ครป. แถลง การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกบิดเบือน-ประชาชนไม่เข้าใจประชาธิปไตย

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชี้ ความหมายการเลือกตั้งในครั้งนี้ “สาระ” ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงถูก \บิดเบือน\" จนไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจรูปแบบการปกครองที่เป็น \"ประชาธิปไตยที่แท้จริง\" 29 มิ.ย. 54 – คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยได้ออกแถลงการณ์ “ความเห็นและข้อเสนอต่อสถานการณ์การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แถลงการณ์ เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอต่อสถานการณ์การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 ในสถานการณ์การแข่งขันของพรรคการเมืองต่างๆ ในโค้งสุดท้าย ก่อนจะมีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนสภาราษฎร(ส.ส.) เป็นทั่วไป ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่จะมาถึงนั้น คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ซึ่งได้ติดตามนโยบายการหาเสียง สส.และพรรคการเมืองต่างๆ อย่างใกล้ชิด ขอแถลงความเห็นและข้อเสนอต่อการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 1.เราเห็นว่า สถานการณ์โดยภาพรวมของการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้มีความพยายามสร้างความหมายของการเลือกตั้งโดยทั่วไป เพื่อทำให้คนเชื่อได้ว่า “เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว ถือว่าเป็นประชาธิปไตย” แต่ไม่ได้มีผู้ใด ทำให้ชัดเจนได้ว่า การเลือกตั้งนั้น ไม่ได้หมายว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว ถือว่าประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอที่ทำให้เข้าใจว่า หรือเชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการกำหนดหรือชี้ชะตากรรมอนาคตของประเทศไทย และจะมาซึ่งคำตอบของการแก้ไขปัญหาวิกฤติความขัดแย้งของประเทศอีกด้วย 2.เราเห็นว่า ความหมายการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ทำให้สาระหรือรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงถูกบิดเบือนจนไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจรูปแบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ทั้งๆ ที ในความเป็นจริงแล้ว การเลือกตั้ง สส.ของประเทศ ในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ก็คือบทสะท้อนของระบบเผด็จการโดยกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เข้ายึดอำนาจบริหารประเทศไว้โดยผ่านการเลือกตั้งด้วยใช้เงินเพียงไม่กี่หมื่นล้านบาทก็สามารถสัมปทานอำนาจปกครองประเทศได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การเลือกตั้ง จึงเป็นเพียงการประเมินว่า ประเทศจะถูกปกครองโดยระบบเผด็จการแบบไหน เผด็จการโดยใคร และมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน ยิ่งสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้ว วิธีการไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะชัยชนะของการเลือกตั้ง จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่าง และเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยตัวของมันเอง ซึ่งชัยชนะนี้ ก็เป็นเพียงชัยชนะของกลุ่มบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่ “ชัยชนะของประชาชน” หรือ “ชัยชนะของประเทศ” 3.เราเห็นว่า การหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ใช้นโยบายแอบอ้างความเป็นประชานิยมที่ไม่ใช่ระบบรัฐสวัสดิการที่แท้จริง ด้วยการโฆษณาเอาเงินอนาคตของประเทศมาซื้อเสียงในปัจจุบัน เพื่อหวังคะแนนเสียงจากประชาชนแทนการแจกเงินแบบเดิมๆ การกระทำดังให้เห็นถึงการรวบอำนาจไว้กับตนเองของระบบอำนาจนิยม คือ เมื่อได้อำนาจในการบริหารประเทศแล้ว ก็ยึดอำนาจการจัดการประเทศไว้ที่ตนเอง โดยไม่เปิดประชาชนให้มีส่วนร่วมเพราะถือเอาว่า ได้จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจแบเบ็ดเสร็จของระบบอำนาจนิยมเหมือนเดิม 4.เมื่อพิจารณานโยบายทุกพรรคแล้ว พบว่าไม่มีพรรคไหนเสนอนโยบายเพื่อการปฏิรูปประเทศที่ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมทางสังคมที่แท้จริง และไม่นำพาไปสู่เพื่อการพัฒนาประเทศแต่อย่างใด เพราะทุกพรรคไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเงินที่จะใช้ในนโยบายต่างๆ ของทุกพรรคที่รวมกันเกือบสี่แสนล้านล้านบาทเป็นเงินมาจากไหนในการพัฒนาประเทศและไม่สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศได้ ทั้งหมดของการเลือกตั้งจึงเป็นการใช้เงิน เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อประชาชนเพื่อให้เลือกตนและพรรคของตนเท่านั้น ไม่ใช่เลือกเพื่ออนาคตประเทศ ท้ายที่สุด เราเห็นว่าแม้การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้นำพาไปสู่การปฏิรูปประเทศ หรือทำให้ประเทศได้รับการพัฒนา หรือเมื่อเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดความเข้มแข็งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก็ควรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยพิจารณาจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน เมื่อการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาประเทศ ประชาชนจึงต้องแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของประเทศ ด้วยการตรวจสอบนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การขจัดนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ตนออกไปและร่วมกันพัฒนาประเทศให้เกิดความเป็นธรรมสืบไป แถลงโดย นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย 29 มิถุนายน 2554"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท