แนะนำหนังสือ: พระทำไมต้องแดง! เสี้ยวประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสงฆ์ไทยในสงครามแบ่งสี

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ผู้เขียน: สุรพศ ทวีศักดิ์ คำนิยม โดย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) เจ้าของนามปากกา “ปิยโสภณ” และ ศ.ดร.สมภาร พรมทา เป็นหนังสือปรับปรุงจากงานวิจัยชื่อ “ความคิดทางจริยธรรมกับการเลือกฝ่ายทางการเมืองของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน” ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย บทที่ 1 : บทนำ บทที่ 2 : หลักการทางพระธรรมวินัยกับการเลือกฝ่ายทางการเมืองในบริบทที่ซับซ้อน บทที่ 3 : การเลือกฝ่ายทางการเมืองและเหตุผลทางจริยธรรมของพระสงฆ์ บทที่ 4 : การเมืองกับจริยธรรม เหรียญคนละด้าน สู้เพื่อ “ทักษิณ” หรือเพื่อ “ประชาธิปไตย” บทที่ 5 : บทสรุปและข้อเสนอแนะ จุดเด่นของหนังสือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์การชุมทางการเมืองของพระสงฆ์ และทัศนะทางการเมือง เหตุผลทางจริยธรรมของพระสงฆ์ที่เลือกฝ่ายเหลือง-แดง-กลาง แสดงตัวเลขเชิงสถิติของพระสงฆ์ทุกภาคของประเทศที่เลือก-ไม่เลือกฝ่ายทางการเมือง วิเคราะห์ปัญหาการเลือกฝ่าย บทบาทเป็นกลาง สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางศีลธรรม (moral dilemma) ของการเลือกฝ่ายและเลือกเป็นกลาง วิเคราะห์ทัศนะทางการเมืองของพุทธศาสนา และหลักการทางพระธรรมวินัยกับการเลือกฝ่ายทางการเมืองของพระสงฆ์โดยละเอียด พร้อมกับเสนอมุมมองของนักวิชาการด้านพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเลือกฝ่ายและการชุมนุมทางการเมืองหลากหลายแง่มุม ข้อมูลที่นำเสนอได้มาจากการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเสวนาแบบโฟกัสกรุ๊ป จากพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 512 รูป ประกอบด้วยพระนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ พระลูกวัด พระสังฆาธิการ และพระราชาคณะ สัมภาษณ์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง เช่น พระพยอม กลฺยาโณ พระไพศาล วิสาโล ว.วชิรเมธี สมณะโพธิรักษ์ ดร.พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ ดร.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ฯลฯ และสัมภาษณ์นักวิชาการ เช่น ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน ศ.ดร.สมภาร พรมทา ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ รศ.โคทม อารียา ฯลฯ และที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยเชิงคุณภาพที่รวบรวมและวิเคราะห์ความเห็นของพระสงฆ์ที่เลือกฝ่ายและเป็นกลางทางการเมืองไว้อย่างรอบด้านมากที่สุด จึงเป็นหนังสือที่ผู้สนใจประเด็นทัศนะทางการเมืองของพุทธศาสนา บทบาทของพระสงฆ์กับการเมือง ปัญหาการเลือกฝ่ายและการชุมนุมทางการเมืองของพระสงฆ์ หรือปัญหาว่า “ตามหลักการทางพระธรรมวินัยพระสงฆ์เลือกฝ่ายทางการเมืองได้หรือไม่?” ควรอ่าน! หมายเหตุ: จัดพิมพ์ โดย สำนักพิมพ์ธงธรรม จัดจำหน่าย โดย สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จำกัด โทร. 0 -2225-9536 ถึง 9 จำนวนหน้า 162 หน้า (ราคา 140 บาท)

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์