษเงิน พร้อมประกาศว่านี่คือ “การเยียวยา” ผู้มีอำนาจทำราวกับว่าบาดแผลและความตายสามารถลบล้างได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย สังคมไทยช่างโอบอุ้มและชาชินกับวัฒนธรรมแห่งการปล่อยให้ผู้กระทำผิดที่มีอำนาจลอยนวล (culture of impunity) ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในสังคมอื่นที่เคยประสบกับความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐ เช่น แอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา ฯลฯ การสร้างความปรองดองล้วนต้องเดินควบคู่ไปกับการคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อ อย่างน้อยที่สุด ความยุติธรรมขั้นพื้นฐานที่จะต้องมีให้ได้ คือ การเปิดเผยความจริงว่าใครคือผู้กระทำและอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่อประชาชน แต่ในกรณีของไทย ความปรองดองไม่เคยเกิดขึ้นบนฐานของความยุติธรรมและความจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มักกล่าวว่ารัฐบาลของตนยึดหลักนิติรัฐ “พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนพร้อม ๆ ไปกับการค้นหาความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายบนความเสมอภาคที่ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน” แต่สิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งก็คือ จนกระทั่งบัดนี้ กระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดดูจะถูกเตะถ่วงและบิดเบือน โดยเฉพาะในกรณีที่มีมูลว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายกระทำให้ประชาชนเสียชีวิต ซ้ำร้ายรัฐบาลยังโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับคนชุดดำและผู้ชุมนุม ทั้ง ๆ ที่ความจริงที่รับรู้กันคือ กองทัพใช้กำลังพลและอาวุธสงครามจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อสลายการชุมนุมครั้งนี้ ทั้ง ๆ ที่จนบัดนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากไปกว่าภาพของชายชุดดำไม่กี่คนที่ปรากฏกายในคืนวันที่ 10 เมษายน 2553 ทั้งๆ ที่รัฐบาลไม่สามารถแสดงหลักฐานว่า พลเรือนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมแล้ว 1

เห็นด้วยกับคปช

เห็นด้วยกับคปช และคณะกรรมการกลุ่มญาติวีรชน ถ้าไม่เอาคนผิดมาลงโทษ ไม่ว่าชาตินี้ หริอชาติไหนๆ ก็ปรองดองไม่ได้ถ้าไอ้หน้าไหนบอกให้ลื่มๆ อภัยไห้กัน รอให้ญาติมันถูกฆ่าตายฟรีๆมั่งซิ ลืมได้ใหม

จ้างให้เรียกคนตายวายชีวา ให้เ

จ้างให้เรียกคนตายวายชีวา
ให้เรียกว่า"วีรชน" ทนไม่ได้
จะให้เงินสักกี่ล้านไม่ขานไป
เพราะทำไทยจลาจลคนไม่ดี

มีแต่คำอภัยที่ให้ได้
พูดจากใจมนุษย์พุทธวิถี
ไปเกิดใหม่ให้เป็นคนก่อการดี
จะชื่นชมยินดี...ไม่มีเมิน

ไม่อายปากกระดากใจหรือไหมนี่ อ

ไม่อายปากกระดากใจหรือไหมนี่
อาศัยผีคนตายให้ดูขลัง
"ญาติวีรชน" โก้จริง ไอ้ลิงกัง
ปุ้ดโธ่ ปุ้ดถัง ธัมมัง สังโฆ ใหญ่โตจริง

ว่างั้นแหละ ปรองดองแล้วก็ลืม

ว่างั้นแหละ ปรองดองแล้วก็ลืม วันดีคืนดีก็เกิดเหตุอีกเหมือนเดิม เป็นวัฏจักรที่ไม่สุดสิ้น การปล่อยคนผิดลอยนวลเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ชนรุ่นหลัง ใครทำผิดต้องโดนดำเนินคดี เหมือนพวกทำรัฐประหารใครทำแล้วต้องรับโทษตามกฏหมาย มันถึงจะตัดวงจรอุบาทถ์นี้ได้ รวมทั้งคนอนุญาตและรับรอง

สาวริมปิง

[quote=สาวริมปิง]ไม่อายปากกระดากใจหรือไหมนี่
อาศัยผีคนตายให้ดูขลัง
"ญาติวีรชน" โก้จริง ไอ้ลิงกัง
ปุ้ดโธ่ ปุ้ดถัง ธัมมัง สังโฆ ใหญ่โตจริง[/quote]

อ้าว.. กลับมาจาก.....แล้วหรอตะเอง คริๆๆๆ

เห้นด้วยต้องไม่นิรโทษ

เห้นด้วยต้องไม่นิรโทษ ผิดก็ว่าไปตามผิด เอาคนกลางมาสอบสวน คู่กรณีไม่เกี่ยว ไม่ว่าใครต้องอยู่ในกฏหมายเดียวกัน ไม่ใช่ว่ามีเงิน มีพวกมาก แล้วมาล้มกฏหมาย

คนทำผิดที่ยิงคนตาย 91 ศพ

คนทำผิดที่ยิงคนตาย 91 ศพ ควรจะต้องถูกลงโทษ
ส่วนคนที่เผาห้างสรรพสินค้า ขโมยของในห้าง ควรจะได้รับการให้อภัย
แล้วคนที่บอกบนเวทีเสื้อแดง ว่า เผาครับพี่น้อง เด่วผมรับผิดชอบเอง ควรจะได้รับตำแหน่ง สส.

เรียก ทหารสองคน

เรียก ทหารสองคน ที่ใช้สไนเปอร์มาถามดูว่ายิงใคร... ที่ไหน ทำไมถึงยิง ตายหรือป่าว ยิงไปกี่คนแล้ว ฯลฯ

หาตัวไม่เจอเลยเหรอ อยู่กรมไหน กองไหน หน้าก็เห็นกันชัดๆ....มีให้เห็นกันทั่วตามเว็บ ทั้งคลิ๊ป ทั้งภาพ ...
ดูภาพตัวอย่างที่นีก็ได้http://entertainment.goosiam.com/hotnews/admin/my_documents/my_pictures/B6B_12740166051274016624.jpg

...น่าจะเรียกมาถาม........
.....

นริโทษกรรม ถ้าคนที่ตาย

นริโทษกรรม
ถ้าคนที่ตาย ฟื้นขี้นมาได้ คนที่บาดเจ็บ แขน ขา ขาด งอก ใหม่ได้ คนที่ติดคุก ย้อยเวลาเหมือนไม่มีการติดคุกได้
ค่อย นิรโทษกรรม คนสั่งยิง คนยิง

ใจเย็นๆ

ใจเย็นๆ ..........
ให้เลือกตั้งผ่านไปก่อน

ทางเดินนะ มันมี
ตอนชวนกันเดิน อย่าขี้เกียจก็แล้วกัน

รับรอง งานนี้มีรายการกระทืบตัวใหญ่ จัดหนักแน่ ไม่ต้องห่วงน่า

นอกพร้อม... ในพร้อม... อัดแม่งเลยยยยยยยยย อิอิ

ญาติผู้สูญเสีย

ญาติผู้สูญเสีย ต้องการเห็นความจริงให้ปรากฎ มากกว่านิรโทษกรรม

แม้ความจริงกับความยุติธรรมอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันตามที่ปรากฎอย่างแพร่หลาย เพราะความยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าความจริง โดยไม่สนใจเสียงของประชาชน

ดุลยพินิจของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
1. เริ่มจากกระบวนการตั้งข้อกล่าวหา
2. เวลาของกระบวนการยุติธรรมที่ใช้นานมากว่าความจำเป็น
3. ใช้เทคนิคทางกฎหมาย เพื่อให้คนผิดพ้นผิด โดยผู้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ต้องรับผิดชอบ
4. ใช้การตีความกฎหมาย ให้เข้ากับธงที่กระบวนการยุติธรรมต้องการ

เห็นด้วยอย่างยิ่งขอรับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งขอรับ ขอร่วมอีกแรง

ต้องไม่มีการนิรโทษกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

คนเสื้อแดงที่ว่าเขาผิดเขาก็ยอมให้ดำเนินคดีผิดว่าตามผิด ถูกว่าตามถูก

รัฐบาลแม้จะมีอำนาจในการสลายฝูงชนก็จริง เรคาก็ยอมรับ

แต่คุณไม่มีสิทธิเอาปืนมายิงคนตายแบบนี้

ผู้มีอำนาจสั่งการ ต้องรับผิดชอบ กับการกระทำ

จริงอย่างที่พูดไอ้นักการเมืองคนไหน พรรคการเมืองใด

ที่ออกมาพูดว่าให้ลืมๆ กัน ไป นั่นคือ คนเลวระยำ คบไม่ได้

คนผิดต้องถูกลงโทษ ไม่ว่าฝ่ายไหน

สร้างความยุติธรรมให้ปรากฏขึ้นกับทุกฝ่าย ให้ความจริงทั้งหมดเกิดขึ้นเสียก่อน

อย่างอื่น ค่อยว่ากัน เอาความจริงให้ปรากฏ

สร้างเป็นบรรทัดฐานแก่สังคมแก่ลูกหลานพี่น้องคนไทยทุกๆ คน ต่อไปในอนาคต

ไอ้นักการเมืองชั่วมุ่งแต่ผลประโยชน์ พูดแต่ให้ลืมๆ กันไป มันแก่ใกล้ตายแล้ว

อีก 30-40-50 -100 ปี ข้างหน้ายังต้องมีคนไทยอยู่ในประเทศนี้

ไอ้นักการเมืองชั่วมันก็คงตายไปแล้ว (มึง) ไม่มีโอกาสได้อยู่ถึงวันนั้น

จะบอกให้ลืมๆ ได้อย่างไร

บรรทัดฐานทางสังคมที่มันชั่ว มันเลว ต้องกำจัดให้หมดไป

อย่าปล่อยให้มันหลงเลยไปให้ลูกหลานไทยในอนาคตได้ประสบอีก

.............................

...............................ตามทวงถามความยุติธรรม????...................
................

....................ฆ่าเสร็จแล้วยังกระทืบซ้ำ...............ใครนะอำมหิตผิดมนุษย์
อำนาจบาตรใหญ่ไม่บริสุทธิ์...........................ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนคนไทย
น้องกมลเกดโดนสิบเอ็ดนัด............................ตั้งใจตัดสิทธิ์ชีวิตผิดแค่ไหน
เพียงเป็นผู้พยาบาลการกู้ภัย..........................บรรเทาให้ไปถึงหมอขอแค่นั้น

..................โดนนัดเดียวก็เสียวไส้ตายได้แล้ว....มันแน่แน่วในการยิงชิงแข่งขัน
ฝีมือมันแม่นเป้าไม่เท่ากัน............................มีรางวัลประชันฆ่าในครานี้
คุณแม่ของน้องเกดย้อนเหตุคิด...................ลูกเธอผิดพลั้งไปมากไหมนี่
เสียสละเสี่ยงภัยสร้างไมตรี...........................ไยย่ำยียับเยินเกินทานทน

.................ฆ่าคนในเขตอภัยทานทหารไหน........ทหารไทยใช่ไม่ใช่ให้สับสน
คงไม่ใช่พุทธศาสนิกชน...............................มันเป็นคนหรือไม่ไอ้ชุดดำ
ใครสั่งฆ่าหายากปากมันหุบ.........................ต้องค้อนทุบเข้าสักทีไยยีย่ำ
หน้าสำนักงานตำรวจชาติผงาดง้ำ....................หาคนทำไม่ได้อายโลกา

.................ประเทศนี้ทีจะแย่แพจะแตก........อาจต้องแหลกแยกรังหลังพิงฝา
ชาวบ้านเขามาขอแค่ยุบสภา.........................เคืองเป็นบ้าเป็นหลังจนสั่งยิง
ไม่ยอมรับที่ยับเยินยากเกินแก้.........................มึงพ่ายแพ้แก่กิเลสเศษผีสิง
หวงเก้าอี้มีตัวเดียวเสียวโดนชิง......................เที่ยวไปอิงสถาบันจนอันตราย
ชาวบ้านล้วนรักในหลวงห่วงลูกหลาน........ห่วงเรื่องการแก้ปัญหารักษากฎหมาย
เราล้มเหลวจึงลุกฮือทุกมือพาย................ตีนราน้ำอยู่ได้ไม่อายลาว...............

แค่เลือกตั้ง ๒๖ มิ.ย.

แค่เลือกตั้ง ๒๖ มิ.ย. ก็เห็นลีลา ของเจ้าหน้าที่แล้ว

จึงต้องทำอะไรก็ได้ให้รัฐบาลชนะเลือกตั้ง

ถ้ารัฐบาลแพ้

อะไร ต่ออะไร คงจะแดงออกมา

ถ้าไม่กลัวความจริง เราคงไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้

ถ้าผมเป็นทักษิน

ถ้าผมเป็นทักษิน ผมจะกลับมารับโทษจำคุก 2 ปี แต่ต้องแลกกับการประหารชีวิตคนที่สั่งฆ่าประชาชน..

หนับหนุน ไม่เอานิรโทษกรรม

หนับหนุน ไม่เอานิรโทษกรรม เอาคนที่สั่งฆ่าประชาชนมาลงโทษก่อน แผ่นดินนี้จะสูงขึ้นและสงบสุข ชัวร์

หนับหนุน ไม่เอานิรโทษกรรม

หนับหนุน ไม่เอานิรโทษกรรม เอาคนที่สั่งฆ่าประชาชนมาลงโทษก่อน แผ่นดินนี้จะสูงขึ้นและสงบสุข ชัวร์

ขอให้ทำจริงเถอะ

ขอให้ทำจริงเถอะ พวกแดงจะได้รู้ว่าทัีกษิณให้ ชายชุดดำฆ่าแดง แน่ๆๆ 1 ศพทีเห็นหลักฐาน
และชายชุดดำทีหลังเสามีหรือจะไม่โดนแดง ยิงแบบนั้นข้างหน้าคือแดง
53 คน คือใครแดงยิงกันเองคิดว่า 10 คน อีกหลายคนก็พวกชา่ยชุดดำทีแฝงในพวกแดง
คิดว่าทีตายจริงก็น่าจะ 10 กว่าคนทีทหารยิง ดังนั้นควรทำความจริงและแดงจะได้ัรู้ื ว่า
คนทียกย่องคือคนฆ่าพวกเดียวกัีย

ขอให้ทำจริงเถอะ

ขอให้ทำจริงเถอะ พวกแดงจะได้รู้ว่าทัีกษิณให้ ชายชุดดำฆ่าแดง แน่ๆๆ 1 ศพทีเห็นหลักฐาน
และชายชุดดำทีหลังเสามีหรือจะไม่โดนแดง ยิงแบบนั้นข้างหน้าคือแดง
53 คน คือใครแดงยิงกันเองคิดว่า 10 คน อีกหลายคนก็พวกชา่ยชุดดำทีแฝงในพวกแดง
คิดว่าทีตายจริงก็น่าจะ 10 กว่าคนทีทหารยิง ดังนั้นควรทำความจริงและแดงจะได้ัรู้ื ว่า
คนทียกย่องคือคนฆ่าพวกเดียวกัีย

ดำ wrote:ถ้าผมเป็นทักษิน

[quote=ดำ]ถ้าผมเป็นทักษิน ผมจะกลับมารับโทษจำคุก 2 ปี แต่ต้องแลกกับการประหารชีวิตคนที่สั่งฆ่าประชาชน..[/quote]
แน่ใจหรือว่าทักษิณกล้ากลัีบมา ภาพแดงโดนพวกเดียวฆ่าขัดเจน
ชายชึดดำก็คือคนของเหลียมทีเสธแดงบอกเอง นี้ไหง ทักษิณกล้ากลับมาหรือ

ซ้ายบนราง

[quote=ซ้ายบนราง]"ไม่เอานิรโทษกรรม"

ถ้าคิดอย่างนี้ได้แต่แรก ประเทศไทยคงไม่ต้องลุกเป็นไฟอย่างวันนี้[/quote]

ลุกเป็นไฟใครทำละ

ซ้ายบนราง

[quote=ซ้ายบนราง]"ไม่เอานิรโทษกรรม"

ถ้าคิดอย่างนี้ได้แต่แรก ประเทศไทยคงไม่ต้องลุกเป็นไฟอย่างวันนี้[/quote]

ลุกเป็นไฟใครทำละ

สาวริมปิง

[quote=สาวริมปิง]จ้างให้เรียกคนตายวายชีวา
ให้เรียกว่า"วีรชน" ทนไม่ได้
จะให้เงินสักกี่ล้านไม่ขานไป
เพราะทำไทยจลาจลคนไม่ดี

มีแต่คำอภัยที่ให้ได้
พูดจากใจมนุษย์พุทธวิถี
ไปเกิดใหม่ให้เป็นคนก่อการดี
จะชื่นชมยินดี...ไม่มีเมิน[/quote]

หน้าด้านทีเรียกว่าวีรชน คนบางคนก็โดนพวกเดียวกันฆ่า
คนบางคนก็ฆ่าทหารและประชาชน
วีรชนทางไหน พวกก่อการร้ายทั้งนั้น

กลัวอะไรกันนักหนากับการทำความ

กลัวอะไรกันนักหนากับการทำความจริงให้ปรากฏ..
ถึงกับพากันออกออกมาเหมือนใส้เดือนถูกน้ำร้อน..
หุหุ เรื่องชายชุดดำหลังเสา...
จะเถียงกันโต้กัน ก้อให้ดูสถานที่จริงได้ โกหกกันกลางเมือง อธิบายกันไปได้ ตะแบงกันไปได้ เห็นกันตำตา
ว่าใครยิงใคร "ประชาชน" เขาไม่โง่ เขาไม่ใช่ควาย แมงสาปทั้งหลายจะไปรู้อะไร วัน ๆ ก้อเสปต่ข่าวปั้นแต่งใส่สีตีไข่
เห็นดีเห็นงามกัพวกาลิ่มที่พากันไปทำลายหลักฐานทางคดีอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือว่ารู้จึงต้องรีบทำ?
การที่คน ๆ หนึ่งเขาสละชีวิตเพื่อเรียกร้องประโยชน์ที่จะเกิดเพือคนส่วนใหญ่ ไม่ให้เรียกว่า "วีรชน" แล้วจะให้เรียกอะไร พวก "บื้อ" ไม่รู้จักคิด
คนที่ทำทุกอย่างเพื่อความมั่นคงของตนเองกับยกยอกันประหนึ่งเทพเจ้า เอาสมองส่วนไหนมาคิดกันไปได้.เหอะระกำของประเทสจริง ๆ
แต่เอาเถอะเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัยแมงสาปเพราะแมงสาปก้อเป็นสัยว์โลกเหมือนกัน ก้อจะอยู่ร่วมกันอย่างดีที่สุก
แต่คงต้องไม่ว่ากันน่ะ หากจำเป็นต้องตตีแมงสาปบ้างหากแมง
สาปดันเสือกมาแทะเล็บเท้า มากันผ้ากัดผ่อน ให้ชาวบ้านเขาต้องรับความเสียหาย หรือเป็นแมงสาปที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาทำร้ายทำลายชีวิตของช้าวบ้นล้านช่อง...
จะดูน้ำหน้าพวกที่เห็นชีวิตของคนเป็นผักปลา กรรมใดใครก่อผู้นั้นต้องรับกรรมครับ