เครือข่ายภาคประชาชนร่วมแถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วมแถลงข้อเรียกร้องรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยคนพิการขอให้ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านยา ขณะที่ผู้สูงอายุขอเพิ่มเบี้ยเป็น 1,500 บาท/เดือน 6 ส.ค. 54 - สำนักข่าวไทยรายงานว่า ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ร่วมแถลงข้อเรียกร้องรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยคนพิการขอให้ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านยา ขณะที่ผู้สูงอายุขอเพิ่มเบี้ยเป็น 1,500 บาท/เดือน ตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 14 องค์กร จัดกิจกรรม “นโยบายประชาชนปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ” ที่ลานธรรม สวนโมกข์กรุงเทพฯ พร้อมร่วมแถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม นายชูเกียรติ สิงห์สูง ประธานฝ่ายการแพทย์ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนเครือข่ายคนพิการ กล่าวว่า เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.ขอให้รัฐบาลบรรจุนโยบายด้านคนพิการเกี่ยวกับการนำกองทุนด้านสุขภาพแห่งชาติทั้ง 3 กองทุน คือ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และของข้าราชการ มารวมเป็นกองทุนเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน 2.ขอให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านยา เพราะมียาบางประเภทที่ยังเบิกไม่ได้ รวมถึงการได้รับบริการที่ดีเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่คนพิการ นางเยื้อน คชาวงษ์ อายุ 83 ปี ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจากเดือนละ 500 บาท เป็น 1,500 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนเรียกร้องให้จัดสถานที่ออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้น ควรให้ความสำคัญกับสังคมด้านนี้ด้วย น.ส.ลำยอง เตียสกุล ตัวแทนเครือข่ายการศึกษา กล่าวว่า ขอเสนอให้รัฐบาลใหม่ให้การศึกษากับทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ได้รับการศึกษาที่หลากหลาย ทุกคนสามารถเข้าถึงกองทุนหลักประกันการศึกษาที่ปลอดดอกเบี้ย และเริ่มใช้คืนได้เมื่อมีงานแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ภายในงานได้เปิดให้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเขียนข้อความใส่โปสการ์ด ป้ายผ้า ถึงความต้องการที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการ และข้อความเกี่ยวกับสังคมที่อยากให้เป็นในอนาคต เป็นต้น แถลงการณ์ต้อนรับนายกฯคนใหม่ด้วยนโยบายประชาชน เรียนพี่น้องสื่อมวลชน ในวันนี้ ประชาชนคนไทยกำลังจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อมาทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและบริหารประเทศ ภาคประชาชนเครือข่ายต่างๆจึงขอถือโอกาสสำคัญนี้จัดกิจกรรมนำเสนอนโยบายภาคประชาชนต่อสาธารณะ เพื่อให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นำนโยบายประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล และภาคประชาชนเองก็หวังที่จะใช้นโยบายดังกล่าวในการติดตามตรวจสอบการทำงานรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้ ณ ลานพุทธธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ ตัวแทน 145 องค์กรเครือข่ายประชาชน จาก 11 เครือข่าย อันได้แก่ เครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ, เครือข่ายผู้พิการ, เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ, เครือข่ายผู้บริโภค, เครือข่ายผู้สูงอายุ, เครือข่ายสลัม ๔ ภาคและคนไร้บ้าน, เครือข่ายเกษตร, เครือข่ายองค์กรสตรีฯ, เครือข่ายการศึกษา, เครือข่ายแรงงานนอกระบบ, เครือข่ายแรงงานสมานฉันท์, เครือข่ายเยาวชน และ สภาองค์กรชุมชน กว่า 500 คน จะจัดกิจกรรมนำเสนอ “นโยบายประชาชน: ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ” จึงเรียนเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมติดตามนำเสนอข่าว ทั้งนี้กิจกรรมนำเสนอนโยบายประชาชนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเริ่มต้นของกิจกรรมประชาชนทั่วประเทศ ดังนี้ วันที่ ๖ ส.ค. ภาคเหนือ เครือข่ายที่ดินและทรัพยากร จะเคลื่อนขบวนมอเตอร์ไซด์จากลานครูบาศรีวิชัยเชียงใหม่ แวะศาลากลางจังหวัดต่างๆ เพื่อยื่นข้อเสนอ แวะพิษณุโลกค้างคืนและรวมขบวนกับเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือล่าง วันที่ ๗ ส.ค.ภาคอีสาน เครือข่ายที่ดินและทรัพยากร เคลื่อนขบวนด้วยมอเตอร์ไซค์ เช่นกัน นัดเจอกับภาคเหนือที่สระบุรี เพื่อมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ หยุดพักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต วันที่ ๘ ส.ค. ออกเดินทางแต่เช้าตรู่ ด้วยขบวนมอเตอร์ไซค์ มุ่งหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อรวมขบวนกับเครือข่ายประชาชนใน กทม. กว่า 1000 คน จากนั้นจะเดินทางไปพบ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่รัฐสภา เพื่อเจรจานโยบายภาคประชาชน และทวงสัญญาประชาคมที่พรรคการเมืองต่างๆลงนามไว้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อ ๒๔ กค.๕๔ กำหนดการงานวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ ลานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ “นโยบายประชาชน” ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน สร้างรัฐสวัสดิการ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเครือข่าย (แต่ละข่ายรับผิดชอบ) ลงทะเบียนสื่อมวลชน(เครือข่ายผู้บริโภค) เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. จัดกิจกรรมบนฐานนโยบายของเครือข่ายต่างๆ และให้เครือข่ายได้หมุนเวียนและเรียนรู้ กิจกรรมกลาง เวลา๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. แถลงข่าวตัวแทน ๑๔๕ องค์กรเครือข่ายประชาชน ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหาร

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์