กลุ่มเกษตรกรเคลื่อนพลมอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ หวังพบ "ยิ่งลักษณ์" จันทร์นี้เพื่อเรียกร้องปฏิรูปที่ดิน

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ และเครือข่าย เคลื่อนขบวนมอเตอร์ไซค์ 100 คัน จากเชียงใหม่หวังพบ \ยิ่งลักษณ์\" ที่ทำเนียบ วันจันทร์นี้ เพื่อเรียกร้องให้บรรจุนโยบายปฏิรูปที่ดินในนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา ที่มาของภาพ: สำันักข่าวประชาธรรม สำนักข่าวประชาธรรม รายงานว่า เช้าวันนี้ (6 ส.ค. 54) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ตั้งขบวนรถจักรยานยนต์กว่าร้อยคัน ที่ลานครูบาศรีวิชัย ถ.ห้วยแก้ว เพื่อมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าที่นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลบรรจุเรื่องธนาคารที่ดิน และอัตราภาษีก้าวหน้าไว้ในนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา ในแถลงการณ์ของกลุ่มให้เหตุผลว่า ในจัดเวทีสัญญาประชาคม ประชาชนพบพรรคการเมือง เมื่อ 24 มิ.ย. 54 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าหากชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลจะนำเอาปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน ธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน และภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าไปบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาล โดยแถลงการณ์ของทางกลุ่มมีรายละเอียดดังท้ายนี้ 000 แถลงการณ์ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชน เรื่อง ขอให้รัฐบาลบรรจุเรื่อง ธนาคารที่ดิน และภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ไว้ในนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา จากอดีตจนถึงปัจจุบันปัญหาการถือครองที่ดิน เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน อันเป็นผลมาจากการกระจายทรัพยากรที่ไม่ทั่วถึงและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ เป็นธรรม ส่งผลให้ที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของเกษตรกรรายย่อยกลายเป็นสินค้า และในที่สุดก็ตกไปอยู่ในมือของนายทุนและนักการเมืองเพียงไม่กี่ตระกูล ในขณะที่เกษตรกรและคนยากจนต้องกลายเป็นคนไร้ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันมีเกษตรกรและคนยากจนจำนวนนับล้านครัวเรือน เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน หรือมีที่ดินไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ และยังคงต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงจากการสูญเสียที่ดินทำกินซึ่งตนเคยถือ ครองทำมาหากินอยู่อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่ผิดพลาดและขาดความเป็นธรรมในการ บังคับใช้กฎหมาย เช่น การประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนที่ราชพัสดุ ทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชน รวมทั้งปล่อยให้กลุ่มทุนใช้ช่องว่างทางกฎหมายกระทำการทุจริตในการออกเอกสาร สิทธิ์ที่ดิน กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและปล่อยทิ้งร้างไม่ทำประโยชน์เกินกว่ากฎหมาย กำหนด ซึ่งสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนที่ประสบปัญหาที่ดิน ทั่วประเทศได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมานานกว่าทศวรรษ แต่ก็ยังไม่ปรากฏว่ามีรัฐบาลใดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง เป็นที่ทราบกันดีว่า การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนอย่างท้วมท้นจนได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และล่าสุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 28 ของประเทศไทยแล้ว ในช่วงการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งพวกเราในนามสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือได้ ร่วมกับองค์กรประชาชนทั่วประเทศมากกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดเวทีสัญญาประชาคม ประชาชนพบพรรคการเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องต่อพรรคการเมืองเพื่อนำไปบรรจุไว้เป็นนโยบายของ รัฐบาล โดยมีพรรคการเมืองหลายพรรค รวมทั้งพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ส่ง นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค มาร่วมรับฟังข้อเสนอจากพวกเราพร้อมทั้งได้ลงนามในสัญญาประชาคม สนับสนุนข้อเสนอของประชาชน และให้คำมั่นว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลจะนำเอา ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน ธนาคารที่ดิน โฉนดชุมชน และภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ไปบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ และเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งปรเทศไทย ได้นำการติดตามทวงถามสัญญาประชาคมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งไปรษณียบัตรพร้อมทั้งยื่นจดหมายอย่างเป็นทางการไปถึงนางสาวยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร ว่าที่นายกรัฐมนตรี ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ผ่านสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทยและยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการตอบรับใดๆ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พวกเราในนามของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินที่ไม่เป็นธรรม จากทั่วประเทศจึงพร้อมกันมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาล ด้วยขบวนรถจักรยานยนต์จำนวน 100 คัน เพื่อเข้าพบและรับฟังคำตอบฯพณฯนายกรัฐมนตรี ท้ายที่สุดนี้เราขอเรียกร้องไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยดังต่อไปนี้ 1.ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะผู้นำรัฐบาลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาประชาคมที่พรรคเพื่อไทยได้ ให้ไว้ก่อนการเลือกตั้งโดยนำเอาข้อเสนอเรื่องการกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม การรองรับสิทธิ์ในที่ดินแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ชุมชนสาน ต่อนโยบายโฉนดชุมชนซึ่งเป็นนโยบายของประชาชน จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน และจัดเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ไปบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาฯ 2.ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้พวกเราแลเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและได้รับความ เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินเข้าพบเพื่อรับฟังคำตอบ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ด้วยจิตสมานฉันท์และเชื่อมั่นในพลังของคนจน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แถลง ณ ลานครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 6 สิงหาคม 2554"

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์