ศาลรับฟ้องคดี ‘โจ กอร์ดอน’ หมิ่นสถาบัน

ศาลรับฟ้องคดีชาวไทย-อเมริกัน ถูกจับข้อหาหมิ่น (มาตรา112) คำฟ้องระบุเป็นผู้แปล The King Never Smiles อันเป็นหนังสือต้องห้าม โพสต์ข้อความไม่เหมาะสม โดนพ่วง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และมาตรา 116

เมื่อวันที่  17 ส.ค.54   ศาลชั้นต้นรับฟ้องคดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1 สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ฟ้องนายโจ กอร์ดอน (เลอพงษ์ ขอสงวนนามสกุล) เป็นจำเลย ในคดีหมายเลขดำที่ อ.3328/2554 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, 116 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551 มาตรา 3, 14 และคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 1

โดยคำฟ้องระบุว่า ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.50 – 24 พ.ค.54 จำเลยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในเว็บบอร์ดคนเหมือนกันและเชื่อมโยงไปสู่ บล็อก โดยจำเลยใช้นามแฝงว่า สิน แซ่จิ้ว ซึ่งอ้างตัวเป็นผู้แปลหนังสือต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรชื่อ The King Never Smiles จากฉบับอังกฤษเป็นไทย จำเลยนำข้อความซึ่งเป็นคำแปลดังกล่าวลงเพยแพร่ในเว็บบอร์ดเพื่อเผยแพร่บท ความที่มีลักษณะพาดพิง วิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ อันเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท และแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ จากนั้นยังนำลิงก์ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ชุมชนฟ้าเดียวกัน และเว็บไซต์ชุมชนคนเหมือนกัน เพื่อให้บุคคลเข้าไปอ่านคำแปลดังกล่าว จำเลยให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวน

ทั้งนี้ จำเลยเป็นบุคคลสองสัญชาติ ไทย – อเมริกัน ถูกเจ้าหน้าที่ดีเอสไอบุกจับกุมตัวที่บ้านพักจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมาพร้อมยึดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัว และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน ได้รับการปฏิเสธการขอประกันตัวหลายครั้ง และมีโรคประจำตัวคือ เกาต์และความดันโลหิตสูง

 

มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

หมายเหตุ *มาตรา 12 แก้ไขโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519

มาตรา 116 ผู้ใดกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

 (1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย

 (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ

 (3) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

มาตรา 14 มาตรา 14 ระบุว่า ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

(2) นำ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

 

 

Comments

http://bangkok.usembassy.gov/

http://bangkok.usembassy.gov/081911_embassy_statement.html

EMBASSY STATEMENT ON U.S. CITIZEN JOE GORDON

The United States is disappointed by the prosecutor’s decision to file lese majeste charges against U.S. citizen Joe Gordon. We have discussed Mr. Gordon's case extensively with Thai authorities, stressing at every possible opportunity his rights as an American citizen. We urge the Thai authorities to ensure freedom of expression is respected and that Mr. Gordon, a U.S. citizen, receives fair treatment.

ความผิดฆ่าคนหรือ

ความผิดฆ่าคนหรือ ถึงไม่ได้รับการประกันตัว
รัฐบาลใหม่จะทำอย่างไรกับเรื่องพวกนี้

หรือจะปล่อยให้เหมือนเดิม

ยังดีที่ สส.เพื่อไทย (รวมทั้ง ดร.สุชาติ ธาดาดำรงค์เวช และ คุณลีลาวดี วัชโรบล) กระตือรือร้นในนามส่วนตัว
เพื่อประกันตัวนักโทษส่วนหนึ่งออกมา

สส. แดง ทำเรื่องพวกนี้ต่อไปทั้งประกันตัว และผลักดันให้มีการเยียวยา ศพละ 10 ล้าน

ไม่มากเกินไป หากเทียบกับความผิดของรัฐที่ทำให้คนของตัวเองตาย ซึ่งควรครอบคลุมถึงกรณีตากใบ และเสื้อเหลืองด้วย

ส่วนแดงข้างนอกที่ไม่เป็น สส. ไม่ควรหยุดบทบาทในการเรียกร้อง เช่นแก้มาตรา 112, ลดบทบาทกองทัพ แก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจเป็นของประชาชนมากขึ้น

ที่สำคัญ ต้องทำให้ถูกจังหวะ เพื่อประคับประคองรัฐบาลไปด้วยให้นานที่สุด หากสุดท้ายรัฐบาลไม่ทำอะไรก็จะมีทางให้เดินต่อไป

??????? ดวง

???????

[quote=ดวง]ข่าวนี้เหมาะให้ลิ่วล้อทรราช หางแดงพร่องไอโอดีน เข้ามาตีอกชกหัวดีจริงๆค่ะ คิกๆๆๆ[/quote]

.......สหรัฐอเมริกา........ปร

.......สหรัฐอเมริกา........ประเทศที่ไม่มีพระมหากษัติ หรือจะรู้ความรู้สึกคนไทย.......สหรัฐเน้นที่ทุนนิยมเสรี กำไรต้องมาก่อน.......แล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรเล่า......ประเทศกำลังถอยหลังๆ......สภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่.....

ฟ้องได้ก็ดีเหมือนกัน

ฟ้องได้ก็ดีเหมือนกัน สุดท้ายแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องภายในบ้าน คนนอกห้ามยุ่ง ทีนี้ล่ะ มันกลายเป็นเรื่องนอกบ้าน และ ดันเป็นขาใหญ่อย่างอเมริกาเสียด้วย ทุกอย่างที่ทำลงไปก็จะสะท้อนกับทำให้สถาบันได้รับผลกระทบมากขึ้นในระดับนานาชาติ กลุ่มผู้เรียกร้องให้ยกเลิก ม. 112 แทบจะออกแรงไม่มากเลยแต่ต่อไปนี้ เข้าทางพอดี นี่แหละ โง่ แต่เสือกขยันของรัฐบาลอภิสิทธิ์ชน

ดีแล้วที่ประจานให้ชาวโลกได้รู

ดีแล้วที่ประจานให้ชาวโลกได้รู้ถึงความอยุติธรรมในไทย

สักวันประเทศนี้จะได้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

112 เอาลงโลงเผาไปเลย