ความกล้าหาญทางจริยธรรมของสื่อ กับ “ปัญหา ม.112”

ผมรู้สึกยินดีที่ได้ดูรายการ Intelligence ทาง Voice TV ดำเนินรายการโดย คุณจอม เพชรประดับ สนทนาเรื่อง“สิทธิ เสรีภาพ จักต้องไม่ถูกละเมิด”สืบเนื่องจาก คำประกาศ 359 นักเขียน “สิทธิ เสรีภาพ จักต้องไม่ถูกละเมิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจักต้องไม่ถูกขู่เข็ญ ด้วยข้อกล่าวหาไม่จงรักภักดี”โดยมีผู้ร่วมสนทนาคือ คุณวิภา ดาวมณี กิตติพล สรัคคานนท์, วรพจน์ พันธุ์พงศ์ และวาด รวี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมมองว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวต่อยอดจากการเคลื่อนไหวของ อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคณะนิติราษฎร์ ที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะเป็นการช่วยกันทำให้ประเด็น “ปัญหา ม.112”ถูกอธิปรายถกเถียงใน “พื้นที่สาธารณะ” กว้างมากขึ้น สำหรับรายการ Intelligence, Voice TV และสื่ออย่าง “คุณจอม เพชรประดับ” ก็สมควรปรบมือให้กับ “ความกล้าหาญทางจริยธรรม”ที่เข้ามาจับ “ประเด็นละเอียดอ่อน” นี้ เพราะเป็นที่รู้กันว่าสื่อในบ้านเรานั้นสนใจทำเรื่องของ “ตัวเงินตัวทองร่วมรักกันในบริเวณรัฐสภา”ให้เป็น “ข่าวหน้า 1” และเอาจริงเอาจังกับการใช้ “บทรักของตัวเงินตัวทอง”เป็น “ฐานคิด” ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองตลอดมา แต่หลีกเลี่ยงที่จะทำให้ปัญหาระดับรากฐานจริงๆ เช่น ปัญหา ม.112 เป็น “ข่าวหน้า 1” หรือเป็นประเด็นที่ควรนำเสนอการอภิปรายถกเถียงสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง! ในขณะที่สื่อของรัฐ สื่อเสื้อเหลือง และสื่อกระแสหลักส่วนหนึ่งเสนอข่าวและความคิดเห็นตลอดมาว่าฝ่ายที่เสนอให้อภิปรายประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสนอให้แก้ไขม.112 คือ ฝ่ายที่มีเจตนาทำลายสถาบัน และต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่มีสื่อในวงแคบเท่านั้นที่นำเสนอ “เหตุผล” ว่าทำไมสังคมไทยจึงควรอภิปรายประเด็นสถาบัน และควรแก้ไข ม.112 นี่จึงเป็นภาพสะท้อนปัญหา “ความกล้าหาญทางจริยธรรมของสื่อ” อย่าน่าเป็นห่วง! ความกล้าหาญทางจริยธรรมของสื่อ หมายถึงความกล้าหาญที่จะนำเสนอความจริง และต่อสู้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แต่ ม.112 ที่ 1) ปิดกั้นเสรีภาพในการพูดความจริงเกี่ยวกับสถาบัน 2) มีการพิจารณาคดีแบบปิดลับ เป็นการปิดกั้นสิทธิที่จะรับรู้ความจริงของประชาชน 3) ไม่ให้ประกันตัวและมีบทลงโทษหนักเกินเหตุ เป็นการทำลายสิทธิมนุษยชน 4) ใครจะร้องทุกข์กล่าวโทษก็ได้ และจึงทำให้เกิด 5)ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำลายกันทางการเมือง มากกว่าใช้ปกป้องสถาบัน ฉะนั้น จึงเป็นกฎหมายที่ขัดหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย คือหลักเสรีภาพขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนเพราะปิดกั้นสิทธิที่จะรับรู้และพูดความจริงมีบทลงโทษที่รุนแรง และถูกซ้ำเติมด้วย “ตราบาป” ทางสังคมอันเกิดจากค่านิยมที่ถูกปลูกฝังโดยวัฒนธรรมอำนาจนิยมตาม “อุดมการณ์ราชาชาตินิยม” ที่ขัดแย้งกับความเป็นประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน เมื่อไม่มีเสรีภาพในการพูด สังคมก็ไม่อาจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วินิจฉัย หรือมีความเห็นร่วมกันได้ว่า อะไรคือความจริง ความเท็จอะไรคือถูก อะไรคือผิด ในสังคมที่ไม่มีเสรีภาพเช่นนี้เราไม่อาจเรียกว่าเป็น “สังคมประชาธิปไตย” ได้ การที่สื่อไม่ได้จริงจังกับการนำเสนอ “ความจริง” ของปัญหา ม.112 เช่นติดตามข้อมูลและการเคลื่อนไหวของคนที่ถูกดำเนินการด้วยกฎหมายนี้ในระยะกว่า 5 ปี มานี้ว่า มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเท่าไร สาเหตุที่ถูกดำเนินคดีเพราะเขาไปทำอะไรทำไมเขาไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น การประกันตัวชะตากรรมในคุกของเขาเป็นอย่างไร ครอบครัวเขาเป็นอย่างไร ฯลฯและไม่ได้สนใจเสนอประเด็นการอภิปราย ข้อเรียกร้อง และเหตุผลเชิงลึกต่างๆของฝ่ายเรียกร้องให้แก้ ม.112 อย่างละเอียดทุกแง่มุมและต่อเนื่อง สะท้อนว่าสื่อขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างชัดเจน ในสังคมที่ดีมันควรจะมีความผิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการพูดความจริงเกี่ยวกับสถาบันใดๆ ไหมว่าประชาชนต้องถูกดำเนินคดีโดยห้ามประกันตัว ศาลพิจารณาคดีแบบปิดลับและมีบทลงโทษอย่างหนัก โดยที่สื่อและประชาชนในประเทศไม่ต้องสนใจใดๆเลยกับ “ข้อเท็จจริง” เกี่ยวกับการกระทำ คำพูด และ/หรือสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกกล่าวหาและดำเนินคดีเช่นนั้น การที่สื่อไม่ได้สนใจกับการตั้งคำถามทำนองนี้ มันก็เป็นเรื่องตลกร้ายอย่างยิ่งเมื่อสื่อยังประกาศ “คำขวัญ” ที่ว่า “เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน”โดยที่พฤติกรรมของสื่อไม่แสดงให้เห็นว่าคุณ “อิน”กับความหมายของ “ความกล้าหาญทางจริยธรรม”หรือความกล้าหาญในการนำเสนอความจริงและต่อสู้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่ การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน คุณบอกว่า “เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพประชาชน”แต่คุณกลับสนใจใช้เสรีภาพนั้นเสนอเรื่องราว “การร่วมรักของตัวเงินตัวทอง”มากกว่าขณะที่แทบไม่สนใจทำข่าว หรือร่วมอภิปรายถกเถียงในประเด็นสถาบันและการแก้ไข ม.112 ซึ่งเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนเลย พูดถึงตรงนี้แล้วก็น่าเศร้าครับ ในยุคสมัยที่ “พลเมืองประชาธิปไตย” ตื่นขึ้นจำนวนมากสื่อไทยกลับมีท่าทีหวาดระแวง หรือไม่เชื่อมั่นต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนและไม่นำเสนอ “เนื้อหา” ของการตื่นตัวนั้นเท่ากับ “เนื้อหา” คำสัมภาษณ์ของผบ.ทบ.ด้วยซ้ำ มันตลกไหมครับที่เรารับรู้เรื่องราวของ “หมู่บ้านแดง”ทั้งในชนบทและในเมืองจากการนำเสนอของสื่อต่างชาติ(แล้วสื่อไทยก็แปลมานำเสนอต่อ) เช่นเดียวกับที่เราได้เห็นภาพเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนในการสลายการชุมนุมจากสื่อต่างชาติ มากกว่าจากสื่อไทย และแน่นอนว่า ประเด็นปัญหา ม.112 ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็คงจะเป็นที่สนใจและถูกนำเสนอโดยสื่อต่างชาติมากกว่า แล้วเรายังจะมีความหวังอะไรกับสื่อไทย ในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยอีกเล่า!

Comments

จะยุ่งทำไมกับ

จะยุ่งทำไมกับ ๑๑๒
ของเขาดีอยู่แล้ว

เรื่องอื่นๆมีให้เป็นข่าวมากมาย
อะไรทีไม่ควรวิจารณ์ ก็ไม่ต้องเขียน

รายงานข่าวไปตามความเหมาะสม ประชาชนเขาคิดเองเป็น ไม่ต้องชี้นำ
หรือใช้บทวิจารณ์สร้างอำนาจให้ตัวเอง

นี่เห็นแต่เขียนเรื่องเหี้ยลงหน้าหนึ่ง
ดูแล้วด้อยพัฒนาโคตรๆ

ปรับปรุงตัวเองก่อนอื่น มองตัวเองเสียก่อน

ทุกวันนี้ ก็ใหญ่คับฟ้าอยู่แล้ว ยังไม่พอใจอีกหรือ

การรวมตัวของนักเขียนคราวนี้ถื

การรวมตัวของนักเขียนคราวนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ (ดีกว่าไอ้พวกเพื่อชีวิตเสแสร้งๆ ของนักเขียนบางจำพวก)
ยอดเยี่ยม เข้าท่าอย่างยิ่ง เรื่องนี้สมควรจะเปิดเวทีพูดคุยถกเถียงกันได้เสรีเสียที
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่สำคัญเลย แค่เริ่มเท่านี้ก่อนทุกอย่างก็สดใสขึ้นแล้ว เพื่อจะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง

เห็นด้วยที่จะปรับปรุงแก้ไข

เห็นด้วยที่จะปรับปรุงแก้ไข 112 ให้เหมาะสม ใช่ว่าจะให้เอื้อมถึง เพียงแต่อย่าเว้นระยะให้มันห่างไกลจนเกินไปนัก....

.......แปลกนะคนพวกนี้.......เ

.......แปลกนะคนพวกนี้.......เลือกตั้งก็ผ่านไปแล้ว ..เขาจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว........ม.112 ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพพวกคุณตรงไหน........มีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่า..........* ไม่มีกฏหมายฉบับไหน..ในโลกนี้เอาผิดเราได้.......หากเราไม่ทำผิดกฏหมาย......**

๑๑๒ ใช้มานานหลายสิบปีแล้ว

๑๑๒ ใช้มานานหลายสิบปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหา
เพิ่งมาช่วงนี้ อีกหน่อยก็จะคลี่คลายไปเอง

ส่องกระจกดูหน้าตัวเองบ้าง
สมัย ปชป เรื่องภาคใต้รุนแรงมาก
แต่ลงข่าวแบบเสียไม่ได้

เมื่อพรรคอื่นเป็นรัฐบาล ประโคมข่าวให้ดูรุนแรง
นี่ก็เริ่มจะออกลายอีกแล้ว

ทั้งเรื่องภาคใต้ และปราสาทพระวิหาร เป็นเพียงเครื่องมือทำลายพรรคการเมืองอื่นเท่านั้น

แค่นี้ก็รู้ทางกันแล้ว

ไหนจะเบ่ง วางมาด กินฟรี เที่ยวฟรี
ตำรวจต้องเดินตามหลังนักข่าว

ล้างบ้านตัวเองให้สะอาดเสียก่อน

ไม่มีกฏหมายฉบับไหน..ในโลกนี้เ

ไม่มีกฏหมายฉบับไหน..ในโลกนี้เอาผิดเราได้.......หากเราไม่ทำผิดกฏหมาย

ถ้าไฟนรก ไม่ตาบอดหรือปิดตาตัวเอง คงจะรู้ดีว่า.........

บทบัญญัติที่ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน โดยมีตัวแทนอำนาจรัฐที่ควรเป็นตัวแทนอำนาจอธิปไตยแต่กลับไร้สำนึกความยุติธรรมคำจุนอยู่ สามารถเอาใครก็ได้ที่เห็นต่างโดยอ้างบทบัญญัตินั้น เอาเข้าคุกทำลายเสรีภาพแม้แต่ทำลายชีวิต ก็เกิดขึ้นมากนักต่อนักแล้ว

เมื่อตอนเป็นเด็กจะพูดอะไรหรือ

เมื่อตอนเป็นเด็กจะพูดอะไรหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับจ้าว จะถูกผู้ใหญ่ดุว่า อย่าพูดไปเดี๋ยวถูกตำรวจจับนะ ต่อมาก็กลัวอีกว่าจะถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสทั้งๆที่ไม่รู้ว่าคอมมิวนิสเป็นอย่างไร ตอนนี้อายุกำลังจะย่างเข้า 50 อยู่แล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยว่าบ้านเราปกครองด้วยระบอบอะไร ความจงรักภักดีควรจะเกิดจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่การบังคับ ถ้าบังคับเอาก็จะได้แต่ความจงรักภักดีแบบปลอมๆ พูดแต่ปากแต่ใจไม่รู้สึก ...............

Maximus wrote:๑๑๒

[quote=Maximus]๑๑๒ ใช้มานานหลายสิบปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหา
เพิ่งมาช่วงนี้ อีกหน่อยก็จะคลี่คลายไปเอง

ส่องกระจกดูหน้าตัวเองบ้าง
สมัย ปชป เรื่องภาคใต้รุนแรงมาก
แต่ลงข่าวแบบเสียไม่ได้

เมื่อพรรคอื่นเป็นรัฐบาล ประโคมข่าวให้ดูรุนแรง
นี่ก็เริ่มจะออกลายอีกแล้ว

ทั้งเรื่องภาคใต้ และปราสาทพระวิหาร เป็นเพียงเครื่องมือทำลายพรรคการเมืองอื่นเท่านั้น

แค่นี้ก็รู้ทางกันแล้ว

ไหนจะเบ่ง วางมาด กินฟรี เที่ยวฟรี
ตำรวจต้องเดินตามหลังนักข่าว

ล้างบ้านตัวเองให้สะอาดเสียก่อน[/quote]
สื่อดีๆก็มีนะคะอย่าเหมารวม ถ้ามีแต่สื่อไม่ดี ชาวบ้านก็คงไม่รู้อะไร เลย ถึงแม้สื่อดีและกล้าหาญจะมีน้อย แต่ก็มีคุณภาพไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่มีใครพูดแทนเรา

มะนุดมะนา

[quote=มะนุดมะนา]การรวมตัวของนักเขียนคราวนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ (ดีกว่าไอ้พวกเพื่อชีวิตเสแสร้งๆ ของนักเขียนบางจำพวก)
ยอดเยี่ยม เข้าท่าอย่างยิ่ง เรื่องนี้สมควรจะเปิดเวทีพูดคุยถกเถียงกันได้เสรีเสียที
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่สำคัญเลย แค่เริ่มเท่านี้ก่อนทุกอย่างก็สดใสขึ้นแล้ว เพื่อจะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง[/quote]

เห็นด้วยและขอตบมือให้คะ

ไฟนรก

[quote=ไฟนรก].......แปลกนะคนพวกนี้.......เลือกตั้งก็ผ่านไปแล้ว ..เขาจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว........ม.112 ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพพวกคุณตรงไหน........มีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่า..........* ไม่มีกฏหมายฉบับไหน..ในโลกนี้เอาผิดเราได้.......หากเราไม่ทำผิดกฏหมาย......**[/quote]

ผมอยากถามให้หายสงสัย เรื่องที่ประธานองคมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร 19 กันยา 49
ผมเชื่อว่ามีคนต้องการตอบคำถามของผม และมีคนต้องการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางและตรงไปตรงมา
แต่คุณคิดว่า ผมสามารถถามและคนที่รู้ความจริงสามารถตอบ หรือมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางได้ไหม
ถ้ายังคงมี ม.112

อยากเสนอความเห็นว่า การวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน เป็นการสร้างกรอบความประพฤติแก่บุคคลสาธารณะ

พระสงฆ์ถือศีลมากกว่าชาวบ้าน น่าจะถือว่าภูมิธรรมของพระสงฆ์สูงกว่าชาวบ้าน
แต่พระพุทธเจ้ากำหนดให้พระสงฆ์นอกจากจะไม่ให้ล่วงศีลแล้ว ยังต้องฟังเสียงชาวบ้าน ไม่ประพฤติในสิ่งที่ชาวบ้านตำหนิ

สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่

สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่ประเทศไทยไปถึงเมื่อใหร่ก็ไม่อาจทราบได้

แต่อยากจะบอกนายสมศักดิ์ ไม่เจียม และ ลิ่วล้อว่า

หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้จารึกไว้โบสถ์ที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีดังนี้

"ปีพุทธศักราช 2700 ปีปลายจะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามว่า

ศิริธรรมราชาจะมาบูรณะวัดนี้เพื่อสืบพระศาสนาต่อไป

คณะของเราขอโมทนา แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว"

เสียดายที่ถึงปีพ.ศ. 2700 จริงๆ พวกลิ่วล้อของนายสมศักดิ์และเว็ปประชาไทนี้

คงไม่ได้เห็นวันนั้น วันที่รอคอย ฮ่าๆๆๆ

อันที่จริง สื่อ

อันที่จริง สื่อ ไม่น่าจะเป็นเครื่องใด ๆ ของใคร ??????? ไม่ว่าจะเป็น.......
มือ หรือ เท้า ที่ประชาชนเขามองไม่เห็น, หรือแม้แต่รัฐบาล......ฝ่ายค้าน(ฝ่านแค้น) ก็ตาม
แต่ต้องเป็นสื่อที่พร้อมจะเสนอความจริงให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ อย่างตรงไปตรงมา
โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น การทุจริตคอรัปชั่น(ในทุกวงการ อย่าง การเมือง, ทหาร
ตำรวจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (ต้องจัดหนัก จัดเต็ม) ไม่ใช่นำเสนอข่าว เฮี้ยปี้กัน โอ้ยเซ็งหวะ!!!!!!!

numfon wrote:Maximus

[quote=numfon][quote=Maximus]๑๑๒ ใช้มานานหลายสิบปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหา
เพิ่งมาช่วงนี้ อีกหน่อยก็จะคลี่คลายไปเอง

ส่องกระจกดูหน้าตัวเองบ้าง
สมัย ปชป เรื่องภาคใต้รุนแรงมาก
แต่ลงข่าวแบบเสียไม่ได้

เมื่อพรรคอื่นเป็นรัฐบาล ประโคมข่าวให้ดูรุนแรง
นี่ก็เริ่มจะออกลายอีกแล้ว

ทั้งเรื่องภาคใต้ และปราสาทพระวิหาร เป็นเพียงเครื่องมือทำลายพรรคการเมืองอื่นเท่านั้น

แค่นี้ก็รู้ทางกันแล้ว

ไหนจะเบ่ง วางมาด กินฟรี เที่ยวฟรี
ตำรวจต้องเดินตามหลังนักข่าว

ล้างบ้านตัวเองให้สะอาดเสียก่อน[/quote]
สื่อดีๆก็มีนะคะอย่าเหมารวม ถ้ามีแต่สื่อไม่ดี ชาวบ้านก็คงไม่รู้อะไร เลย ถึงแม้สื่อดีและกล้าหาญจะมีน้อย แต่ก็มีคุณภาพไม่เช่นนั้นเราก็คงไม่มีใครพูดแทนเรา[/quote]

ปลาตายตัวเดียว เหม็นทั้งข้อง

บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ

[quote=บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ]สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่ประเทศไทยไปถึงเมื่อใหร่ก็ไม่อาจทราบได้

แต่อยากจะบอกนายสมศักดิ์ ไม่เจียม และ ลิ่วล้อว่า

หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้จารึกไว้โบสถ์ที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีดังนี้

"ปีพุทธศักราช 2700 ปีปลายจะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามว่า

ศิริธรรมราชาจะมาบูรณะวัดนี้เพื่อสืบพระศาสนาต่อไป

คณะของเราขอโมทนา แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว"

เสียดายที่ถึงปีพ.ศ. 2700 จริงๆ พวกลิ่วล้อของนายสมศักดิ์และเว็ปประชาไทนี้

คงไม่ได้เห็นวันนั้น วันที่รอคอย ฮ่าๆๆๆ[/quote]

ใครจะอยู่ถึงปี2700? หรือคุณจะบอกว่าคุณจะอยู่ถึงปี2700?

ปัญญาอ่อนล่ะ ถ้านับที่ปัจจุบัน(2554)ว่าคุณเกิดปีนี้ การที่คุณจะอยู่ถึงปี2700ได้คุณต้องมีอายุ146ปี

แล้วคิดหรือว่าในยุคปัจจุบันที่มีมลพิษ ภัยธรรมชาติ โรคภัยไข้เจ็บและภัยรอบตัวทั้งหลาย จะำทำให้คุณมีอายุ146ปี?

คุณจะเสียดายที่คนในเว็บนี้และอ.สมศักดิ์จะอยู่ไม่ถึงปีพ.ศ.2700 ก็เอาเถอะ แต่ผมเสียดายมากกว่าที่หนึ่งในประชากรไทยยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองจะมีอายุถึงปีพ.ศ.2700 โดยไม่คิดและคำนวนถึงหลักวิทยาศาสตร์เลย เอาแต่ความงมงายและความเชื่อเข้าคิดล้วนๆ

บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ

[quote=บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ]สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่ประเทศไทยไปถึงเมื่อใหร่ก็ไม่อาจทราบได้

แต่อยากจะบอกนายสมศักดิ์ ไม่เจียม และ ลิ่วล้อว่า

หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้จารึกไว้โบสถ์ที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีดังนี้

"ปีพุทธศักราช 2700 ปีปลายจะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามว่า

ศิริธรรมราชาจะมาบูรณะวัดนี้เพื่อสืบพระศาสนาต่อไป

คณะของเราขอโมทนา แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว"

เสียดายที่ถึงปีพ.ศ. 2700 จริงๆ พวกลิ่วล้อของนายสมศักดิ์และเว็ปประชาไทนี้

คงไม่ได้เห็นวันนั้น วันที่รอคอย ฮ่าๆๆๆ[/quote
แล้วเจ้าของ กระทู้นี้ จะอยู่รอกราบไหว้จนถึงปี 2700 ไหม?

บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ

[quote=บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ]สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่คู่ประเทศไทยไปถึงเมื่อใหร่ก็ไม่อาจทราบได้

แต่อยากจะบอกนายสมศักดิ์ ไม่เจียม และ ลิ่วล้อว่า

หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้จารึกไว้โบสถ์ที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีดังนี้

"ปีพุทธศักราช 2700 ปีปลายจะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามว่า

ศิริธรรมราชาจะมาบูรณะวัดนี้เพื่อสืบพระศาสนาต่อไป

คณะของเราขอโมทนา แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว"

เสียดายที่ถึงปีพ.ศ. 2700 จริงๆ พวกลิ่วล้อของนายสมศักดิ์และเว็ปประชาไทนี้

คงไม่ได้เห็นวันนั้น วันที่รอคอย ฮ่าๆๆๆ[/quote]

เสริมอีกนิด พระท่านยังบอกเลยว่า "คณะของเราขอโมทนา แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว"

คุณจะมาบอกผมเอาบุญทำไม? ขนาดพระท่านท่านยังขอนิพพานไปก่อนจะถึงปี2700เลยเพราะท่านอยู่ไม่ได้

ดูมันคิดเข้าสิ ขนาดพระท่านยังปลงในสังขารยังไม่ยอมอยู่ถึงปี2700เลย แต่คนพวกนี้จะมาบอกให้เอาบุญ ทำเหมือนกับว่าตัวเองจะอยู่ถึงปี2700.....น่าสงสารท่านหลวงพ่อ ที่ท่านไม่รู้ความจริงว่าคำพูดของท่าน ถูกนำมาเป็นคำพูดไว้ใช้ทำร้ายและถากถางคนอื่น แทนที่จะเอาไว้ใช้เป็นคำสั่งสอน(หรือคุณจะบอกว่าคุณกำลังสั่งสอนผม? พอดีคุณไม่ใช่พระหรืออาจารย์และผมไม่ใช่ลูกศิตย์คุณอะนะ)

แต่ช่างเถอะ ท่านไม่รู้ความจริงน่ะดีแล้ว ปล่อยให้ลูกศิตย์งมงายๆอย่างคุณใช้ความเชื่ออันงมงาย ประคองชีวิตตัวเองให้รอดไปถึงปี2700ต่อไปเถอะนะ 5555

ถ้าติดตามข่าวสารและความเป็นไป

ถ้าติดตามข่าวสารและความเป็นไปของบ้านเมืองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ตลอดมา ก็จะไม่แปลกใจที่ กฏหมายนี้มันสร้างปัญหากับประชาชนมากมายเรื่อยมานานแล้ว (ในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็ใช่หนีไม่พ้น) ที่ไม่ดังเพราะคนกลัวอยู่เยอะและเหตุผลอื่นๆ แต่หลักๆก็กลัวนั้นและ(ตอนนั้น) แล้วที่บอกว่าถ้าคุณไม่ทำผิดกฏหมายกฏหมายก็ทำอะไรให้ไม่ได้ ประเด็นนี้ต่างหากที่คนหลายคนถึงหมดความกลัวความกล้าก็มาเริ่มพูดกันมากขึ้นๆงัยละ(ทำไมคุณไม่สงสัยตรงนี้ แค่ชาวบ้านธรรมดา ทำไมจึงกล้าแหกกฏที่พวกคุณตั้งไว้ให้ ความอดทนอดกลั้นย่อมมีวันสิ้นสุด เหตุผลเชิงลึกคุณกล้าไหม ) กฏหมายเอื้อประโยชน์ให้อำนาจนอกระบบ ขัดและทำลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และระบอบประชาธิปไตย พูดตรงๆคือทำให้คนส่วนมากถึงมากที่สุดในประเทศนี้เสียประโยชน์ที่เขาควรมีควรได้ตามสิทธิของเขา เสมือนกับประเทศมาเฟียครอบครองอยู่ ดังนั้น ยกเลิกไปดีที่สุด

Maximus wrote:จะยุ่งทำไมกับ

[quote=Maximus]จะยุ่งทำไมกับ ๑๑๒
ของเขาดีอยู่แล้ว

เรื่องอื่นๆมีให้เป็นข่าวมากมาย
อะไรทีไม่ควรวิจารณ์ ก็ไม่ต้องเขียน

รายงานข่าวไปตามความเหมาะสม ประชาชนเขาคิดเองเป็น ไม่ต้องชี้นำ
หรือใช้บทวิจารณ์สร้างอำนาจให้ตัวเอง

นี่เห็นแต่เขียนเรื่องเหี้ยลงหน้าหนึ่ง
ดูแล้วด้อยพัฒนาโคตรๆ

ปรับปรุงตัวเองก่อนอื่น มองตัวเองเสียก่อน

ทุกวันนี้ ก็ใหญ่คับฟ้าอยู่แล้ว ยังไม่พอใจอีกหรือ[/quote]

[b]ที่ฤาษี มักเห้! โกรธ เพราะ 'เสือก' เอาอาหารอันมีค่าของท่านมาล้อเลียน

เข้าใจ๋ (มันนอนกอดกันกลางถนน คน ไปเสือกอะไร ที่พูดหมายถึงยังงี้ใช่มะ ฤาษี) (ฮา)

(กร๊ากกกกกกก)

ฤาษี กูล้อมึงเล่นนะ อย่าเสือกออกอาการล่ะ

บอกกรงๆ กรูกลัวมึงชวนกรูงัดของมาวัดความยาวกัน กิงกิง (ฮา)[/b]

สวัสดีครับคุณ

[b]สวัสดีครับคุณ 'บอกให้เอาบุญ'

คุณบอกให้ฯ อ่านเนื้อหาตอนนี้จากหนังสือหรือจากเว็บไซต์พระรัตนตรัยดอทคอมครับ

ถ้าอ่านจากหนังสือ ผมอยากทราบว่าคุณบอกให้ฯ มีหนังสือหลวงพ่อเยอะหรือไม่ครับ ถ้ามีเยอะได้โปรดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยครับ ถ้าไม่รังเกียจโปรดติดต่อผมที่ อีเมล์ นี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

pongliberty@gmail.com

หมายเหตุ.- ผมจับใจกับคำหลวงพ่อที่ว่า อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปนิพพานหมดแล้ว จริงๆ ครับ (ฮิฮิฮิ)[/b]

ทำมายต้องมาถกเถียงกันเกี่ยวกั

ทำมายต้องมาถกเถียงกันเกี่ยวกับ กฎหมายอาญามาตรา 112 แท้ที่จริงน่าจะถามหาสภาชุดไหนใครเป็นนายกที่นำฎหมายเหี้ยฉบับนี้เข้าสภาผ่านวาระ 1-2-3 ด้วยเสียงเท่าไหร่และ สว.เหี้ยๆๆชุดไหนยกมือให้ผ่านนำขึ้นทูลเกล้าถ้าเป็นกูเซ็นต์ทันทีว้อยส์

ชาวบ้านหนองเกดเห็นเหตุการณ์

ชาวบ้านหนองเกดเห็นเหตุการณ์ ยันนักบินตายคาที่1แต่ไปช่วยนักบินได้1ไฟยังไม่ลุก โวยฮ.สื่อ บินใกล้ไฟลุกท่วมฝุ่นตลบ เข้าช่วยไม่ทัน

ข่าวจาก ไทยอีนิวส์

สวัสดีครับคุณ I

สวัสดีครับคุณ I Pad

ถ้าผมจะตอบคุณในเว็ปนี้ก็คงไม่เป็นไรนะครับ คำพูดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้น ผมเอามาจากหนังสือของท่าน

ซึ่งจริงๆท่านเป็นพระราชาคณะชั้นราช นามว่า พระราชพรหมยาน ครับ ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดคือหนังสือชื่อ "สมบัติของพ่อ"

(เล่มนี้หนามากประมาณ 5 ซม.) เป็นกระดาษมันทั้งเล่มและมีรูปภาพประกอบมากมาย พิมพ์ตั้งแต่ปี 2535

แต่ถ้าคุณ I PAD สนใจก็อ่านของจริงได้ครับที่วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

ปล.ถ้าคุณชอบประโยคที่ว่า "คณะของเราขอโมทนา แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว" ละก็ ขอให้คุณ

สมหวังอย่างที่ตั้งใจละกันนะครับ

ที่บอกว่า

ที่บอกว่า ขอให้คุณสมหวังอย่างที่ตั้งใจน่ะ ผมหมายถึง เรื่องไปพระนิพพานนะครับ ว่าถ้าคุณชอบหรืออยากไป

ก็ขอให้ได้ไปสมใจ

คิดถึงเสธฯแดง เคยอ่านที่ท่านเ

คิดถึงเสธฯแดง
เคยอ่านที่ท่านเขียนว่า พ่อกับแม่มันเสพสังวาสในบึงเหี้ย ลูกจึงออกมาเป็นเหี้ย
เสียดาย ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ คงได้อ่านอะไรดีๆอีกมากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าว ฮ.
>>>>>

#396123 » (อ้างอิงจากความเห็นที่ 395991) » ความคิดเห็นของ I Pad (visitor) (180.183.28.248 192.168.2.113, 180.183.28.248) .. Mon, 2011-08-01 21:31
ที่ฤาษี มักเห้! โกรธ เพราะ 'เสือก' เอาอาหารอันมีค่าของท่านมาล้อเลียน

เข้าใจ๋ (มันนอนกอดกันกลางถนน คน ไปเสือกอะไร ที่พูดหมายถึงยังงี้ใช่มะ ฤาษี) (ฮา)

(กร๊ากกกกกกก)

ฤาษี กูล้อมึงเล่นนะ อย่าเสือกออกอาการล่ะ

บอกกรงๆ กรูกลัวมึงชวนกรูงัดของมาวัดความยาวกัน กิงกิง (ฮา)

เหอ เหอ

[b]เหอ เหอ เหอ!

นับวันยิ่งหนังลอกออกลายกลายพันธุ์มากขึ้นๆ

ฤาษีมักเห้ผู้สูงส่งเผยธาตุแท้ (ใช้ให้ถูกนะไอ้อึ) (ฮา) ความเป็นฤาษีผู้สูงส่งที่มักเห้ มากขึ้น มั่กขึ้น มั่กขึ่น (ฮา)

จากเผยธาตุแท้เป็นคนชอบแดรกเห้ วันนี้ทนอึดอัดในหนังคราบผู้ดีไม่ไหว

ออกมาสำรากซะร้าวววว! ว่า

กูฤาษีมักเห้! นอกจากชอบแดรกเห้ ร้าววววว! ยังนับถือคนเห้ๆ อย่างเสธ.แดง เป็น Idol ในดวงใจอีกตะหาก (กร๊ากกกกกก)

ปล. แล้วงี้! เวลามึง Log in Web Cite ไอ้เหี้ยแดงมึงใช้ชื่อ Log In ตัวไหนวะ อ๊ะ! อ๊ะ! อย่าเสือกแหลบอกใช้ชื่อ K ทอง นะเพราะไอ้ห่านั่นยังติดคุกอยู่เร็ย ไม่ใช่มึงหรอก มักเห้ (ฮาฮาฮา)[/b]

“M112” is one of the most

“M112” is one of the most powerful and effective brainwash tools, as we can see from many comments listed on this page. How sad that so many people are still blind, and can’t (willing to close their eyes to) see the harmfulness of M112!!!!

คิดจะปลุก ม.112

คิดจะปลุก ม.112 แต่มองดูแนวร่วมแล้ว รู้สึกสมเพชครับ เพราะปลุกไม่ขึ้นจริงๆ

ประชาไทคิดจะปลุกม.112 ผมว่า ยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นเขาเอเวอเรสเสียอีก เฮ่อ!! เหนี่อยแทน

สงสัยจะอย่างคุณ "บอกให้(เว็บประชาไท)เอาบุญ"ว่าไว้ อีก 100 ปีก็คงไม่ได้เห็นสิ่งที่รอคอย

เราคืออีกหนึ่งเสียง...ที่ต้อง

เราคืออีกหนึ่งเสียง...ที่ต้องการไห้ยกเลิก"ม112"เพราะกฏหมายนี้จุดหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าปกป้องสถาบัน...สถาบันมีประชาชนคอยปกป้องด้วยชีวิตอยู่แล้ว...

บ่อยครั้งที่มีการสนทนาทางการเมือง...การคอรัปชั้นของรัฐบาลหรือทหาร..มีการโต้เถียงกัน..จู่ๆคู่สนทนา...จะเอาสถาบันมาพูดขั่น..ขัดจังหวะ...และเพื่อปิดปากคนที่วิจารณ์รัฐบาลหรือทหาร...ถ้าใครหลุดปาก..ไม่รู้ว่าพูดอะไร...เจอข้อหาหมิ่น..ติดคุกหัวโต...

เห็นหรือยังว่า"ม.112"ไปกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยังไง..และผู้เอาไปประโยชน์ยังไง...

เอาง่ายๆ.."ฮ.ตกสามลำ"ประชาชนวิจารณ์ทหารเรื่องความโปร่งไส...คำตอบจากทหารว่า...อย่าสงสัยในความจงรัก...

เราคืออีกหนึ่งเสียง...ที่ต้อง

เราคืออีกหนึ่งเสียง...ที่ต้องการไห้ยกเลิก"ม112"เพราะกฏหมายนี้จุดหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าปกป้องสถาบัน...สถาบันมีประชาชนคอยปกป้องด้วยชีวิตอยู่แล้ว...

บ่อยครั้งที่มีการสนทนาทางการเมือง...การคอรัปชั้นของรัฐบาลหรือทหาร..มีการโต้เถียงกัน..จู่ๆคู่สนทนา...จะเอาสถาบันมาพูดขั่น..ขัดจังหวะ...และเพื่อปิดปากคนที่วิจารณ์รัฐบาลหรือทหาร...ถ้าใครหลุดปาก..ไม่รู้ว่าพูดอะไร...เจอข้อหาหมิ่น..ติดคุกหัวโต...

เห็นหรือยังว่า"ม.112"ไปกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยังไง..และผู้เอาไปประโยชน์ยังไง...

เอาง่ายๆ.."ฮ.ตกสามลำ"ประชาชนวิจารณ์ทหารเรื่องความโปร่งไส...คำตอบจากทหารว่า...อย่าสงสัยในความจงรัก...

กฎหมายที่ไม่ควรมีในสังคมประชา

กฎหมายที่ไม่ควรมีในสังคมประชาธิปไตย เป็นความผิดของผู้ก่อการ ๒๔๗๕ ที่ยอมให้กษัตริย์มีกฎหมายนี้คุมอยู่ แม้ในช่วงนั้นกษัตริย์ไม่มีน้ำยาที่จะใช้กฎหมายนี้ แต่ต่อมากฎหมายนี้ก็กลายเป็นดาบอาญาสิทธิ์ลงโทษประชาชนผู้ต้องการความเป็นธรรมในสังคม ทุกวันนี้ เราจึงมีผู้ที่พูดความจริงถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองต้องติดคุกคอกอยู่ แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะพูดความจริง.

พวกที่มีความคิดล้มล้างสถาบัน

พวกที่มีความคิดล้มล้างสถาบัน

คือพวกเนรคุณต่อแผ่นดินเกิด

สร้างความวิบัติแก่ชาติบ้านเมือง

แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษ ก่อร่าง สร้างมา

ด้วยความลำบากยากเข็น

ที่พวกเอ็งทำอยู่นี้ ต้องการให้ประเทศ พังพินาศ ใช่หรือไม่

ไอ้ที่คิดถึงความศิวิไลซ์ นั้น จะบอกให้เอาบุญหัว ว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็ก
เพ้อเจ้อ

ความจริงคือ การบ่อนทำลาย สถาบัน

คือ การทำลาย ชาติ ของตัวเอง

สร้างความแตกแยกแก่คนไทย

ไปลงนรกซะ

พวกที่มีความคิดล้มล้างสถาบัน

พวกที่มีความคิดล้มล้างสถาบัน
คือพวกเนรคุณต่อแผ่นดินเกิด
สร้างความวิบัติแก่ชาติบ้านเมือง
แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษ ก่อร่าง สร้างมา
ด้วยความลำบากยากเข็น
ที่พวกเอ็งทำอยู่นี้ ต้องการให้ประเทศ พังพินาศ ใช่หรือไม่
ไอ้ที่คิดถึงความศิวิไลซ์ นั้น จะบอกให้เอาบุญหัว ว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็ก
เพ้อเจ้อ
ความจริงคือ การบ่อนทำลาย สถาบัน
คือ การทำลาย ชาติ ของตัวเอง
สร้างความแตกแยกแก่คนไทย
ไปลงนรกซะ

i-am-thai

[quote=i-am-thai]พวกที่มีความคิดล้มล้างสถาบัน
คือพวกเนรคุณต่อแผ่นดินเกิด
สร้างความวิบัติแก่ชาติบ้านเมือง
แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษ ก่อร่าง สร้างมา
ด้วยความลำบากยากเข็น
ที่พวกเอ็งทำอยู่นี้ ต้องการให้ประเทศ พังพินาศ ใช่หรือไม่
ไอ้ที่คิดถึงความศิวิไลซ์ นั้น จะบอกให้เอาบุญหัว ว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็ก
เพ้อเจ้อ
ความจริงคือ การบ่อนทำลาย สถาบัน
คือ การทำลาย ชาติ ของตัวเอง
สร้างความแตกแยกแก่คนไทย
ไปลงนรกซะ[/quote]

บรรพบุรุษพ่อเมิงสร้างมาคนเดียวหรือไง สาดดดด
บรรพบุรุษเมิงคือใคร บอกกูหน่อยซิ สาดดด
แผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์แล้วแผ่นดินประเทศอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไร?? สาดดด
ถ้าศักดิ์สิทธิ์กันทุกประเทศแล้วมันต่างกันตรงไหน???
คำพูด วาทกรรมที่เมิงยกขึ้นมาอ้าง มันจะมีค่าไร ปัญญาอ่อนวะ

กูเบื่อคำว่าทำลายถาบัน
กูเซ็งคำว่าขายชาติ
กูเอียนกับคำว่าจงรัก
กูขยะขแยงคำว่าปรองดอง
และกูมึนกับคำว่าสมานฉัน
กูจะอ๊วกเมื่อได้ยินคำว่าสามัคคี

ตอแหล....แลนบ้านกูคือเหี้ยวะ.... เซ็ง

ความกล้าหาญ จริยธรรมของสื่อ

ความกล้าหาญ จริยธรรมของสื่อ คือ กล้าแดกอาหารหมาออกทีวี

ได้ใจกูจริงๆ ซึ้งว่ะ

พูดถึงม.112 อนาคตกูอาจจะดับ แย่งหมาแดกอนาคตอาจะรุ่ง

แล้วพวกเมิงจะให้กูทำไง?????

กูก็มีหัวไว้คิด ไม่ใช่ควายนะมึง

เรียกแผ่นดินเกิด ว่า ตอแหล

เรียกแผ่นดินเกิด ว่า ตอแหล แลน

ใครเป็นคนพา มรึง พูด วะ

ที่แน่ ๆ คงไม่ใช่ พ่อ แม่ มรึง พาพูดแน่นอน

ดูถูกแม้แต่แผ่นดินเกิดตัวเอง

คนจะดี มีความสุข มันอยู่ที่ตัวทำทั้งสิ้น

คิดดี ทำดี ใคร จะมาทำอะไรมรึงได้

กูโตมาอายุ 30 แล้ว

กูไม่เคยจะเดือดร้อน อะไรกับ ม.112 มีความสุข กับชีวิต

มีอิสระ อยากเที่ยว เที่ยว อยากกิน กิน

มีการมีงานทำ

มรึงจะตายหรือไง

เอาเวลาไปทำมาหากินเถอะวะ

กูรู้มรึง มี สมอง

แต่มรึง ใช้ สมอง มรึง คิดหน่อย ดิ่

ท่าน.....เอ๋ยท่านทั้งหลาย อ้า

ท่าน.....เอ๋ยท่านทั้งหลาย
อ้างกฎหมาย 112 ริดรอนสิทธิ์
กฎหมายหมิ่นประมาททุกชีวิต
โทษทำผิดมีทั้งจำและทั้งปรับ

แตกต่างอัตตาโทษที่ลงทัณฑ์
สถาบันมิเคยร้องฟ้องแจ้งจับ
บทบัญญัติชัดเจนไม่เร้นลับ
ให้ฟ้องกลับหากพิสุทธิ์หลุดมลทิน

เขียนวิพากษ์ปากวิจารณ์ประสานมือ
ว่ากล่าวสื่อ ไม่กล้าปลดให้หมดสิ้น
มีใครบ้างโดนกฎฯนี้รอนชีวิน
ที่ดีดดิ้นเพื่ออะไรเพื่อใครกัน

ท่าน.....เอ๋ยท่านทั้งหลาย
อันกฎหมายมิใช่ภัยมหันต์
หากมิจ้องปองร้ายไยหวาดหวั่น
อย่าบอกนั่นประชาธิปไตย"ใจ"ต้องการ

แล้วพวกเมิงมาเสือกอะไรกับ

แล้วพวกเมิงมาเสือกอะไรกับ ม112 ด้วยวะ ทำตัวให้เป็นคนดีของสังคมก็พอแล้ว ให้พ่อหลวงทรงสบายใจบ้าง
ขอร้องดีๆนะ ว่าอย่าเกรียนให้มาก รำคาญ ถ้าไม่หยุดเกรียนเดี๋ยวกรูให้คนไปตบให้หายเกรียนเป็นหลายตัวเลยเอามะ

ปล. อย่าทำตัวโง่แบบเกรียนๆอีก เพราะกรูเบื่อพวกเมิงมาก

ซื่อ......สาดดดดดด

[quote=ซื่อ......สาดดดดดด][quote=i-am-thai]พวกที่มีความคิดล้มล้างสถาบัน
คือพวกเนรคุณต่อแผ่นดินเกิด
สร้างความวิบัติแก่ชาติบ้านเมือง
แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษ ก่อร่าง สร้างมา
ด้วยความลำบากยากเข็น
ที่พวกเอ็งทำอยู่นี้ ต้องการให้ประเทศ พังพินาศ ใช่หรือไม่
ไอ้ที่คิดถึงความศิวิไลซ์ นั้น จะบอกให้เอาบุญหัว ว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็ก
เพ้อเจ้อ
ความจริงคือ การบ่อนทำลาย สถาบัน
คือ การทำลาย ชาติ ของตัวเอง
สร้างความแตกแยกแก่คนไทย
ไปลงนรกซะ[/quote]

บรรพบุรุษพ่อเมิงสร้างมาคนเดียวหรือไง สาดดดด
บรรพบุรุษเมิงคือใคร บอกกูหน่อยซิ สาดดด
แผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์แล้วแผ่นดินประเทศอื่นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไร?? สาดดด
ถ้าศักดิ์สิทธิ์กันทุกประเทศแล้วมันต่างกันตรงไหน???
คำพูด วาทกรรมที่เมิงยกขึ้นมาอ้าง มันจะมีค่าไร ปัญญาอ่อนวะ

กูเบื่อคำว่าทำลายถาบัน
กูเซ็งคำว่าขายชาติ
กูเอียนกับคำว่าจงรัก
กูขยะขแยงคำว่าปรองดอง
และกูมึนกับคำว่าสมานฉัน
กูจะอ๊วกเมื่อได้ยินคำว่าสามัคคี

ตอแหล....แลนบ้านกูคือเหี้ยวะ.... เซ็ง[/quote]
ทำไมเมิงไม่ไปอยู่เขมรกับโคตรเหง้าสักหลาดของเมิงวะ มาเห่าอะไรบนแผ่นดินไทย
ไอ้เกรีนหัวกรวยเอ้ย

mm

[quote=mm]ถ้าติดตามข่าวสารและความเป็นไปของบ้านเมืองและเศรษฐกิจ ฯลฯ ตลอดมา ก็จะไม่แปลกใจที่ กฏหมายนี้มันสร้างปัญหากับประชาชนมากมายเรื่อยมานานแล้ว (ในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็ใช่หนีไม่พ้น) ที่ไม่ดังเพราะคนกลัวอยู่เยอะและเหตุผลอื่นๆ แต่หลักๆก็กลัวนั้นและ(ตอนนั้น) แล้วที่บอกว่าถ้าคุณไม่ทำผิดกฏหมายกฏหมายก็ทำอะไรให้ไม่ได้ ประเด็นนี้ต่างหากที่คนหลายคนถึงหมดความกลัวความกล้าก็มาเริ่มพูดกันมากขึ้นๆงัยละ(ทำไมคุณไม่สงสัยตรงนี้ แค่ชาวบ้านธรรมดา ทำไมจึงกล้าแหกกฏที่พวกคุณตั้งไว้ให้ ความอดทนอดกลั้นย่อมมีวันสิ้นสุด เหตุผลเชิงลึกคุณกล้าไหม ) กฏหมายเอื้อประโยชน์ให้อำนาจนอกระบบ ขัดและทำลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และระบอบประชาธิปไตย พูดตรงๆคือทำให้คนส่วนมากถึงมากที่สุดในประเทศนี้เสียประโยชน์ที่เขาควรมีควรได้ตามสิทธิของเขา เสมือนกับประเทศมาเฟียครอบครองอยู่ ดังนั้น ยกเลิกไปดีที่สุด[/quote]

ตอบ วิจารณ์หรือคุยกันเองก็เกิดขึ้นอยู่บ่อย ไม่มีใครมาทำอะไร แต่นี้แต่ละคนที่โดนคดี หมิ่นหนักๆทั้งนั้นโดยไม่มีมูลความจริง ถึงขั้นด่าว่างั้นเถอะ เผยแพร่อีกต่างหาก ด่าคนทั่วไปยังต้องรับโทษ คุณรู้บ้างหรือเปล่า คิดว่าเขาวิจารณ์ด้วยความไพเราะหรือหวังดีหรือ และอำมาตย์ที่ว่าก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรด้วย สร้างเรื่องกันขึ้นมา
ขี้เยี่ยวไม่ออกก็โทษอำมาตย์
ผมพยายามศึกษาตั้งนานก็ไม่เห็นว่าจะมายุ่งเกี่ยวตรงไหน ยกเว้นตอนปฏิวัติ อาจจะเกี่ยวนิดหน่อย อาจจะมีคนไปบอกให้ทราบก็แค่นั้น แล้วถ้าไม่ชอบปฏิวัติแล้วทำไมไม่ไปด่า คุณสนธิ บุญ..ละ

sunny

[quote=sunny]เราคืออีกหนึ่งเสียง...ที่ต้องการไห้ยกเลิก"ม112"เพราะกฏหมายนี้จุดหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าปกป้องสถาบัน...สถาบันมีประชาชนคอยปกป้องด้วยชีวิตอยู่แล้ว...

บ่อยครั้งที่มีการสนทนาทางการเมือง...การคอรัปชั้นของรัฐบาลหรือทหาร..มีการโต้เถียงกัน..จู่ๆคู่สนทนา...จะเอาสถาบันมาพูดขั่น..ขัดจังหวะ...และเพื่อปิดปากคนที่วิจารณ์รัฐบาลหรือทหาร...ถ้าใครหลุดปาก..ไม่รู้ว่าพูดอะไร...เจอข้อหาหมิ่น..ติดคุกหัวโต...

เห็นหรือยังว่า"ม.112"ไปกระทบกระเทือนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยังไง..และผู้เอาไปประโยชน์ยังไง...

เอาง่ายๆ.."ฮ.ตกสามลำ"ประชาชนวิจารณ์ทหารเรื่องความโปร่งไส...คำตอบจากทหารว่า...อย่าสงสัยในความจงรัก...[/quote]

ตอบ คนที่ถูกจับ คือคนที่หมิ่นแรงๆทั้งสิ้น ด่าอยู่ตลอดว่างั้นเถอะ ต่อหน้าสาธารณะและเผยแพร่ โดยได้ข้อมูลมาผิดๆ ความดีที่ท่านทำมา หลายสิบปี ไม่เอามาคิด จะเห็นว่าวิพากษ์วิจารณืบ้างก็ไม่มีเห็นใครมาจับ พวกที่ด่าชัดเจนเท่านั้นที่โดนจับ และผมยังไม่เคยเห็นมีใครโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองโดยมาตรานี้ กฎหมายหมิ่นประมาทก็เอาไว้ปกป้องบุคคลทั่วไป แล้วจะมี ม.112 มาปกป้องในหลวงบ้างไม่ได้หรือไง เรื่อง ฮ ตกสามลำไม่เห็นเกี่ยวกับพระองค์ท่าน มันอยู่ที่เนื้อหาที่พูดมากกว่า พูดเรื่องจริงก็ถือว่าหมิ่นได้ เช่น เมียมีคนพูดว่าเมียคุณไปทำแท้งมา ทั้งๆที่เป็นเรื่องจริง คุณก็ฟ้องหมิ่นได้ มีสิทธิ์ติดคุกด้วย

อย่าเหมารวมเลยว่ามีปัญหาในชีว

อย่าเหมารวมเลยว่ามีปัญหาในชีวิต กฏหมายนี้ไม่เคยสร้างปัญหาให้พวกผมและครอบครัวแม้แต่นิดเดียว คงมีแต่พวกคุณนั้นล่ะที่มีปัญหา สวะสังคมดีๆนี้เอง

พวกมิงอย่าหวังเลยว่าจะทำสำเร็

พวกมิงอย่าหวังเลยว่าจะทำสำเร็จ คนอย่างพวกมิงมีไม่กี่ร้อยชีวิตหรอก แต่คนอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่พร้อมจะออกมาปกป้องสถาบัน พวกมิงรู้ดี ถึงพยายามล้างสมอง สวะอยู่ทุกวันไง ก็ดี ล้างสมองเข้าไป เอาสวะไปอยู่กับสวะ จะได้กวาดล้างง่ายๆ

ข่าวที่เด็กเชี้ยมันโดน คนแถวบ้านกุมีแต่คนสมน้ำหน้า มีแต่นบอกน่าตัดหัวเสียบประจาน มีแต่คนสมเพศ ถ้ามิงโดนก็คงมีคนแต่รุมด่ารุมประนาม อย่าพลาดแล้วกันนะครับ

แก้ ม112

แก้ ม112 พวกคุณจะได้ด่าสถาบันกษัติย์ได้มันปากใช่มั๊ย
ผมคนไทยคนหนึ่ง ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับ ม112
พวกคุณต้องการล้มสถาบัน เพื่อสถาปนาอำนาจนักการเมือง ให้เหมือนเขมรใช่มั๊ย
คนบางคนต้องการรวบอำนาจ เป็นเผด็จการในคราบประชาธิปไตยแบบฮุนเซน ใช่มั๊ย

ทุกวันนี้สื่อจำนวนหนึ่งรวมถึงพวกคุณ ก็กราบไหว้ เคารพบูชา
เลียแข้งเลียขานักการเมือง ยิ่งกว่าเคารพสถาบันอยู่แล้ว ใช่มั๊ย

คุณกำลังจะชี้นำว่า ม112 เป็นปัญหาชาติ แต่จริงๆ มันคือปัญหาใหญ่ของพวกหวังอำนาจโกงกินแผนดินต่างหาก