ศาล ปค. เชียงใหม่ ตัดสิน "ห้ามเกย์-กะเทยนั่งกระทง" ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

9 ส.ค. 54 - เนชั่นทันข่าวรายงานว่าศาลปกครองเชียงใหม่ พิพากษาประกาศ เทศบาลนคร(ทน.)เชียงใหม่ ห้ามเกย์-กะเทยร่วมขบวนประเพณีลอยกระทงยี่เป็น ปี 53 เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เชื่อเป็นบรรทัดฐานยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองต้นแบบความเสมอภาคทางเพศ ปราบหน่วยงานปกครอง-รัฐ ออกประกาศขัดสิทธิเสรีภาพกลุ่มคนหลากหลายทางเพศร่วมในงานประเพณี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองเชียงใหม่ นางสาวอัญชิสา อินทรสาลี ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ขึ้นนั่งบังลังก์พิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 283/2553 เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างนายนที ธีระโจรนพงษ์ ผู้ฟ้องคดี และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้ถูกฟ้อง โดยวันนี้นายนที ผู้ฟ้องคดีเดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง ขณะที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวสุรัชด คล้ายแก้ว ผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาฟังคำพิพากษาแทน การพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากนายนที ธีระโรจนพงษ์ เลขาธิการกลุ่มเชียงใหม่อารยะ และประธานกลุ่มเกย์การเมือง ในฐานะผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่านายกเทศมนตรีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โดยกำหนดเกกณฑ์การให้คะแนนข้อ 2 ว่า การตัดสินพิจารณาจากขบวนที่กำหนด รูปทรง รูปร่าง ความปราณีต ความสวยงาม แสงสว่าง สื่อความหมาย ผู้นั่งประกอบกระทงตามเนื้อเรื่องที่นำเสนอ (เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น) ถ้าหากผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่พิจารณาให้คะแนน ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และประกาศดังกล่าวยังขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 วรรคสาม ที่กำหนดให้การเลือกปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุความแตกต่างทางเพศจะกระทำไม่ได้ ศาลปกครองเชียงใหม่ จึงพิพากษาว่าประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจำปี 2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โดยกำหนดเกกณฑ์การให้คะแนนข้อ 2 ว่า การตัดสินพิจารณาจากขบวนที่กำหนด รูปทรง รูปร่าง ความปราณีต ความสวยงาม แสงสว่าง สื่อความหมาย ผู้นั่งประกอบกระทงตามเนื้อเรื่องที่นำเสนอ (เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น) ถ้าหากผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่พิจารณาให้คะแนน เฉพาะในส่วนข้อความที่ระบุ\(เฉพาะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเท่านั้น)\"เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยผลที่บังคับของประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ก่อนศาลมีคำพิพากษา และประกาศดังกล่าวมีผลเฉพาะการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี 2553 เท่านั้น จึงไม่มีเหตุที่ศาลต้องออกคำบังคับให้ยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศดังกล่าวอีก นายนที กล่าวภายหลังรับฟังการพิพากษาฯ ว่า รู้สึกพอใจคำตัดสินของศาลปกครองเชียงใหม่ถือเป็นบรรทัดฐานให้จ.เชียงใหม่เป็นเมืองต้นแบบเพื่อไม่ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีคำสั่งหรือกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังถือว่าเมืองไทยจะเป็นเมืองที่มีอารยะต้องขจัดสิ่งที่ไม่เป็นอารยะออกไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ความแตกต่างและความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งเสริมให้ผู้คนหันหน้ามาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชชน์ของประเทศชาติ \"ผู้ที่ได้รับผลระทบจากความไม่เป็นธรรมในสังคมไม่เฉพาะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และไม่ว่าใครถูกกระทำการในลักษณะนี้สามารถลุกขึ้นมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมได้ คำตัดสินของศาลปกครองเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว แต่เราคงเก็บความยินดีและดีใจไว้ไม่แสดงออกเพราะเกรงจะได้รับผลกระทบ และหวังว่าในโอกาสต่อไปหน่วยงานภาครัฐจะไม่เลือกปฎิบัติรวมทั้งมองผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นพลเมืองธรรมดาทั่วไป\"นายนทีกล่าว นายนที กล่าวอีกว่า เชื่อว่าการเข้าร่วมงานประเพณีในปีต่อๆไปกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ทั้งเกย์ กะเทย คงเหนื่อยมากขึ้น แต่เชื่อว่าคำตัดสินครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานไม่ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก แม้ว่าประกาศดังกล่าวจะหมดอายุไปก่อนที่ศาลปกครองเชียงใหม่จะมีคำพิพากษาตัดสิน"

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์