Skip to main content
sharethis

30 มิ.ย. 54 - นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้แถลงความคืบหน้าของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุ่มเสื้อแดง ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ปรากฏเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนที่สังคมไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่า กลุ่มใดหรือฝ่ายใดเป็นผู้กระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงได้ใช้เวลา กำลังคน และงบประมาณอย่างมากในการดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วยพยานบุคคลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแต่ละเหตุการณ์ พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ตลอดจนพยานผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาสังเคราะห์จนได้ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ อันนำไปสู่การสรุปความเห็นของ กสม. ทั้งในภาพรวมของการชุมนุมตั้งแต่ต้นจนยุติ ตลอดจนรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์ นอกจากนี้ กสม. ยังได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อรัฐบาล นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า กสม. จะประชุมครั้งสุดท้ายในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 หลังจากนั้นได้มีการกำหนดการเบื้องต้นว่าจะแถลงข่าวรายงานผลการตรวจสอบฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม นี้ โดยจะเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบฯ ทั้งฉบับ ซึ่งมีความยาวประมาณ 90 หน้า ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนต่อไป สำหรับเวลา สถานที่ หรือห้องแถลงข่าว จะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net