“หมอประเวศ”เชื่อค่าแรงวันละ 150 บาทก็อยู่ได้หากมีที่พัก-อาหารพอเพียง

นพ.ประเวศ วะสีปาฐกถาในงานประชุมประจำปีสภาพัฒน์ฯ ชี้นโยบายค่าแรงวันละ 300 บาททำไม่ได้ จะทำให้สินค้าไทยสู้ต่างประเทศไทยไม่ได้ แต่หากทำให้แรงงานมีที่พัก-อาหารพอเพียง แม้ได้ค่าจ้างวันละ 150 บาทเงินก็เหลือและแรงงานก็อยู่ได้ หากเชื่อมโยงผู้บริโภคในเมืองกับผู้ทำเกษตรยั่งยืนจะเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีการประชุมประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศศช.) เรื่อง “แผนฯ 11...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยการประชุมดังกล่าวเพื่อนำผลการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ก่อนเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ระหว่างการประชุม นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้กล่าวในการอภิปรายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11”

โดย นพ.ประเวศกล่าวว่า แผนฯ 11 เป็นวิวัฒนาการทางความคิด จากการพัฒนาเศรษฐกิจมาสู่การสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อเผชิญวิกฤติการของโลกทั้งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเราจะไปในทิศทางนี้ ยุทธศาสตร์การสื่อสารกับทุกภาคส่วนเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด พร้อมทั้งต้องมีกลไกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นแผนที่พูดลอยๆ แต่ไม่เคยทำได้จริง การพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ที่การสร้างดุลยภาพ เน้นการพัฒนา 8 เรื่องซึ่งเป็นกุญแจของการพัฒนาอย่างบูรณาการ คือ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย ขณะที่การพัฒนาต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอากรมเป็นตัวตั้ง ต้องสร้างกลไกให้ชุมชนจัดการตัวเอง ซึ่งต้องปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพราะอำนาจที่รวมศูนย์ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม หากท้องถิ่นจัดการตัวเองปัญหาได้ 80-90% ก็แก้ได้ในระดับพื้นที่แล้ว ศ.นพ.ประเวศกล่าว

ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองมีนโยบายปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน เขามองว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ เพราะหากค่าแรงเพิ่มสูงขึ้น ก็จะทำให้สินค้าไทยแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้ แต่หากทำให้แรงงานมีที่พัก มีอาหารพอเพียง แม้ได้รับค่าจ้างวันละ 150 บาทต่อวัน เงินก็เหลือและแรงงานก็อยู่ได้ ดังนั้น เราไม่ควรหวังในเรื่องตัวเงินมากนัก ขณะที่การเชื่อมโยงผู้บริโภคในเมือง กับผู้ทำเกษตรอย่างยั่งยืน จะเป็นพลังงานขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

นพ.ประเวศ เสนอให้มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนฯ 11-12 และหากคนไทยเลิกทะเลาะกันหรือเลิกทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อว่าเราจะสร้างสิ่งดีๆ ให้ประเทศได้มาก "หากสภาพการเมืองในอีก 5 ปีข้างหน้าเหมือนกับ 5 ปีที่ผ่านมา การดำเนินการแผนฯ 11 ให้เป็นไปตามเป้าหมายคงทำไม่ได้"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท