TCIJ: เครือข่ายสตูลยื่นหนังสือถึงนายกฯ ใหม่ อย่าฟื้นโครงการแลนด์บริดจ์

17 ส.ค.54 เวลาประมาณ 9.00 น. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประมาณ 30 คน ได้เข้าพบนายวินัย ครุขุนทด ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อยื่นหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แสดงความไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการผลักดันนโยบายแลนด์บริจส์การขนส่งพาณิชย์ ท่อน้ำมันและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล นายนันทพล เบ็ญเด็ญ ผู้แทนเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลกล่าวว่า “ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความไว้วางใจในการประกาศนโยบายของรัฐบาลในอนาคตว่าจะมีนโยบายการผลักดันโครงการแลนด์บริจส์สงขลา-สตูล เพราะโครงการต่างๆ จะพ่วงมาด้วย การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตามมา เครือข่ายประชาชนติดติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลจึงได้มายืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในครั้งนี้ขอให้รัฐบาลทบทวนและอย่าบรรจุโครงการเหล่านี้เป็นนโยบายรัฐบาล” “โครงการต่างๆ ที่ถูกผลักดันลงมาในพื้นที่จังหวัดสตูล เช่น ท่าเรืออุตสาหกรรมปากบารา เขื่อนคลองช้าง มอเตอร์เวย์ ทางรถไฟ และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก” “หากหน่วยงานที่รับผิดชอบผลักดันโครงการต่อไปจะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่และชุมชนก็จะเกิดความแตกแยกมากขึ้นอย่างแน่นอน” นายนันทพล กล่าว ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่า นโยบายต่าง ๆ ที่ลงมาจังหวัดสตูลเป็นอำนาจของหน่วยงานส่วนกลางโดยไม่ได้ผ่านจังหวัดสตูลตามระเบียบการบริหารราชการใหม่ จังหวัดจึงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดๆ “จังหวัดทำได้คือเป็นกลไกกลางในการประสานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักนายกฯ และกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามที่ประชาชนต้องการ” นายวินัย กรุขุนทด กล่าว พิเศษ /2554 เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ตู้ปณ 13 ปณจ. เมืองสตูล 91000 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายพัฒนาแลนบริดจ์ การขนส่งพาณิชย์-ท่อน้ำมัน การอุตสาหกรรมในจังหวัดสตูลและในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เรียน คุณยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตามที่ท่านได้รับการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลของท่านจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในเร็ววันนี้นั้น ก่อนได้รับการเลือกตั้ง พรรคของท่านมีนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะแผนพัฒนาแลนบริดจ์สงขลา-สตูล, การถมทะเล ดังที่ทราบโดยทั่วกัน เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ ในฐานะประชาชน เราขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับการไว้วางใจจากสภาฯให้เป็นนายกรัฐมนตรี และได้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และหวังว่าท่านจะบริหารประเทศแทนประชาชน ด้วยการฟังเสียงประชาชนเป็นด้านหลัก อย่างไรก็ตาม เราขอเสนอแนะว่า นโยบายถมทะเล นโยบายสนับสนุนการพัฒนาแลนบริดจ์ สงขลา-สตูล ซึ่งชัดเจนว่าเพื่อสนับสนุนการอุตสาหกรรมขนาดหนัก ทั้งก่อมลพิษที่เกิดขึ้นตามมานั้น เป็นนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ทำลายชีวิตและต้นทุนของประชาชนในพื้นที่ เราจึงไม่เห็นด้วย และไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เราไม่ได้คัดค้านการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของประชาชน แต่ประสงค์ให้วางแผนการพัฒนาในพื้นที่ใหม่ โดยเริ่มต้นจากท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยเน้นการพัฒนาที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ไม่ก่อมลพิษ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่จริงๆ จึงขอให้ท่านได้พิจารณาทบทวน “ร่างนโยบายรัฐบาล” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้างต้น ก่อนแถลงต่อรัฐสภา เพื่อสร้างมิติใหม่ของการบริหารประเทศด้วยการรับฟังเสียงของประชาชนระดับล่างเป็นสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์