ทุ่งสงเช่าที่รถไฟตั้งศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้

นายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมนายอำเภอ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติการในคณะกรรมการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการและติดตามผลการบริหารงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า(CDC) ภาคใต้– ทุ่งสง มีผู้เข้าร่วม 10 คน นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยต่อไปว่า ที่ประชุมนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของศูนย์กระจายสินค้าและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องของเมือง ศึกษาโดย Cities Development Initiative for Asia หรือ CDIA ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB ต่อที่ประชุม โดยระบุว่า เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คาดว่าจะต้องมีลูกค้ามาใช้บริการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ปีละ 20,000 ตู้ งบประมาณก่อสร้างระยะแรก 486 ล้านบาท ประกอบด้วยการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ 2 กิโลเมตรจากสถานีชุมทางทุ่งสง ถนนและพื้นที่ขนถ่ายสินค้า บนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 85.43 ไร่ ในเขตตำบลทุ่งสงและตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินการขอเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในรูปแบบหน่วยงานรัฐต่อหน่วยงานรัฐได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงให้ยื่นเรื่องขอเช่าผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมให้เวลาในการดำเนินการภายใน 1 เดือน แต่ในช่วงนี้คงเป็นเรื่องยาก เพราะเป็นช่วงการตั้งรัฐบาลใหม่ นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยต่อไปว่า ที่ประชุมเห็นว่า การบริหารจัดการ CDC ต้องทำในรูปแบบบริษัท จึงมอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสงไปศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัท เช่นเดียวกับรูปแบบที่กรุงเทพมหานครได้ตั้งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ของบประมาณสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ศึกษาโครงการในเชิงลึกต่อไป เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านผังเมือง เป็นต้น โดยขอให้ทางจังหวัดจัดงบประมาณสมทบบางส่วนด้วย นายทรงชัย เปิดเผยว่า โครงการนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องขอเช่าพื้นที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากการเช่าพื้นที่ในเชิงธุรกิจมีอัตราค่าเช่าที่สูงมาก จึงนำเข้าเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุม เพื่อขอความเห็นชอบให้ขอเช่าในรูปแบบหน่วยงานรัฐต่อหน่วยงานรัฐด้วยกัน จึงจะได้ค่าเช่าที่ถูกลง นายทรงชัย เปิดเผยด้วยว่า ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสงแห่งนี้ ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม โดยจะเชื่อมโดยการขนส่งสินค้าไปทั่วภาคใต้ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ทั้งท่าเรือน้ำลึกสงขลา ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล ท่าเรือกันตังและท่าเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง ท่าเรือระนอง ท่าเรือขนอม รวมทั้งท่าเรือปีนังของประเทศมาเลเซีย โดยรองรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์