พม่าขยายอายุพาสปอร์ตชั่วคราวให้แรงงาน

พม่าขยายอายุพาสปอร์ตชั่วคราวของแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเป็น 6 ปี และอนุญาตให้แรงงานที่ถือพาสปอร์ตเดิม 3 ปี ต่ออายุได้เป็น 6 ปี มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนารายงานว่าเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 สื่อท้องถิ่นของพม่าได้นำเสนอข่าวว่า รัฐบาลพม่าได้ขยายอายุหนังสือเดินทางชั่วคราว สำหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จากเดิม 3 ปี เป็น 6 ปี โดยแรงงานข้ามชาติที่ข้ามชาติที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 54 เป็นต้นไป จะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 6 ปี และแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติก่อนหน้านี้และถือหนังสือเดินทาง ชั่วคราวอายุ 3 ปี สามารถขอต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราวเป็น 6 ปีได้ ทั้งนี้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและพม่า เพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่เดินทางเข้าเมืองมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และปรับสถานะให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งเมื่อแรงงานผ่านการพิสุจน์สัญชาติแล้วจะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวจากรัฐบาลพม่าและได้รับใบอนุญาตทำงานจากรัฐบาลไทยเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วประมาณ 500,000 คน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้เก็บข้อมูลกระบวนการต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราวสำหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. แรงงานข้ามชาติกรอกแบบฟอร์มภาษาพม่าจำนวน 2 ใบ คือ แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดส่วนตัว พร้อมแนบรูปถ่าย แบบคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราว 2. นำแบบฟอร์มไปยื่นที่จุดบริการภายในสถานทูตพม่า พร้อมกับหนังสือเดินทางชั่วคราวฉบับจริง 3. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบเสร็จ จำนวน 450 บาท 4. เมื่อดำเนินการเสร็จ สามารถรับหนังสือเดินทางชั่วคราวฉบับจริงคืนได้จากสถานทูต (ภายในวันเดียวกัน) 5. ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติไม่สามารถไปดำเนินการขอต่ออายุได้ด้วยตนเอง สามารถนำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล ลงชื่อ พร้อมแนบหนังสือเดินทางชั่วคราวฉบับจริง ให้กับผู้ที่ไปดำเนินการแทนได้ 6. การต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราวสามารถทำได้ 3 แห่ง คือ สถานทูตพม่าประจำประเทศไทย กรุงเทพ ศูนย์ประสานงานการพิสูจน์สัญชาติ ท่าขี้เหล็ก และศูนย์ประสานงานการพิสูจน์สัญชาติ จ.ระนอง

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์